Rüyada “Saç” Görmek

Saç
Rüyada Saç görmek ne anlama gelir? Altı şekilde tabir olunur. Kadın için onur, gurur şeref, erkek için haysiyet ve güzel ahlak ve hayırlı akıbete işaret eder.
Rüyanın Tabiri : neye işarettir? , ne demek , manası , anlamı ne demektir? ne demektir?

RUYADA SAÇ: Rüyada bir erkek saçının çok fazla uzadığını görse üzüntü, üzüntü, keder ve endişesi artar. Rüyayı gören kadın ise, güzelliklerinin, kıymet ve değerinin artmasına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada Saç görmek; saçınızı sağlıklı ve kuvvetli, canlı görmek, halinizin  güçleneceğine, ve sağlam iradeye yorumlanır. Rüyasında saçını gören kimse İş hayatında sorunlar, ve sıkıntı yaşıyorsa size karşı olan kimselere karşı galip geleceğinize işarettir.

Hac Sırasında Saçını Traş etmek

İbni Şirin (r.a) demiştir ki: Hac sırasında saçını tıraş ettiğini görmek dinde güzellik ve günahlarına kefarettir. Eğer bu tıraş haram aylarda ise borcun ödenmesi, üzüntü ve kederin gitmesine tâbir edilip, yorumlanır.

Saçını Traş etmek

Câferi Sâdık (r.a) buyuruyor ki: Rüyâda saçını tıraş etmek dört türlü tâbir olunur. Hac, yolculuk, onur, gurur şeref ve haysiyet, ma­kam, mertebeye, saçını tıraş ettiğini gören, devlet görevlisi ise iyi değildir.

Saç Kestirip ve Boyatmak

Rüyada saçlarını kestirip boyattığını görmek, bir halden diğer bir hale geçmeye, ve bazende yeni bir başlangıca girmeye, kısmet açılmasına işlerin yoluna girmesine yorumlanır. Rüyada saç kestirmek kadın için tertip ve düzene erkek için ise iş ve kariyer rızık ve bol ticarete işaret eder.

Saçını Kestirmek

Makam ve mevki sahibi biri başının saçını kendisi tıraş ettiğini görse kendi dikkatsizliği kusuru ve tedbirsizliği yüzünden görevinden alınır veya sürgüne gönderilir. Başının saçını kendisi tıraş et­tiğini gören bir kadın ise, kocası veya yakın akrabasından biri vefât eder. Bir kadın saçının tamamen veya kısmen kesilmiş olduğunu gör­se kocasıyla kavga eder, Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne göre kötü hâllere düşer.

Erkek Saçını Kazıtmış görmek

Rüyada saçını kazıtmış erkek için şöyle rüyanız yorumlanır. Ağır başlılığa, olgunluğa, tecrübeye ve hatalardan arınmaya, bazende tedbirli olmaya ve düşünceli davranmaya, her işinde emin adımlar atmaya hayırlı ve uzun ömre işaret eder.

Rüyada bir Kadının başını kel görmesi

Bir kadın başının saçını tıraş olmuş veya kökünden kopmuş, yada rüyada başını kel görmek haya perdesinin yırtıldığına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada bir kadın kendi saçlarının olmadığını ve başını kel görmesi, hayalı olması gerektiğine daha dikkatli olması gerektiğine yorumlanır.

Saçını Beyaz Görmek

Rüyada bir kimsenin saçının beyazladığını görmesi, Rüyada saçını beyaz görmek,  Kendi Çevrenize olan güvensizliğiniz sebebiyle, bu durumdan kaynaklı geleceğinizle ilgili, endişelerinizin olduğuna ve yaşadığınız kaygılar sonucu geçici olarak üzülebilirsiniz. Bir kadın tekmil saçının beyaz olduğunu görse kocası günah işlemekte ısrar eden bir adam olup bilinen inancının dışına çıkmıştır.

Beyaz Saç Görmek

Genç bir adamın rüyada saçının beyaz olduğunu görmesi fakirliğe delâlet ettiğinden iyi değildir.

Saç ağarması

Bir kimsenin saçının ağardığını görmesi, elem ve tasaya bazende esarete işarettir. Rüyada saç ağarması görmek; ilim ile de tabir edilir.

Saçının Azaldığını görmek

Rüyada Saçının azaldığını görmek fakirlik, borç ve bazen de hapishane ile tâbir olunur. Rüyada bir kimsenin saçı azalsa ve azalmış görse, sıkıntı ve endişeye delalet eder. Bu kimse daha dikkatli olmalı ve öfkesine ve sinirlerine dikkat etmelidir.

Saç Taramak

Kirmâni (r.a) diyor ki: Rüyâda saç görmek altı şekilde tâbir olu­nur. Devlet başkanı için asker, kadın için onur, gurur şeref ve haysiyet ve kıymet, zengin için üzüntü ve keder, fukara için çok ibâdet ve tak­va, hac etmemiş olanlar için hac.

Saçını Kırlaşmış Görmek

Rüyada Saçının kırlaştığını görmek dinde çok fazla ibadet ve ha­ramlardan sakınma ve Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne göre malda kusur, eksiklik olmasına tâbir edilip, yorumlanır.

Saçının Döküldüğünü görmek

Bir kimse rüyasında saçlarının dökülmesini görse, Başındaki saçların kendi kendine döküldüğünü görmek anne ve babası yüzünden üzüntü ve kedere düşmeye işarettir.

Uzun ve Dağınık Saç görmek

Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a) demiştir ki: Rüyâda görülen Saç, Dünya malı, para veya altın , uzun ömür, hayırlı ameller, onur, gurur şeref ve haysiyet ile tâbir olunur. Saçının dağınık ve uzun olduğunu görmek malının dağılmasına tâbir edilip, yorumlanır.

Peruk veya Takma Saç görmek

İbni Şirin (r.a) diyor ki: Rüyâsında saçsız başına takma saç geçirdiğini görmek geçiminin rahatla­masına delildir. Başının saçsız ve dazlak olduğunu gören, üzüntü, gam ve hakarete uğrar.

Kel veya Dazlak Görmek

Başı dazlak veya kel olup yeniden saç bittiğini gören, hayra nâil olur, onur, gurur haysiyet ve şerefi artar. Saçını tarak ile ta­radığını görmek şeref, haysiyet ve devlettir. Saçının büklüm büklüm olduğunu görmek iyilik ve faydalanmaya ermeye tâbir edilip, yorum­lanır. Saçı kıvırcık iken düzeldiğini görmek iyi değildir.

Saçını uzamış görmek

Bâzı tâbirciler demişlerdir ki: Haddinden çok fazla saçın uzun olması âilesinin hizmet ve iaşesini teminde zaafa düşmektir. Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne göre bela ve zillettir, Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne nazaran çok çocuk, keder, üzüntü ve korkudur. Diğer bir tâbirci kavga veya münakaşa olmadığı hâlde saçını tıraş ettiğini gören, zengin olur ve âilesini refah içinde besler. Bu rüyâyı gören, eğer kavga veya münakaşa etmeyi seven her konuda birileriyle itişip kalkışanlardan birisi ise iyi değildir.

Saçlarını Gür ve canlı görmek

Diğer rüyâ tâbircilerinin görüşüne göre bu rüyâ rüyada saçını gü görmek, haram aylarda görülmüş ise günahlar için kefaret, borçlar için ödeme, üzüntü ve kederin dağılmasıdır. Bâzılarına göre annebabasının birinin veya her ikisinin vefatına işarettir. Bir kadın Riiyâsında saçlarının had­dinden çok fazla uzun olduğunu görse nefsinden emin olur, Diğer rü­yâ tâbircilerinin görüşüne göre evlâd getirmez.

Rüyada Saçını Yıkamak

Rüyada saç yıkamak, kafanızı karıştıran düşüncelerinizden kurtulmaya işarettir. Rüyada saçınızı yıkarken suyun kesik olduğunu fark edip temiz suyla başınızı, saçınızı yıkamanız neşe ve sevinç ile tabir edilir. Rüyada saçınızı yıkayıp ipek gibi olduğunu canlı ve güçlü olduğunu görmek, sağlam iradeye, kuvvet ve izzet ve bazende hayırlı bir iş ile tabir edilir.

RUYADA SAÇINI AÇMAK ve TOPLAMAK: Saçlarını toka ile topladığını gören kimse, mal, mülk, servet ve parasının çok olacağına işarettir. Toplu duran saçlarını açtığını ve salverdiğini gören, elindeki parasını ve malını gereksiz yerlere harcayacağına işarettir. İslami Rüya tabirleri ve yorumları, hakkında Ruyaburcyorumlari.com “Rüya Tabirleri” sitemiz’de saç rüyası hakkın’da tüm yorumları bulabilirsiniz. Rüyalarınızın anlam kazandığı türkiye’nin en iyi rüya tabirleri sözlüğünü kullanarak rüyalarınız anlam kazanacaktır.

Rüyada Saç görmek ile alakalı Ayrıntılı tabirler

 • Rüyada Saç örmek: İyi ve mesut bir insanla evliliğe,
 • Rüyada Kahkül: Eğer rüya sahibi evliyse Eşinin zengin olacağına,
 • Rüyada Siyah saç: Güzel huylu ve gayet iyi bir ahlaklı bir hanıma,
 • Rüyada Yumuşak saç: Çevreniz’de beğeni toplamaya yakınlarınızın kıskanmasına,
 • Rüyada Bakımlı saç: Uzaktan tanıdığınız bir akrabanızın hastalanacağına,
 • Rüyada Kızıl saç: Evlilik ile veya iyi bir mirasa kavuşmaya,
 • Rüyada Solgun saç; Ummadık bir yerden haber duyacağınıza,
 • Rüyada Kıvırcık saç; Aklı selim ve bilgin, insanlara hayrı çok olan bir kişiye,
 • Rüyada sarı saç; Duyacağı bir haber ile üzülmeye işarettir.
 • Rüyada saç dökülmesi; sorunların artmasına,
 • Vücuttan saç çıkması; Saçın yeri baştır, baş dışında yerlerde saç çıkması,
 • Ağızdan saç çıkması; biriyle tartışmaya, bundan dolayı üzülmeye,
 • Kulağından saç çıkması; bir haber almaya ve bu durumdan, yola çıkmaya,
 • Rüyada Postiş takmak; saçına bir şey takmak, aynı sene içinde şansını açılmasına,
 • Yemekten saç çıkması; sofrada yemek yerken saç çıkması, beklemediği anda bir mirasa,
 • Saç jölesi; süslenmek için jöle sürdüğünü görmek, bir sevgiliye işarettir.
 • Saç fırçası; elinde fırçayla saçını taramak, fırça görmek, uzun ömüre, sağlığa işarettir,
 • Saça kına yakmak; sağlık ve vücudunun zinde olmasına, ve bol enerjiye,
 • Saç koklamak; güzel saç kokusu hissetmek, uzun ömre ve yeni bir haya başlangıca,
 • Saç Yıkamak; sorunlardan kurtulmaya, sıkıntılarından arınmaya,
 • Saç Kurutmak; yeni bir dosta, ve iyi bir iş haberine, bazende bir yol için hazırlığa işaret eder.
 • Rüyada saç kesmek; saçını kesmek veya kestirmek, ani bir karar ile yola çıkmaya delalet eder.
İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Neslihan dedi ki:

  Rüyamda tepemdeki saçların kökünden koptuğunu gördüm,ellediğimde kökünden elime geldiler.Onları saydım 16 tane dökülmüştü.Ne anlamı var acaba??

 2. Anonim dedi ki:

  Ruyamda saclarim elime kopup gelyodu ama saclarim genede durypdu sacimda

 3. Anonim dedi ki:

  Ruyamda bi miktar sacim elime geldini gordum anlami ne acaba

 4. Bülent dedi ki:

  Birinin fırçayla zorla saçını taramaya çalışıyordum

 5. Bülent dedi ki:

  Zorla saç tarıyordum

1 2 3
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca