Rüyada “Yüzük” Görmek

Yüzük
Rüyada Yüzük Görmek tabiri, Çocuk, mal, yetki ve memuriyet, Rüyada Taşlı yüzük hayırlı eş demektir. Rüyada Yüzük görmek ile alakalı tabirler burada!

RÜYADA YÜZÜK: Danyâl (a.s.) buyurmuşlardır ki: Rüyasında kendine bir yüzük verildiğini gören, layık ise büyük bir makama geçer. Eğer zenginse malı artar, gaza ve cihatta ise zafer kazanır, Zahid ise zühdü artar, tüccar ise çok kazanır, fakir ise geçimi düzelir.

İslami Tabiri: Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada görülen mühür ve yüzük sekiz çeşit tabir edilir: Çocuk, mal, yetki ve memuriyet, iyi bir gelir, hizmetçi, yüksek makam, ziynet ve değerli mal demektir.

Diyanet Yorumu: Rüyada Taşlı yüzük kadın için hayırlı ve değerli bir adama, erkek için güzel ve değeri erkek mahiyetinde olan gümüş, akik, vs. taşlardan olan yüzükler erkekler için mal, mülk, makam ve mevkiye ve kazancın artmasına işaret eder.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Rüyada Yüzük görmenin faziletleri ve esrarları, Rüyada Yüzük görmek genel olarak bir çok şekilde tabir edilir. Bunlardan bazısı şöyledir, yüzük almak büyük bir muradın gerçekleşmesine, rüyada yüzük takmak makam ve mevkinin yükselmesi demektir.

Yüzük Kaybetmek

Ebû Sâid’ül Vaâz (r.a) demiştir ki: Rüyada Yüzük Kaybetmek tabiri şöyledir. Rüyada görülen yüzük ehli için mülktür. Yüzük kaşı ise heybettir. Çünkü Süleyman (a.s.) yüzüğünü kaybettiği zaman mülkünü de kaybetmiş. Yüzüğü bulunca mülküne de sahip olmuştur.

Evlilik Yüzüğü Görmek

Rüyada Evlilik yüzüğü görmek tabiri, kendisi veya akrabasından biri, güzellik hayırlı işler görür. Rüyada görülen yüzük ehli için mülktür. Rüyada evlilik veya nişan yüzüğü görmek veya takmak rüya sahibi için mal, mülk, para, altın ve bol kazanç ve birikime ayrıca  hayırlı bir evliliği olur demektir.

Akik Taşlı Yüzük Görmek

Rüyada akik taşı olan bir yüzük görmek erkeğin gücüne kuvvetine ve kazancının bol olmasına hasta erkek için şifaya ve sıhhate helal kazanca şansın ve kısmetin bollaşmasına tabir edilir. Rüyada Akik Taşlı yüzük kadın için ise mizacın güzelliğine ve kısmetinin açılmasına şansının artmasına işaret eder.

Büyük Yüzük Görmek

Rüyada yüzüğünün büyük geldiğini görmek, makam ve mevki sahibi kimse için zarara uğramaya, evli için borca girmeye, bekar için ise hayırlı bir işe girmeye yeni bir iş görüşmesi ile tabir edilir. Rüyada büyük yüzük görmek ve yüzüğün bol ve geniş geldiğini görmek genel olarak, maksadın kolayca olmasına amacına ulaşmak demektir.

Büyük Yüzük Takmak

Rüyada Büyük yüzük takmak bekar için evliliğe işaret eder. Rüyada bol ve geniş yüzük takan kişi sıkıntılarından kurtulur korkularından emin olur, bazı tabircilerin görüşlerine göre büyük yüzük takmak hayra alamettir.

Yeni Yüzük Takmak

El-Sâlimi (r.a) demiştir ki: Rüyada parmağındaki yüzüğün kendi yüzüğüne benzemediğini görmek, Rüyada Yeni yüzük takmak onur, gurur şeref haysiyet ve kuvvet sahibi olmaya veya evlenip değerli bir evlada nâil olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Mühürlü Yüzük Görmek

El-Sâlimi (r.a) demiştir ki: Rüyada Mühürlü yüzük görmek ve yüzüğünün bir mührü olup onunla evrak mühürlediğini gören, o zamana kadar sahip olmadığı bir şeye sahip olur. Gümüş yüzükle mühürlediğini görenin kendisine bağlı bir evladı olur. Bu yüzükteki kırmızı taş günahkarlığa, siyah taş, zillet ve uyuşukluğa yorumlanır.

Demir Yüzük Görmek

Câbir’ül Mağribi (r.a) demiştir ki: Rüyada Demir Yüzük görmek tabiri, parmağında demirden bir yüzük olduğunu görmek kuvvet ve zenginliğe tabir edilip, yorumlanır. Eğer yüzüğü sarı ve bakırdan ise, aslı bozuk bir kimseden menfaat görür.

Yüzük Kaşı Görmek

Kaşı aslından olan bir yüzüğü taktığını görenin bir oğlu olur veya bir araba veya ev satın alır. Yüzük kaşının bir yerde kaybolup başka yerde bulunduğunu gören, devlet başkanları, büyük yöneticiler ve memurlar için görevinden açığa alınmaya, diğer insanlar için hayat şartlarının değişmesine tâbir edilip, yorumlanır.

İki Kaşlı Yüzük Görmek

Yüzüğünde yan yana iki kaş olduğunu gören, memursa görevinde yükselmeye, tüccar ise alışverişten kazanca, âlim ise Dünya menfaatine eğileceğine tâbir edilip, yorumlanır.

Altın Yüzük Görmek

Rüyada Altın yüzük görmek kadın için hayırlı kısmete umduğuna kavuşmaya bekar ise evliliğe alamettir. Rüyada Altın yüzük görmek eğer rüyayı gören erkek ise sıkıntıya düşer borca girer borç öder demektir.

Gümüş Yüzük Görmek

Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada gümüş yüzük görmek bolluk ve rahata, erkeğin parmağında görülen altın yüzük dinde bida­te, muamelede ihanete tabir edilip, yorumlanır. Rüyada gümüş yüzük görmek erkek için altın yüzükten daha hayırlıdır.

Bakır Yüzük Görmek

Rüyada bakır yüzük görmek tabiri, genel olarak bakır telden yüzük görmek maişetin daralmasına geçim sıkıntısı çeken kimseye ve bu durumdayken birikim yapmaya çalışan kimseye tabir edilir. Rüyada yüzük gördüm diyenler için daha ayrıntılı yorumları okumak isterlerse, Yüzük Rüyası yorumu yazmak için Rüya yorumları sayfasına bakmanızı tavsiye ederiz.

Tek Taş Yüzük Görmek

Rüyada Tek Taş yüzük görmek kadın için evlilik haberi veya balayına tatile hatta maksadına kavuşmak demektir. Rüyada Tek taş yüzük görmek bazı tabircilere göre; Arzu ettiğine ve umut ettiğine ulaşmaya ve beklediği bir şeyin zuhur edeceğine ve hayra alamettir.

Yüzük Kırılması Görmek

Yüzüğünün kırılarak kaybolduğunu gören, makamını ve şerefini yitirir, fakat görünüşte eski vaziyetinde olduğunu makam, mevki ve itibarını kaybetmediğini etrafındakilere anlatmaya çalışır. Yüzüğünün kaşının kırıldığını gören, şeref ve itibarını yitirmediği halde dirayet ve temkinli tavrını yitirir.

Taşlı Yüzük Görmek

Rüyada Taşlı yüzük görmek tabiri, Herhangi bir şey bulur. Yüzük taşı zebercetten olursa çok yaşar, yüzük taşı akikten olursa hastalıktan kurtulur, yüzüğünü bir topluma gönderdiğini ve onların da iade ettiğini gören, bir toplumu bir konuda ikna etmek için çok konuşur, ama onlar da reddederler.

Elmas Yüzük Görmek

Rüyada Elmas Yüzük Görmek genel olarak bol geçime ve ehli için işi ve kazancı yerinde olan için malının artmasına ve neslinin çoğalmasına ve her kes tarafından sevilmeye ve tanınmaya işaret eder.

Yüzük Taşı Görmek

Rüyada Yüzük taşı görmek hasta için şifa bulmaya, erkek için akik taşı gibi güzel taşlı yüzükler görmek veya yüzüğün taşını görmek kısmetinin artmasına ve saygınlığının artmasına alamettir.

Yüzük Hediye Etmek

Rüyada Yüzük Hediye etmek tabiri, rüya sahibi malından yada parasından bir kısmını birine verir, yada rüya sahibinden borç istenmesine ve borç ödemeye rüyanı yorumlanır.

Yüzük Bulmak

Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Yüzük bulmak idareciler ve bürokratlar için yetki ve nüfuza, diğer insanlar için uygun bir hanıma tabir edilip, yorumlanır. Rüyada Yüzük bulduğunu ve taktığını görmek erkek için gümüşse helal mala ve bol kazanca, altın yüzük sıkıntıya düşmeye, kadın için ise altın yüzük bulmak bol geçime gümüş yüzük bulmak normal geçime işaret eder.

Parmakta Yüzük Görmek

Rüyada Parmağında yüzük görmek tabiri, Eğer rüya sahibi mülk veya makam sahibiyse makamı yükselir, kuvveti artar, bazı tabircilere göre şöyle buyrulur ülke savaşa girer. Eğer rüya sahibi tüccar ise ticaretinde kazanır ve hayra nail olur. Rüyada Parmaklarında yüzük olduğunu görmek şöhretinin artmasına veya tanınmaya işaret eder.

Yüzüğün Parmağı Sıkması

Yüzüğünün parmağını sıktığını görmek ve yüzüğü çıkarmak kendi rızasıyla malından bir kısmını elinden çıkarır. Rüyada Yüzüğünün Parmağını sıktığını görmek genel olarak şöyle tabir edilir. Eline para ve servet geçer, birisine kendi malından verir, bir suretle çok mal kazanır ve parası hayatı boyunca elinde kalır.

Yüzük Aramak

ibni Şirin (r.a) demiştir ki: Rüyada Yüzük Aramak tabiri şöyledir. Rüyasında yüzüğünü kaybettiğini ve aradığını görenin işleri zorluk, sıkıntı, eziyet ve zahmetle biter. Yüzüğünün kaşının kaybolduğunu gören, bazı işlerinde zarara uğrayacağına tabir edip, yorumlanır.

Rüyanı Anlat Yorumlayalım

Rüyada yüzük görmek hakkında burada yer almayan size özel rüyanızın yorumu için bize rüyanızı anlatın. Sizin adınıza özel olarak rüyalarınızı yorumlayalım. İslami Kaynaklara göre, Alim ve Ulemanın görüşlerine göre yorumlanan rüyalar, İslami Rüya Tabirleri ile bu sitemizde anlam kazanıyor. Rüyalarınız aynı gün yorumlanır.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Vedia dedi ki:

  Selamün aleyküm ben rüyamda tek taş pırlanta yüzüğümü ve bi iki bişey daha kaybettiğimi görüyordum ama onları hatırlamıyorum yüzüğümü ararken bi ağacın dibindeki çimlerin içine elimi sokuyordum ve orda bulup parmağıma takiyordum ve sonra diğer kaybettiklerimi buluyordum bunun ne gibi bir anlamı var acaba yorumlarsaniz sevinirim hayırlı günler

 2. nazan dedi ki:

  Rüyamda parmagimda takili altin yüzük görüyorum o yuzukde ben daha önce sozlenmistim sonra ayrildik bitti o söz yuzugumun aynisini parmagimda görüyorum sonra diyorlar bana parmaginda altin yüzük var diye bende bakiyorum o söz yuzugumun aynisi sonra cikartiyorumkaldiriyorum ben bekarim hocam bu aralarda sık sık rüya görür oldum nedendir acaba ..şimdiden teşekkürler hocam allah razi olsun

 3. aleyna dedi ki:

  sevdiğim bi cocuk var ve tam hatırlamıyorum sanırım yüzükleri o verdi sağ elimin yüzük parmağında küçük taşlı tek taş ve hemen üstünde de alyans vardı ikiside gümüştü. teyzeme gösterdim rüyamda aynısı ondanda vardı ( bak teyze benimde oldu artik ) gibi bişeyler dedim

 4. Nihal dedi ki:

  Rüyamda iki kişi luna parkta yemek yiyordu bende tepeden onlara bakıyordum sonra yanlarına atladım sonra kule gibi bir yerin önüne gittim 3 katliydi 2.katına gümüş yüzük ve bileklerini dusurdum yanimda kız arkadaşım vardı.tırmanıp almaya çalıştım ama tirmanamadim örümcek ağları vardı korktum.sinra bir yaşlı adam çıktı yüzüğü almama yardım etti

 5. Seda Nalça dedi ki:

  rüyamda bir erkek yüzünü görmedim galiba hatırlamıyorum sol yüzük parmağımda olan yüzüğümü çıkarıp yerine gümüş bir yüzük takıyordu tek taştı sanırım ben çok şaşkındım o yüzükte sürekli taktığım bir yüzük fakat yatınca çıkarıyorum parmağıma geniş çünkü kaybolmasın diye ama diğer sağ elimdeki sabit çıkarmam hiç

 6. Eda dedi ki:

  Rüyamda gerçek hayatta nişanlı biriyle evlendiğimi ve parmağımda bol bakır iki yüzük olduğunu görüyorum.

 7. Ceylan dedi ki:

  Bende tek taş ve yüzük altın benim diyorum ve beş taş yüzümüzde var o da evde

1 11 12 13
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca