Rüyada “Tüfek” Görmek

Tüfek
Rüyada Tüfek görmek, Rüyada Tüfek kullanmak, Rüyada Tüfekle fişek mermi atmak, Rüyada tüfek sesi duymak, tüfek atmak nasıl tabir edilir rüyanızın yorumu.
Rüyanın Tabiri : neye işarettir? , ne demek , manası , anlamı ne demektir?

RUYADA TÜFEK ve TABANCA: Eski tabirciler zamanlarında şimdiki savaş araçlarının yerine ok, yay ve kalkan gibi şeyler olduğundan tabir ki­taplarında bunlar işlenir. Ancak tabir ilminde birbirine yakın olan ve aynı işi yapan şeylerin tabirlerinin aynı olacağından, yay bahsinde bugün o hizmeti gören, tüfeği ele alarak yorumladık. Rüyada tüfek ve tabanca görmek düşman ile tabir olunur.

Elinde bir tüfek veya tabanca gören, düşmanına galebeye hazırlanmıştır. Tüfeği veya tabancayı ateşlediğini gören, düşmanla çarpışmaya başlar, kendisine karşı tüfek veya tabanca atıldığını gören, düşmanın tecavüzüne uğrar.

Tüfek veya Tabanca mermisi etkili ve yakıcı sözlerdir. Bunlardan birinin kendisine isabet ettiğini gören, düşmandan gelen zarar veren ve tahrik eden bir konuşmaya uğrar, karşı taraftan gelen merminin isabetinden yaralanan olursa, düşmanı tarafından zarar ve hasar görür. Kendi attığı kurşunun isabet ettiğini gören, düşmanını zarara sokar. Üzerine atılan kurşunla­rın kendine isabet etmeyip etrafına düştüklerini görmek düşmanın sözlerinden kendine bir zarar olmamaya, kurşun kendisine isabet eder , fakat bir tesir etmez ise düşmanının isnad ve iftirasına uğrayacağına, fakat bundan müteessir olmayacağına tabir edilip, yorumlanır.

Bir tüfek veya rüyada tabanca görmek alakalı herhangi bir adamı vurmak düşmanla çarpışmada kazanıp eline fırsat geçeceğine, kurşun ile bir vahşi hayvanı öldürdü­ğünü görmek mütecaviz düşmana tesirli söz ile galebe etmeye, birçok tüfek, tabanca ve mühimmatı topluca görmek o memleketin halkının düşmanın tecavüzünden muhafaza olmalarına, Diğer rüya tâbircilerinin görüşüne göre düşmana karşı zafer kazanmaya ve elindeki tüfekle ateş etmek istediği hâlde patlatamadığını görmek düşmanla çarpışma­da âciz kalmaya tabir edilip, yorumlanır.

Hüseyin Hüsnü EIHüseynî rahmetullah demiştir ki: Bütün kavga veya münakaşa aletleri büyük ve küçük olmasına göre top ve tüfek gibi tâbir edilir. Bunlardan birini görmenin tabiri tâbircinin sezgi ve anlayışına bağlıdır. Rüya sahibinin hâl ve şanına, zaman ve niyetine göre ve uygun tarzda tabir etmelidir.

Rüyada boş tüfekle ateş ettiğini görmek hayırlı ve faydalı bir yolcu­luğa ve selâmetle dönüşe tabir edilip, yorumlanır. Tüfeğin tetiğinin kırıldığını görmek yolculuğu tamamlamaya, Diğer rüya tâbircileriııin görüşüne göre bu yolculuktan zarar görmeye tabir edilip, yorumlanır. Bir kimsenin kendisine bir tüfek verdiğini görenin evladı veya erkek kardeşi Dünyaya gelir. Tüfeğinin kırıldığını görmek onur, gurur, hay­siyet ve şerefini kaybetmeye tabir edilip, yorumlanır.

Bilinmeyen bir sebeple tüfeğinin bozulduğunu gören, akrabası yüzünden bir belaya düşer. Tüfeği ile kurşun attığını görene büyük insanlar doğru yolu bulması için veya ticari konularda zarar etmemesi için nasihat eder.

İbni Sirin rahmetullah aleyh; Tüfek hakkındaki beyanatına göre rüyada tüfeği ile hedefe ateş ettiğini görmek, doğru ve güzel konuşmalar yapar. Kurşunun hedefe ulaşmaması söylediği sözlerin yanlış olmasına tâbir edilip, yorumlanır. Yeni bir tüfek imal ettiğini gören, eğer bekâr ise bir kadınla evlenir ve ondan evladı olur. Rüya sahibi toplumun önderlerin dense şeref ve makamları artar. Bir tüfeği olup mekanizmasının sert olması sebebiyle ateş edemediğini gören, hükumetten veya eşinden ümit ettiği faydayı sağlayamaz. Tüfeği sattığını görenin şeref ve itibarı zayıflar, çok tüfek görmek uzun ömre tabir edilip, yorumlanır.

Kirmâni (r.a)’nin Rüyanız hakkındaki görüşüne göre yeni tüfek, evlenmek istediği kadına tabir edilip, yorumlanır. Doldururken tüfeğin me­kanik kısmının kırıldığını görmek kısa zamanda eşinden ayrılmaya tâ­bir edilip, yorumlanır. Elinde mekanizması sert olan tüfeği yağlayınca rahatça çalıştığını gören, kabul etmesi zor diye düşündüğü bir kadına evlenme teklifi eder, kısa zamanda ve kolayca anlaşma sağlanır.

Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne göre: Bir mübarek yola gi­der ve muradına erip hayırlı bir iş ve selâmetle geri döner. Tüfeğinin tutukluk yaptığını görmek bu yorumun tersiyle tâbir edilir. Tüfeğini satıp bedelini aldığını gören, eşi için Dünyayı âhirete tercih eder. Sat­tığı tüfeğin bedelini paradan başka bir şeyle aldığını gören, muradına nâil olur ve ihtiyacı gider. Rüyada Güzel ve temiz bir tüfeği olduğunu gören, Sâlih amellerle Cenâbı Hakk’ın sevgisini kazanır. Kendisine bütün malzemesiyle beraber tü­fek verildiğini gören, acele evlenir ve düşmanına galip gelir. Tüfeğinin durduğu yerde kırıldığını görmek Rüyâyı görenin vefât edeceğine işa­rettir.

Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a)’a göre: Rüyada tüfek görmek çok çocuk getirecek bir kadınla evlenmeye, evliler için evlâda işarettir. Rüyâda eşine bir tüfek verdiğini görenin bir kızı olur. Hanımının kendisine bir tüfek verdiğini görenin oğlu doğar. Kılıf içinde tüfek anasının karnın­da çocuktur. Boş tüfeği doldurmak tek olarak veya arkadaşlarıyla bir yolculuğa gideceğine tâbir edilip, yorumlanır. Tüfeğin tetiğinin kırıl­ması yolculuğa ve hanımını bırakmaya işarettir. Tüfeğin namlusunun kırılması görevinden atılmaya, tetik akşamının çalışmaması evlat veya akrabasından birinin vefatına, bir görüşe göre de, Rüyâda tüfek gör­mek yetki almaya ve memuriyete, kırılması ve bozulması görevden alınmaya, mekanik kısmının rahat çalışmaması yolcu için zahmete, tüccar için zarara, çocuklarının itaatsizliğine, hanımın ahlakının kötü­lüğüne, güzel çalışması bu yorumun tersine işarettir. Bir atışta hedefi­ni vurduğunu gören, muradına nâil olur.

Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne göre: Rüyada tüfek rüyâsı halk içinde ileri gelenlerle yakın olmaya tâbir edilip, yorumlanır. Ken­disine bozuk bir tüfek verildiğini gören, çocuk ve kardeşinden yardım göremez. Bir kılıf içinde tüfek bulduğunu görenin hanımı hâmile ka­lır. Tüfeğinin mekanizmasının alındığını gören, yolundan kalır. Sağ­lam tüfeğin kırıldığını gören, muradına nâil olamaz. Tüfeği yağlarken veya temizlerken tetiğinin kırıldığını görmek sevdiği birisinin başına belâ geleceğine, evlâdı yoksa evlâdı olacağına, memur ise şeref, itibar ve makamının yükselmesine tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâda tüfeği­nin kendi kendine dolduğunu gören, çok yaşar. Tüfeğini sattığını gö­ren, din ve Dünyaya ait elinde ne varsa kaybeder. Kırılan tüfeğini tâ- mir ettiğini gören, elinden çıkan şeyi tekrar elde eder. Tüfeği ile kur­şun attığını gören memurun sözü tutulur, emri geçerli olur.

Câferi Sâdık (r.a)’ in tabiri; İslami rüya tabirleri ile alakalı rüyanızın tabiri, mübarek rüya aliminin görüşüne göre rüyada tüfek görmek yedi çeşit tâbir edilir. Yolculuk, çocuk, erkek kardeş, eş, kuvvet, cesaret ve yiğitlik.

TÜFEKÇİ: Rüyâda silâh imal ve tâmir eden bir adam görmek hal­ka, özellikle hükümete değerli yardımları dokunan, kudretli bir adam­la tâbir edilir. Bir görüşe göre de, tüfekçi ve silâhçı vatanı milleti düş­mandan koruyan subay veya kumandan demektir.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

  1. FİDAN APALK dedi ki:

    rüyamda yegenımı kaçırmaya gelen ıkı adama kapıyı açmıyorum sonra zorla giriyolar içeri polisi aramaya calısırıyorum telefonlar açılmıyor annem kardeslerım ıcerde kalıyor ben arka kapıdan kaçıyorum bana ataes etmeye başlıyor sonra saklanıyorum ustume bırsurı kursun atıyor kursunlar onume düşüyor resmen snra bn kaçıyorum komsunun evine giriryorum bır bakıyorum ev kahwe olmuş hepsı erkek orda saklanıyorum sonra hatırlamıyorum gerisini ama cok korktum

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca