Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri

Yay kadını ve Koç erkeği: Koç burcu insanından çok hoşlanacaksınız. Onun sizin gibi hareketli olduğunu, pek bir şeye önem vermediğini göre­ceksiniz. Ayrıca Koç tipi neşeli, hevesli ve atılgandır. Öte yandan çok da ateşlidir. Hatta onun sizden daha ateşli olduğunu da söyleyebiliriz. Onunla gezmekten, dolaşmaktan, birlikte çalışmaktan ve eğlenmekten büyük zevk alacaksınız. Yalnız onun da sizin kadar, hatta sizden daha fazla kıskanç olduğunu da belirtelim. Kıskanmasına neden olacak bir şey yaparsanız Koç insanı birden öfkelenecektir.

Öfkesi de çok şiddetlidir. Ağzına geleni size’söyleyebilir. Neyse bu öfke saman alevi gibi çabucak sönecek ve hiçbir şey olmamış gibi ilişkiniz sürecektir. Ancak Koç insanının onuru kıracak söz ve hareketlerden kaçınmalısınız. Böyle bir durumda sizi kolay kolay affetmez. Hatta çok sevse bile onuru barışmasına pek imkan bırakmaz. Kısacası Koç insanını kıskandırmayan ve onuruna da İlişmeyin. Bu tip sizin gibi yeniliklerden hoşlanır ve çok da güçlü, dayanıklıdır. Hatta bir an gelip siz yorulabilirsiniz ama Koç insanının büyük enerji sa­yesinde devam ettiğini görürsünüz. Bu tiple her bakımdan anlaşa­bilirsiniz.

Onun da en az sizin kadar uçarı olduğunu hatırlatalım. Koç, şiddetle sever. Tam anlamıyla ateşli bir âşıktır ama bir süre sonra bu aşkın sönmesi tehlikesi de vardır. Eğer bu ateşin sönmemesini istiyorsanız Koç insanına tatlı sözler söylemeyi, iltifat etmeyi ve onu oyalayacak şeyler bulmayı unutma­malısınız. Zaten Koç da kendisine bağlı kalmanız için daima sizinle ilgilene­cek ve üstünüze düşecektir. Sadece doğum anında alman yıldız etkileri bu durumu epey değiştirebilir.

Yay kadını ve Boğa erkeği: Boğa insanını gördüğünüz zaman çok beğenebilirsi­niz. Çünkü kendisi gerçekten cazibelidir ve sizi bir hayli etkileyebilir. Fakat kısa süre sonra hata yaptığınızı da anlarsınız. Çünkü Boğa tipi sevgide kıskançtır. Ayrıca benimsemek gibi bir huyıı da vardır. Oysa siz kıskançlığa ve hareketlerinizin kısıtlamasına da asla dayanazsmız. Ayrıca Boğa insanı çok da inatçıdır.

Ne yaparsanız yapın onu inadından vazgeçiremezsiniz. Boğa, ateşli, sevgiye çok düşkün, bağlandığı kimsenin yanından ayrılmayı istemeyen ve yine onun yüzünden türlü kuruntulara kapılan biridir. Sevdiğini kıskıvrak yakalamayı da ister. Bu saydıklarınızdan Boğa’nın size göre olmadığını anlıyorsunuz.

Bu tiple kısa süreli cinsel ilişkiniz olabilir ama Boğa’ya kendinizi sevdirmemeye gayret etmeli ve onu öfkelendirmeden uzaklaşabilmelisiniz. Yalnız doğum anında alman yıldız etkileri durumu tamamıyla değiştirebilir. Yani anlaşma ortamı yaratılabilir.

Yay kadını ve İkizler erkeği: İşte tam.size uygun bir tip. Hem burcun zıt burcuy­la iyi anlaştığı bilinir. Onlarda birbirlerini tamamlayan özellikler vardır. Siz de İkizler tipiyle tam anlamıyla anlaşabilirsiniz, ikiniz de çift karak­terli burçların insanlarısınız, ikiniz de çok yönlüsünüz. Hem ikiniz de aşağı yukarı aynı şeylerden zevk almaktasınız. Evet İkizler tipi Hava grubundandır ve oldukça uçarı biridir.

Eğer ortak yanlarınızın çok olduğunu anlar ve birlikte hareket ederseniz bu ilişki sizi çok mutlu edebilir. İkinizin de zaman zaman huzursuz olduğu doğrudur. Fakat birbi­rinizi iyi anlamanız sayesinde bu huzursuzluk ortadan kalkabilir. Bunun yerini ortak ilgiler alabilir. İkizler de sizin gibi yeni konulardan zevk alır. Bunları birlikte inceleyebilirsiniz.

Yalnız hiçbir zaman onu kınamaya ve kendisiyle alaya kalkmamalısınız. İkizler şakacıdır fakat kendisiyle alay edilmesine asla dayanamaz. O pek çok konuda hoş görülüdür. Ancak iş kendisine gelince durum değişir. İşte bu yüzden dili­nizi tutmanız yararlı olacaktır.

Yay kadını ve Yengeç erkeği: Yengeç tipinin hiç de size göre olmadığını söylemeliyiz. Yenilik seven bir tipsiniz ve karşınıza çıkacak duygulu, içli Yengeç insanım ilginç bularak yaklaşabilirsiniz. Oysa onunla ilişki kur­mamanız çok daha yerinde olacaktır. Çünkü ortak bir yanınız bulunmadığı gibi zıt yönleriniz de çoktur. Yuvaya fazla bağlı, çok tutucu, kuruntulu ve kıskanç Yengeç insanını sevdiği kimsenin bağımsızlığına dayanamaz.

Onun hareketleri­ni kısıtlamak için harekete geçer. Her şeyini sınırlandırmaya kalkar, ayrıca sevdiğinin yanından ayrılmayı da hiç istemez. Kısacası bu tip sizi kıskıvrak bağlayacak ve soluk almanıza bile pek izin vermeyecektir. Ayrıca Yengeç insanı çok duygulu olduğu için, sizin şakalarınızdan da alınacaktır.

Sık sık küstüğünü de göreceksiniz. Daha da kötüsü o yakınmaları, sizlanmalarıyla sizi canınızdan bezdire­cektir. Su grubundan olan ve derin duygulara sahip Yengeç tipiyle asla yapamazsınız, riu ilişki sinirlerinizi bozabilir. Ancak doğum anında alman yıldız etkileri durumu değiştirebilir.

Yay kadını ve Aslan erkeği: Ateş grubundan olan aslanın tam size göre olduğundan kuşku yoktur. Çünkü ikinizin hayat görüşü de hemen hemen aynıdır. İkiniz de canlı, hareketli ve güçlüsünüz. Yine ikiniz de romantik duygulara sahipsiniz. Aslan size her istediğinizi verebilir. Hem bu tip iyi niyetli, sorumluluklarnı hilen biridir. Sevdiği an bağlanacaktır. Daima sizinle ilgilenecektir. Size destek olacaktır. O da sizin gibi toplum hayatından zevk alır. Yine sizin pek çok zev­kinizi paylaşır.

Yalnız bir tek noktaya dikkat etmelisiniz. Gerçekten se­ven bir Aslan size her şeyi verebilir. Ama onu aldatmaya kalkma­malısınız. Aslana bundan daha ağır bir darbe indiremezsiniz. Bir Aslanla evlenirseniz eşiniz aldatma dışında her kusurunuzu affedebilir ve sizi hoş görebilir. Ama aldatılan bir Aslandan çekinmek ge­rekir.

Onuruna vurulan bu darbeyi ne unutacak ne de affedecektir. Bu durum gerçekten tehlikelidir. Kısacası eşiniz Aslansa başkalarıyla gönül eğlendirmeye veya küçük maceralara girişmeye kalkışmamalısınız, çünkü sonunda çok pişman olabilirsiniz. Bıınun dışında Aslan tam aradığınız eş olabilir.

Yay kadını ve Başak erkeği: Başlangıçta Başak tipinin size benzediğini düşünebilirsiniz. Sizin gibi neşeli, hazır cevap, dostluk seven, cana yakın biridir. Ama kısa süre sonra öyle ortak yönleriniz olmadığını da anlarsınız. Başak insanının, hayat görüşü sizinkinden çok farklıdır.

Siz ba­şağın eleştirmesine, kınamasına, durmadan kusurlarınızı sayıp dök­mesine dayanamazsınız. Başak da fazla bağımsız olmanızı kabul ede­mez. Doğum anında alman yıldız etkileri durumu değiştiriyorsa sorun yoktur ama aksi halde Başak tipine yaklaşmamalısınız.

Yay kadını ve Terazi erkeği: Zarif, dengeli, hoş Terazi tipini çok beğenebilirsiniz. Bir süre onun üstüne düşebilirsiniz. Fakat Terazi insanının hayattan istedikleri sizinkinden farklıdır. O da çift fikirli­liğinize, fazla bağımsızlığınıza uzun süre dayanamaz. Hem onun için aşk her şeyden değerlidir.

Buna karşılık sizin hayatınızda aşktan daha önemli şeyler de blunabilir. Zaten hayata bakış açılarınız da farklıdır. Ancak doğum anında alman yıldız etkileri durumu değiştirebilir. O zaman Terazi tipiyle anlaşabilirsiniz.

Yay kadını ve Akrep erkeği: Duygulu, kafalı Akrep tipi gerçekten ilginçtir ve o sizi kolaylıkla anlayacaktır. Ancak kıskanç Akrep, sizin bağımsızlığınıza sinirlenecektir. Bunu elinizden almaya kalkacaktır. Ayrıca onun çok de sevseniz zaman zaman inanmayacak ve kuşkulara kapılacaktır. Sözleriyle sizi üzecek ve sonra pişman olacaktır. Dostlarınız, arkadaşlarınız olmasına da sinirlenecektir. Akrep gerçekten cazibelidir ama size göre değildir. Ancak doğum anında alman yıldız etkileri durumu biraz hafifletebilir.

Yay kadını ve Yay erkeği: İyi anlaşabileceğiniz tiplerden biri de Yaydır, aynı özelliklere sahipsiniz. Sevdiğiniz kimse de sizin gibi bağımsızlığına düş­kün, yeniliklerden zevk alan, toplum ilişkilerine önem veren, meraklı, zeki biri olacaktır. Başlangıçta birbirinize saygı duyarak harekete geçerseniz ilişkiniz başarıyla yürüyecektir. Hayattan neler istediğinizi konuşmalı, birlikte karar vermelisiniz. Evlilikte yüzde yüz bağımsızlık olamaz ama birlikte hangi bakımlardan bağımsız olabileceğinize de karar verebilirsiniz.

Birbirini çok seve­ceğinizden kuşku yoktur. Sadece ikinizin de Özel işleriniz, ilgi duyduğunuz konular bulunmalıdır. Daima birlikte aynı şeylerle uğraşmak bir süre sonra birbirinizden bıkmanıza yol açabilir. Onun için eşlerin ortak ilgileri dışında özel meraklan, vs. de olmalıdır. Bunu sağlayabilirseniz daima mutlu olursunuz. Doğum anında alman yıldız etkileri mutluluğu arttırabilir veya tam aksine geçimsizliğe neden olabilir.

Yay kadını ve Oğlak erkeği: Size hiç benzemeyen birini istiyorsanız bir Oğlak insanıyla evlenebilirsiniz. Ancak bu evliliğin mutluluk getireceğini de sanmamalısınız. Siz neşeli, iyimser, dostluk seven, konuşkan ve pek sır tutmayan bir tipsiniz. Buna karşılık Oğlak tipi şüpheci, kuşkucu, karamsar, insan­lara kolay kolay yaklaşmayan biridir.

Siz yenilir seversiniz ama Oğlak insanı eskiden kopamaz ve yeni­liklerden de adeta korkar. Siz çabuk ilgilenir ve çabuk bıkarsınız. Oğlağın ilgilendiği şeyden asla bıkmadığı bilinir. Hem o bağımsızlıktan da hoşlanmaz. En iyisi bu tür bir ilişkiden kaçınmaktır. Yalnız doğum anında alman yıldız etkileri durumu değiştirebilir.

Yay kadını ve Kova erkeği: Kova insanında hayran olunacak çok yön bulabilirsiniz. O kafalı, neşeli, hareketli, yenilik seven, başkalarından farklı dav­ranmaya alışık bir tiptir. İstediği zaman çok cana yakındır. Çok yönlü olduğu için de sizi adeta büyüleyebilir. Yalnız bu durumda sizin değil onun beğenmesi önemlidir. Kova insanı sizi beğenirse hemen aklından ve cazibesinden yarar­lanacaktır.

Kısa süre içinde sizi kendisine bağlayacaktır. Hem istediği sürece de sizi yanında tutacaktır. Onunla beraberken bağımsızlığınızı unutacağınızı da belirtelim. Kova tipi tatlı konuşmasını bilir ve sizi ilgi­lendirecek türlü şeyler anlatabilir. Aklı temsil eden Kova burcunun insanıyla siz başa çıkamazsınız. Çünkü o her istediğinizi, amacınızı ko­laylıkla anlar. Bu gerçekten ilginç ve olağanüstü bir ilişki olabilir. Ancak dediğimiz gibi bu durumda seçimi Kova yapacaktır.

Yay kadını ve Balık erkeği: Balık burcu insanını gördüğünüzde beğenirsiniz. Hoş, çekici,duygulu bir tiptir. Ama onunla kolay kolay geçinemezsiniz. O da sizin gibi çift karakterli burçtandır. Ancak onun hayatında daima duy­gular ön plandadır. Daima kendisiyle ilgilenmenizi isteyecektir. Tek başınıza bir şey yapmaya kalkınca sizi kıskanacak ve aynı zamanda karamsarlaşacaktır.

Aynca türlü şeyden yakınacak, durmadan anlaşılmadığını tekrarlaya­caktır. Kısa süre içinde ondan bıkabilirsiniz. Balık’m sezme gücü fazla olduğu için durumu hemen anlayacak ve üzülecektir. En iyisi Balığa so­kulmayın çünkü istemeseniz de onu kırabilirsiniz. Ayrı kafalara sahipsi­niz. Ancak doğum anında alman yıldız etkileri durumu değiştirebilir.

Yorum yazın

 

Yorum yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca