Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri

Kova kadını ve Koç erkeği: Koç burcu insanım ilk gördüğünüz an beğenebilirsiniz. Çünkü Koç inşam, hareketli, yenilik seven, atılgan, canlı ve epey de cazibeli tiptir. O bir süre sizi oyalar. Birlikte girişece­ğiniz yeni işlerden zevk alırsınız. Bu tiple gezip dolaşabilir, eğlenirsiniz. Fakat Koç burcu insanı sizin katlar ince sayılmaz. Duygularını gizlemez ve her şeyi kolaylıkla yüzünüze söyleyebilir. Üstelik bu tip çok da kıs­kançtır. Ayrıca birden benimseme gibi bir huyu da vardır. Sizin gibi bağımsızlığına çok önem, veren bir insan bu tür şeylere dayanamaz.

Hem Koç daima önde gelmeyi ister. Siz de hiçbir zaman ikinci planda kalmayı arzu etmezsiniz. Durum böyle olunca da anlaşmazlıklar çıkabilir. Siz kafanızı-kullanarak onu kınar ve bu arada ustalıkla gururunu kırar­sınız. Koç insanı da size öfkeyle karşılık verir. Bütün bunlardan anlaş­manızın zor olduğu sonucu çıkar. Yalnız doğum anında uygun yıldız etki­leri durumu hafifletir ve hatta tamamıyla değiştirebilir.

Bu arada kafalı bir Kova erkeğinin ateşli, canlı, atılgan, cazibeli bir Koç kadınım idare etmesi daha kolaydır. Buna karşılık bir Koç erkeğinin bağımsız Kova kadınını yönetimine alması zor sayılır. Bu ilişki başarılı olabilirse ger­çekten büyük mutluluk sağlanır. Ama dediğimiz gibi bunun için de do­ğum anında belirli etkiler olması şarttır.

Kova kadını ve Boğa erkeği: Boğa burcu insanıyla anlaşamayacağınızı hemen söyleyebiliriz. Sakin, kararlı, sebatlı, inatçı, sevgiye çok büyük önem veren ve iyice kıskanç bir Boğa insanı sizi çileden çıkarabilir. Yani ilişki kurulduğu andan itibaren sizi kendisine ait olarak görmeye başlaya­caktır. Size pek yaşam hakkı da tanımayacaktır. Buna karşılık Boğa insanının sevdiği için her türlü özveride bulunduğunu da bilin.

Yani o kendince size layık gördüğü her şeyi verecektir. Kadın veya erkek Boğa­ların tutumu böyledir. Ömür boyunca sizden ayrılmayı istemeyecek fakat sevgisiyle sizi sımsıkı bağlayıp adeta hapsetmeye kalkacaktır. Si­zin gibi bağımsızlığına düşkün birinin sevse bile bu tür bir sınırlandır­maya dayanabilmesi zordur. Kendinizi altın kafeste bir kuş gibi görmeye de başlayabilirsiniz.

Ayrıca siz konuşmayı, tartışmayı, fikir alış .verişini seven birisiniz. Oysa bir Boğayla tartışılmaz. Onun inadı meşhurdur. Hem Boğa, doğum anında olumlu etkiler yoksa iyi konuşmasını da pek bilemez. Sizin gibi üstün bir kafaya da sahip değildir. Yani konuşarak anlaşma ve dostluk kurma da pek kabil olamaz. Ancak doğum anında sizin, veya Boğa insanının, almış olduğunuz etkiler durumu hafifletebilir ve hatta değiştirebilir.

Kova kadını ve İkizler erkeği: İyi bir İkizler burcu insanı sizi tam anlamıyla mutlu edebilir. Çünkü İkizler insanı son derece zekidir. Türlü konuya merak duyar. Türlü şeyle ilgilenir. Onun için de genellikle çok yönlü ve ve bilgilidir. Üstelik İkizlerin yıldızı civa etkili Merkür de zekâyla birlik­te güzel konuşmayı temsil eder. İşe bu yüzden İkizler insanının konuş­ması dikkatinizi çekecektir.

Onunla oturup ahbaplık etmekten, tar­tışmaktan zevk alacaksınız. Hem İkizler insanında sizi oyalayacak türlü şeylerde bulunmaktadır. Hareketli olması, neşesi, cana yakınlığı sizi bağlayabilir. Yalnız İkizler insanı genel olarak biraz havaidir. Aşık olur­sanız onun bu hah sizi telaşlandırabilir ve kıskançlığa da kapılabilir­siniz. Ama seven bir İkizler insanı da havailiğini unutabilir. Yani aşkta da çok iyi anlaşabilir ve mutlu olabilirsiniz. Sizin üstün aklınızla İkiz­lerin parlak zekâsı birleştiği zaman eşsiz bir birliktelik doğabilir.

Ayrıca, ortak zevkleriniz olması, aynı konulara ilgi duymanız da bu bağlılığı güçlendirir. Doğum anında parlak yıldızlardan etki alan bir İkizler insa­nı sizi tam anlamıyla mutlu eder.

Kova kadını ve Yengeç erkeği: Yengeç burcu insanını ilk gördüğünüz an beğenebilirsiniz. Çünkü bağımsızlığınıza düşkün, değişikliklerden hoşla­nan bir tip olmakla birlikte tutucu bir yanınız da bulunmaktadır. Yen­geçin yuvaya düşkünlüğü, derin duyguları, eskiye bağlılığı ve size fazla önem vermesi kısa bir süre hoşunuza gidebilir. Ama daha sonra bu be­ğendiğiniz taraflar sizi sıkmaya başlayacaktır.

Yengeç burcu insanı, dai­ma kendi yanında olmanızı isteyecek, yuvadan ayrılmanıza dayanamay­acaktır. Bu şekilde kısıtlanmak da sizin dengenizi bozacaktır. Kendinizi bir yere hapsedilmiş gibi hissetmeye de başlayabilirsiniz. Yengeç insanı, size tam anlamıyla rahat bir yuva sağlayacaktır. Fakat buna karşılık özgürlüğünüzü elinizden almaya kalkacağı için de siz o güzel yuvadan bezeceksiniz.

Sezme gücü fazla olan Yengeç de duygularınızı anlayarak daha mutsuz olacak ve bu arada sizi de mutsuz edecektir. En iyisi siz Yengeç insanına yaklaşmayın. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri bu durumu değiştirebilir.

Kova kadını ve Aslan erkeği: Zıttınız olan Aslan burcu insanına hayran ola­caksınız. O da sizi çok beğenecektir. Belki Aslan insanıyla daima fikir birliğine varamayacaksınız; belki farklı düşünceleriniz olacaktır. Hatta en küçük şeyler yüzünden şiddetli kavgalara bile tutuşacaksınız. Ama Aslan’ın cazibesi, sıcaklığı sizi çok çekecektir. Aynca ikiniz de toplum hayatından zevk olan, dış dünyayla devamlı ilişki kurmayı isteyen tip­lersiniz. Birlikte hareket edebilecek ve yaptıklarınızdan da zevk duya­caksınız.

Fakat Aslanın ikinci planda kalacağını da sanmayın. Bunu yapmaya kalkarsanız hem kükrer hem de sizi fena yaralar. En iyisi Aslan insanıyla anlaşmak ve eşit haklara sahip olmaktır. Aynı şekilde siz de onun başarısına hayran olacaksınız. Bu arada kıskançlığınızı giz­lemeyi de unutmamalısınız. Sakin bir evlilik arıyorsanız Aslana yak­laşmayın. Hareketli, neşeli, zevkli bir yaşam istiyorsanız Aslan aradı­ğınız eş olabilir. Hem birbirinizi tamamlayarak fevkalade bir bütün oluşturabilirsiniz. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri bu durumu de­ğiştirebilir.

Kova kadını ve Başak erkeği: Başak insanıyla dost olabilirsiniz. Bu zeki, konuşkan, neşeli tip sizi epey oyalayabilir. Fakat Başak sizin gibi idea­list değildir, aynca büyük amaçları da yoktur. Sonra aklına estiği an iyi niyetle sizi kınamaya da kalkabilir ve sinirlerinizi de bozar, üstelik sizin sözlerinizden alınıp darılması da kabildir.

Bir Başakla evlenmektense dost kalmak daha uygundur. Ancak Başak üstün durumdaysa bu evlilik yürüyebilir. Aksi halde Başağın titizliği, maddiliği ve sözleri sizi kıra­bilir. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri bu durumu değiştirebilir.

Kova kadını ve Terazi erkeği: Terazi insanıyla iyi anlaşabilirsiniz. Dengeli, zarif, nazik, hoş, cazibeli Terazi insanında aradığınız pek çok şeyi bulabi­lirsiniz. Bu tip kafalıdır ve ilgilendiğiniz konularla meşgul olacaktır. Sizi oyalayabilmek için elinden geleni yapacaktır. Renkli, canlı bir toplum yaşantınız olacaktır. Yaptığınız her şeyde bu insan sizi destekleyecektir. Aynca çok yönlü olduğu için de daima ilginizi çekebilecektir.

Yalnız iki­nizin de Hava grubundan olmanıza rağmen Terazi insanı sizde kat kat duyguludur ve sevgiyle güzellik onun her şeyi demektir. Delice severse­niz, Terazi insanını mutlu edersiniz. Ama sadece beğenme, dostluk, vb. onun için yeterli değildir. Ayrıca Terazinin sevgisini de canlı tutmak zo­rundasınız.. Çünkü bu tip sevgisi sündüğü an çıkıp gider. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri durumu değiştirebilir.

Kova kadını ve Akrep erkeği: Akrep insanı akıllıdır ve çok çekicidir. Onun için kendisini beğenebilirsiniz. Fakat tıpkı Boğada olduğu gibi Akrep insanı da son derece kıskançtır. Sizi tam anlamıyla benimser ve her hareketini­zi kontrol eder. Yanından ayrılmanızı asla istemez. Size hiçbir hak ta­nımayacağını da başından bilmelisiniz. Sevdiği için bu kimse her şeyini sizinle paylaşacaktır.

Ama buna karşılık tamamen kendisine ait olma­nızı isteyecektir. Hele bir Kova erkeğiyseniz ve Akrep kadınıyla ilişki ku­rarsanız kıskançlık yüzünden iyice rahatınız kaçacaktır. Akrep size göre değildir. Fakat yıldız etkileri durumu biraz değiştirebilir belki.

Kova kadını ve Yay erkeği: Yay insanıyla iyi anlaşabilirsiniz. O da sizin gibi pek çok şeye merak duyar. Bağımsızlığına düşkündür. Yeniliklerden hoşlanır ve dostluğu sever. Özellikle kafa dostluğu da kurabilirseniz böyle bir ilişki ömürlü olur. Yalnız Yayın sözünü şakımadığını bilin. Za­man zaman sözleri sizi kırabilir. Ayrıca Yay, hiçbir zaman konuların de­rinine inmez. Onun için sizin kadar bilgili de olamaz.

Fakat sizi ilgilendiren konuyu merak edecektir. Ayrıca bu insan sizi çok bakımlardan da destekleyecektir. Gerçek bir sevgi varsa Yay burcu insanıyla mutlu olabilirsiniz. Aksi halde onunla dost kalın. Yalnız doğum anındaki yıldız et­kileri tam uyum sağlayabilir ve anlaştığınız yönleri de yok edebilir.

Kova kadını ve Oğlak erkeği: Sizin gibi hareketli, yenilik seven bağımsız bir insanın Oğlak tipiyle anlaşamayacağı düşünülür. Çünkü Oğlak yeniliklere pek yaklaşmayan, sebatlı, içine kapalı, tutulu, her şeyi sınırlandıran bir tiptir. Bütün bunlar da size uymaz. Ama sizin ikinci yıldızınız Oğlağın temsilcisi olan Satürn’dür.

Yani Disiplin yıldızını paylaşmaktasınız. Bu da farkına varmadığınız pek çok ortak yön demektir. Onun için bir Oğlak insanını beğeniyorsanız önce dikkatle inceleyin. Sonra kendinizi düşünün. Ortak yönler fazlaysa bu birleşme iyi sonuç verebilir. Oğlak insanı sizin yanınızda neşelenir, canlanır ve tamamıyla dışa dönebilir. Siz de onun ka­ramsarlığını giderer ve duygularını paylaşabilirsiniz.

Kova kadını ve Kova erkeği: Kendi burcunuzdan bir insanla fevkalade anlaşa­bilirsiniz veya kanlı bıçaklı düşman olursunuz, ikisinin ortası bir duru­mu pek düşünemiyoruz. Doğum anında Güneşler ahenkliyse, alman yıl­dız etkileri uygunsa o zaman Kova tam aradığınız eş olabilir. Birlikte ye­nilikleri izler, önem verdiğiniz konularla uğraşırsınız. Konuşmalarınız daima ilgi çekici ve zevk verici olur.

Birlikte aynı yöne gider, aynı amaca erişir, aynı değerleri paylaşırsınız. Bu ideal bir evlilik olacaktır. Fakat doğum anında Güneş uyumsuz ve yıldız etkileri sertse çok kısa süre içinde anlaşmazlık baş gösterecektir. Tartışmalar kavgalara dönecektir ve dayanamayıp ayrılmak zorunda kalırsınız.

Kova kadını ve Balık erkeği: Balık burcu insanını gördüğünüz an beğenebilir­siniz. Yumuşak, duygusal, çelişkilerle dolu, renkli bir iç alemi olan Balık tipi sizi çekebilir. Fakat bir süre sonra pişman da olabilirsiniz. Çünkü siz kafa insanısınız. Buna karşılık Balık tipinin dünyası duygular üstüne kurulmuştur. O her şeyi duygu açısından değerlendirir. Oysa siz kafanı­zı kullanırsınız.

Bu durumda Balık insanını aşağı görmeye başlayabilir­siniz. O da sizi duygusuzlukla suçlayabilir. Ancak doğum anında Uranü­sü güçlü bir Balık tipiyle karşılaşırsanız durum değişir. Çünkü bu insan­da fevkalade bir düş gücüyle olumlu kafa vardır. Hem hayalleri gerçek hale koymasını bilir. Bu tip de tam sizin aradığınız gibi biridir. Ama onun duygularına daima saygı göstermeniz gerekeceğini de unutma­malısınız.

Yorum yazın

 

Yorum yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca