Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri

İkizler kadını ve Koç erkeği: Neşeli, hareketli, değişildik seven, yeniliklerden zevk alan, ateşli Koç insanını ilk bakışta çok beğenebilirsiniz. Koçun neşesi, heyecanı, hevesi bulaşıcıdır. Onunla birlikte girişeceğiniz işlerden de zevk alırsınız. Arka arkaya gelen yenilikler sayesinde hayatın tadını çıkardığınızı da düşünürsünüz. Fakat bir süre sonra durum değişmeye başlayacaktır. Koç insanı sizi kıskanacaktır. Ayrıca onun benimseme huyu da vardır. Onun istediği gibi hareket etmenizde ısrara kalkacaktır. Sınırlamayı sevmeyen bu tip sizi kısıtlamaya yeltenecektir.

Aynca genellikle İkizler insanı”Koç tipinden daha akıllı ve bilgili­dir. Bunu fark etmeniz de sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Karşı taraf da aynı şeyi sezdiği an size garez olmaya başlayacaktır. En iyisi Koç insanıyla dost olmaya çalışmaktır. İkizler kadını Koç erkeğiyle, İkizler erkeği de Koç kadınıyla iyi ahbap olur. Uygun Koçun sizi tam anlamıyla mutlu edebileceğinizi de söylemeliyiz. Ancak bu tipin az olduğunu da bil­melisiniz. Genellikle Koçlarla maceraya atılmanız iyi sonuç vermez. Koç insanı, sizi ele geçirdikten sonra ezebilir. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri bu durumu hafifletebilir veya tamamıyla yok edebilir.

İkizler kadını ve Boğa erkeği: Boğa insanıyla pek anlaşamayacağınızı söylemeliyiz. Duygulu, sebatlı, inatçı, yenilikleri sevmeyen, maddeye düşkün Boğa bir hayli kıskançtır. Gözünün önünden ayrılmamamızı isteyecek, ona uymanızı bekleyecektir. Bir Boğa erkeği, İkizler kadınına rahat bir hayat sağlayabilir, değerli olan çok şey verebilir ama bunlara karşılık da kadının tamamıyla kendisine bağlanmasını ister.

Boğa kadınıysa, İkizler erkeği için iyi bir yuva hazırlar fakat kıskançlığı ve şüphesiyle onu canından bezdirir. Zeki, hareketli, çok yönlü İkizler insanı uzun süre Boğa tipine dayanamaz. Kısıtlanmalar, dar görüş açısı gibi şeylere gelemez. En iyisi Boğa tipinden uzak kalmaktır. Ancak doğum anında alman yıldız etkileri bu durumu hafifletebilir.

İkizler kadını ve İkizler erkeği: İstediğiniz gibi bir eş arıyorsanız İkizler tipini seçebilirsiniz. O her bakımdan sizi anlayacaktır. Hareketli, canlı, neşeli bir hayatınız olacaktır. Yalnız İkizler erkeği, İkizler kadınına hayatında fazla yer vermelidir. Yani kadın, eşinin amaçlarını da paylaşmalıdır.

İşinde ona yardım etmelidir. Hatta işte ortak olmaları daha da iyi sonuç verebilir. Aynı şeylerden zevk alan, amaçlan bir olan fakat kişilikleri farklı İkizler insanlarının birleşmesi çok başarılı sonuç verebilir. Ancak doğum anındaki yıldız etkileri bu durumu biraz değiştirebilir.

İkizler kadını ve Yengeç erkeği: Yengeç tipiyle anlaşabilmeniz için fedakârlık etmeniz gerekecektir. Bu tip fazla duygulu, kuşkucu, kıskanç ve evine bağlıdır. Oysa siz bağımsızlığınıza düşkün, yenilik seven, sınırlan­maktan hoşlanmayan bir insansınız.

Yengeç hareketlerinizden kuşkulandığı an ya içine kapanıp küsecek ya sözleri, imalarıyla sizi rahatsız edecektir. Bu duruma uzun süre katlanamazsınız. En iyisi bu işten vazgeçin. Ancak doğum anında alınan yıldız etkileri bu durumu tamamıyla değiştirebilir.

İkizler kadını ve Aslan erkeği: Bir Aslanla İkizler insanı karşılaştığında ortaya çok ilginç bir durum çıkar. Aslan cazibesi, canlılığı, mertliği, atılganlığı ve tatlı sözleriyle İkizler tipini çabuk etkileyebilir. İkizler insanı çok yönlü kişiliği, çekiciliği, zekası, zarafetiyle Aslanın başını döndürebilir, böyle bir evliliğin huzur içinde geçeceğini iddia etmek yanlış olur. Çünkü Aslan daima kendisini üstün görür.

Kendi dediğinin yapılmasını ister. Son derece zeki ve cıva gibi elden kaçan İkizler’in onun emrine girmeye hiç niyeti yoktur.Fakat çekişmeler her şeye rağmen hoştur. Tartışmaları çok zevkli devreler izler. Aslında birbirinden çok farklı bu iki tip birbirlerini ta­mamlarlar.

Yalnız Aslanların İkizleri sınırlamam amaya gayret etmesi ve ikizler insanının da Aslanın gururunu kırmaması şarttır. Doğum anında alınan yıldız etkileri bu duumu hafifletir veya çok daha güçlendirir.

İkizler kadını ve Başak erkeği: İkizlerle Başak burcu insanları cıva etkili Merkür’ün Özelliklerini sahiptirler. Yalnız İkizler’in Merkür zekâ, mantık, bilim, vs. yi temsil ederken Başakta bu yıldız maddeyle düşkünlüğü belirtir. İki taraf da konuşmayı, ahbaplığı severler. Fakat üstün İkizler tipinin sözleri Başak insanını rahatsız eder.

Başak’da İkizler tipi dayanamaz, aynca hayal gücüne önem veren İkizler insanı, Başak ısrarlı gerçekçiliğinden de sıkılır. Bu iki tip işte ve bazen dostlukta başarılıdırlar. Ancak doğum anındaki yıldız etkileri bur durumları değiştirebilir.

İkizler kadını ve Terazi erkeği: Terazi tipiyle tam ahenk sağlayabilirsiniz. Onun kafası da sizinki gibi gelişmiştir. Birbirinizi tamamlayan insanlar sayılırsınız. Ancak Terazi insanı için en önemli şey sevgidir. Sevgide tam manasıyla anlaşabilirseniz teraziyle çok mutlu olursunuz. Yalnız doğum anında alman yıldız etkileri bu durumu değiştirebilir.

İkizler kadını ve Akrep erkeği: Son derece duygulu, kuşkucu ve kıskanç Akrep . tipiyle sizin gibi bir pek anlaşamaz. Sizi sınırlayacak, isteklerinize engel olacak biriyle mutlu olamazsınız. Çok sevseniz de anlaşmazlık olacaktır. Buna karşılık Akreple işte anlaşabilir ve hatta dost olabilirsiniz. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri bu durumları değiştirebilir.

İkizler kadını ve Yay erkeği: Zıddınız olan Yay tipiyle birbirinizi tamamlayabilirsiniz. O da sizin gibi yeniliklerden hoşlan, ahbaplık sever, konuşması zevklidir. Onun atılganlığıyla sizin aklınız birleşince ortaya ilginç or­taklıklar da çıkabilir. Yalnız sevgide hareketleriniz kıskançlık yaratabilir. Yine Yay tipi kızdığı an sözleriyle hiç düşünmeden sizi kırabilir. Sizin gibi çok zeki ve konuşmasını çok iyi bilen biri için de bu hayal kırıklığına yol açabilir. Ama yine de Yayla iyi anlaşabilirsiniz.

Özellikle sizi yükselen burcunuz Yay, onun yükselen burcu İkizlerse bu ilişki ömürlü ve ilginç olacaktır. Ancak doğum anındaki yıldız etkileri bu durum değiştirebilir. Fakat jöne de Yay insanının yanında pek sıkılmazsınız.

İkizler kadını ve Oğlak erkeği: Oğlak burcunda doğmuş birisiyle anlaşmanız zor olacaktır. O, tutucu bir insandır. Buna karşılık siz akla, bilgiye Önem veren, yeniliklerden hoşlanan bir tipsiniz. Eskiye bağlı olan Oğlağın sizi sınırlandırmasına, kınamasına dayanamazsınız. Daima aynı şeyleri yapmak sizi çok sıkabilir. Çok yönlü olmanız, maddeye fazla değer vermeme­niz, daima çevrenizi genişletme isteğiniz de Oğlak insanını rahatsız eder. Ancak Oğlak tipi sizi üstün bularak yaklaşabilir. Bu durumda kısa bir ilişkiye girişmeye kalkmayın.

Çünkü Oğlak, üstün bulduğu kimseyi bırakmak istemez. Onu terk ederseniz size garez olacaktır ve hatta inti­kam almaya bile kalkabilir. En iyisi bu tiple ölçülü konuşmaya gayret edin.Bazen işte Oğlak İkizler birliği çok başardı sonuç verebilir. Bu yeni fikirlerin sebatla uygulanması anlamına da gelebilir. Yalnız doğum anındaki yıldız etkileri söylediğimiz şeyleri epey değiştirebilir.

İkizler kadını ve Kova erkeği: Kova tipini son derece ilginç bulabilirsiniz. Sizin yıldızınız zekâyı, Kovanın yıldızıysa üstün aklı temsil eder. Bu ikisinin bir araya gelmesi de fevkalade sonuç verebilir. Kova insanı, başkala­rın’dan farklı davranır, her konuyu kolaylıkla anlar, istediği zaman çok neşelidir.

Çekici bir kişiliği vardır ve sizi rahatlıkla oyalayabilir. Yalnız siz de bu işte kafanızı kullanmak zorundasınız. Çünkü Kova her bakımdan üstün bir tip sayılır. Hem kolay kolay da anlaşılamaz. Yani onu iyi incelemeniz ve hatalı karar vermemeniz şarttır.

Kova insanı isterse sizi kendisine bağlayabilir. Bu arada sizin ye­teneklerinize de hayran kalır. Mutlu ve ömürlü bir ilişki için daima Kova insanıyla ilgilenmeniz ve tath konuşmanızdan, çok yönlülüğünüzden ya­rarlanmanız gerekecektir.

Kova insanı da sizin gibi üstün bulduğu birini tutabilmek için gayret gösterecektir. Bu gerçekten çok renkli ve ilgi çeken bir ilişki olabilir. Yalnız yıldız etkileri bu durumu tamamıyla değiştirebilir. Ayrıca Kova tipinin, genellikle sekste İkizlerden daha güçlü olduğunu da ilave etmeliyiz.

İkizler kadını ve Balık erkeği: Sizin gibi aklı temsil eden çift karakterli bir burç insanıyla Balık gibi duygulan, hayalleri temsil eden çift karakterli bir burç tipinin anlaşması zordur. Balık insanı, duyguları yüzünden çok bağlanır, ayrılmayı istemez ve bunlar da sizi çok sıkar. Balık tipi havai­liğinizden çok rahatsız olur, kıskançlık yaratır.

Ayrıca ortada bir şey yok­ken de sizi kıskanabilir, ağzınızı arar, üzüntüsünü anlatır ve ağlar.Bu kadar fazla duyguya gelemezsiniz. Hem genellikle Balık insanının sizi oyalayabilmesi de imkânsızdır. Onun aklınıza hitap eden bir tarafı yoktur. Balığa yaklaşmamakla kendinizi korumuş olursunuz.

Yorum yazın

 

Yorum yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca