Rüyada “Çarşı” Görmek

Çarşı
Rüyada Çarşı Görmek ne demektir? Çarşı rüyası Dünya ile tabir edilir. Büyük Çarşı görmek, Dünya'nın genişliğine tabir edilip, yorumlanır.

RÜYADA ÇARŞI: Rüyada Çarşı Görmek ne demektir? Çarşı rüyası Dünya ile tabir edilir. Çarşıyı geniş görmek, Dünya’nın genişliğine tabir edilip, yorumlanır. Bir görüşte ıstırap ve zorluk, sıkıntı, zahmet ve eziyete tâbir edilip, yorumlanır. Bu da orada birçok halkın toplanmasından dolayıdır.

İslami Tabirleri: Çarşı ve pazar rüyası hakimler, bakanlar, idareciler ve yöneticiler için iyi ve hayırlı değildir. Çarşı rüyası hamam, mescit, kilise, ve havra gibi halkın toplandığı yerlere delalet ettiğini söyleyenler de vardır.

Diyanet Tabirleri: Bir rivayete göre çarşı ve pazar rüyası fayda, erzak, yeni elbiseler, hastalıktan şifa, diğer bir rivayete göre de yalan, hile ve tasa sıkıntı ile tabir edilir. Çarşı görmek, birbirini yiyen çeşitli balıklarla dolu olan denizlerle de tabir edilir.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Rüyada Çarşı  Çarşıda iş ve güç sahibi olan bir kimsenin çarşıyı halk ile dolu, işi çok görmesi onun hayır ve bereketi ile tabir edilir. Rüyada Çarşı görmek ve Çarşıda alışverişin soğuk olması esnafın boş kalmalarına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Kapalı Çarşı Görmek

Rüyada Tarihi Kapalı Çarşıyı görmek bereket ve hayır ile tabir edilir. Çarşının ortasında berrak sulu bir dere geçtiğini, çarşının etrafında saman yığınları olduğunu, çarşıda güzel ve hafif bir rüzgar estiğini görmek de böyle tabir edilir.

Rüyada Çarşıda Alışveriş Yapmak

Rüyada Çarşıda alışveriş yaptığını gören kimse, dinine bağlı olsa da bekar ise, zararlı şeylere ve Dünya’ya meyleder. İhtimal ki bu rüya, rüya sahibinin alçak gönüllü ve kendisine sahip olmasına işarettir.

Rüyada Çarşıda Kaybolmak

Rüyada satmak almaktan daha iyidir, tavuk pazarı da iyidir. Rüyada Çarşıda kaybolmak borca girmeye borcunu ödemek için sıkıntı çekmeye yorumlanır.

Rüyada Çarşıda Dolaşmak

Rüyada Çarşıda Dolaşmak zarar ve ziyandan emin olmaya ticaret ehli için işlerinde başarılı olmaya yorumlanır. Rüyada Çarşıda dolaşan yorucu ve sıkıcı bir döneme girer.

Rüyada Çarşıya Gitmek

Rüyada Çarşıya gittiğini gören kimse kadın ise bekarsa evlenir. Bir erkek çarşıya alışverişe gittiğini görse borca gireceğine ve bir mal sahibi olmasına yorumlanır.

Rüyada Kalabalık Çarşı Görmek

Rüyada Kalabalık Çarşı Görmek o senenin bereketli olmasına umduklarına nail olmaya beklentilerinin artmasına ve geçimin kolaylaşmasına rüyanız yorumlanır.

Rüyada Çarşıda Hırsızlık Görmek

Çarşıda alışverişle hırsızlık ettiğini gören kimse, eğer mü­cahitse hile ile savaştan kaçar. Eğer lıaccda ise, ibâdet edilmeyecek yer­de ibâdet eder, eğer âlimlerden ise, münazarasında zulüm ve fetvala­rında hainlik ve kalleşlik eder. Halktan bir fert ise, tedbir almadığı için zarara girer.

Rüyada Gördüğünüz Her şeyin yorumu İslami Rüya Tabirleri ile mana kazanır. Rüyalarınızı özel olarak bize sorabilirsiniz, rüyanızı bu sayfanın altındaki kısımdan bize yazarsanız aynı gün rüyanızı yorumlarız.

İslami Kaynaklara göre Rüyada Çarşı görmenin Tüm Yorumları

Her çarşı ve pazarın tâbiri başkadır. Ki­tapçılar çarşısı tövbeye, hidâyete, mücadele ve münazaraya, hüküm ve hükümete. Eczacı çarşısı hastalara şifâya, Baharatçılar çarşısı üzüntülü haberlere, hanını, koca ve evlâda, helvacılar şekerciler ve tatlıcılar çarşısı iman ve İslâm’a, manifatura ve mefruşat çarşısı memuriyet, makam, düğün, rızık, işlerin gizliliğine, mücevherat çarşısı zikir ve ilim öğrenme meclisine, sarraflar çarşısı şiir, nesir, edebiyata ve güzel yazı yazmaya, fakirlikten sonra zenginliğe, bakırcı­lar çarşısı şer ve fesat ve karnı bozuk, çekemeyen kimselerle uğraşıp başını ağrıtmaya, bekâr için evliliğe ve düğününe; silâh ve av malz­emesi satılan çarşı Münâkaşa ve ağız kavgasına, düşmana karşı zafe­re; esir pazarı izzet ve makama, hayret edilecek haberlere; hayvan, yün ve keçi kılı pazarı fayda temin etmeye, erzaka, mirastan mala; pa­muk pazarı ticaretin artmasına, rızık elde etmeye, hakkın bâtıldan ay­rılmasına; tohum ve çiçek pazarı ziraattan kâr ve faydaya;  kasaplar çarşısı sa­vaş meydanına; yemiş pazarı sâ- lih amellere, ilim ve hayırlı evlâda; kökçül Er çarşısı sâhip olduğu sır­ların korunup muhafaza edilmesine, buğday pazarı ucuzluğa, emniyet ve güvene, odun pazarı fesat ve karnı bozuk, çekememezliğe ve ayrılı­ğa; demirciler çarşısı izzet, servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber sâlih amele; aydınlatma araç ve gereç­leri çarşısı âsi için tövbeye, sapıtmışlığa düşen için hidâyete; sahaflar çarşısı sefer ve seyahate, çadırcılar çarşısı da kısa ticâri turlara ve yol­culuğa; ketenciler ve tabutçular çarşısı ölülere ve kabiı e; kullanıl­mış eşya çarşısı tasa, üzüntü, gam ve yas’a, hastalıklara, zarar ve ziya­na; hasırcılar çarşısı muhasara neticesi olan zarara; sandıkçılar ve sepetçiler çarşısı muhafaza, anlayış ve zekâya; züccaciyeciler çar­şısı , fesat ve karnı bozuk, çekemeyen kimselerin arasında bulunmak­tan duyulan rahatsızlığa, dedikodu etmeye; kâğıtçılar çarşısı mazlu­ma Allah’ın yardımı, zâlimden intikam, hüküm ve hükümete tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada Çarşı Pazar görmek ile alakalı diğer sayfamızı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca