Rüyada “Merdiven” Görmek

Merdiven
Rüyada merdiven görmek, İşlerinde doğruluk ve esenliğe dünya ve ahirette yüksek makam ve mertebeye büyük hayır ve selamete ermeye delalet eder.

Rüyada merdiven görmek, İşlerinde doğruluk ve esenliğe dünya ve ahirette yüksek makam ve mertebeye büyük hayır ve selamete ermeye delalet eder. Rüyada merdiven görmek, görülen merdivenin cinsine göre değişik yorumlanmaktadır. Rüyada kireç veya tuğladan yapılmış merdiven görmek, hayırlı bir rüya değildir. rüya sahibinin dinindeki eksikliğine din ve imanı yönünden zaafına işaret eder. Rüyada taş merdiven görmek, Rüya sahibinin vefasız ve acımasızlığını gösterir. Rüyada tahta merdiven görmek, kişinin dinindeki zayıflığına işaret eder. Rüyada demir merdiven görmek, Rüya sahibinin iş hayatında yükselmesine, başa geçme, toplumda sivrilme, hayır, menfaat, kazanç ve yükselmeye yorumlanır. Rüyada dar merdiven görmek,rüya sahibinin başarısı çektiği zahmetlerden sonra geleceğine işaret eder. Rüyada dar ve karanlık merdiven görmek, insan uğraşıp, çabalayıp, didindikten ve sıkıntılar çektikten sonra istediği şeye kavuşabileceğine işaret eder.

Rüyada Merdiven Görmek nedir?

Rüyada merdiven görmek, veya rüyada merdiven ­den inmek, Rüya sahibinin şeref ve makamının elinden kayıp gideceğine işaret eder.Rüyada merdiven görmek islami, yolculuğa ve şanı yüce bir Allah dostuna işaret eder. Rüyada merdiven görmek İmam Nablusi, bu rüyayı gören kimse için, kahr ve galibiyete işaret edeceğini ve düşmanlarına karşı zafer elde edeceğine yorumlamıştır. Rüyada merdiven tırmanmak, rüya sahibinin iş ve özel hayatında mevkisinin yükseleceğine işaret eder. Rüyada merdivende oturmak, herkes tarafından sevilen biri olacağına, ve istediği nimetlere ulaşacağına yorumlanır. Bazen de rüyada merdiven görmek, işlerdeki sebat ve devamının geleceğine, saklayıp gizlemek istediği olayların gizli kalmasına işaret eder. Rüyada merdiven basamaklarını üçer beşer çıktığını gören bir kimse, emek harcamadan meşakkat çekmeden isteklerine kavuşacağına işaret eder. Rüyada ahşap merdiven görmek, hayırlı ve helal kısmete işaret eder. Rüyada dik merdiven görmek, rüya sahibinin başarıya giden yolda çekeceği meşakkatlerden ve zorluklardan bahseder, ve başarıya ulaşması epey zaman alacağı anlamına gelir.

Rüyada Merdiven Görmek İslami

Rüyada merdiven görmek islami anlamı, Rüya sahibinin üzüntü ve kederden ferah ve esenliğe ereceğine işaret eder. rüyada merdiven görmek islami, Dini emirleri yerine getiren kimselerin rüyada merdiven görmesi, düşmana galip gelmeye ve zafere işaret eder. Rüyada merdivenden yuvarlanmak, rüyada merdivenden yuvarlanıp düştüğünü gören kimse, çalıştığı işyerinde tatsızlıklar yaşayacağına ve bu sebeple işinden ayrılma, pozisyonunu kaybetme, toplumdaki itibarını yitirme durumunda kalabilmesine işaret eder. Rüyada merdivenden düşmek, hayır ile yorumlanmaz rüya sahibi için başarısızlığa işaret eder. Rüyada merdivenden düştükten sonra tekrar tırmanan ve yukarı çıkan bir kimse, zor günler geçireceğine, işleri önce kötü ve sonrasında gayret ve cesaretiyle dahada iyi olacağına işaret eder. Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, güzel bir iş yapıp, şöhrete ve yüksek mertebeye erişmeye delalet eder.

Rüyada Merdiven Görmek Diyanet

Rüyada merdiven görmek diyanet, Rüya sahibinin devlet erkanında yüksek bir memuriyete tabi olunacağına işaret eder. Rüyada merdiven görmek diyanet, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihate ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırma ya ve hayırlı yorumlara ifade eder. Bazen rüyada ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaya işaret eder.

Rüyada Merdiven Çıkmak ve İnmek

Rüyada merdiven çıkmak ve inmek, O kimsenin bulunduğu gurur, korku ve helak dan kurtulacağına işaret eder. Rüyada eski merdivene çıkmak, o kimsenin ticaret hayatında ve başka bir yönden gelecek olan hayıra, yüksek mertebeye erişmeye delalet eder. Rüyada merdiven çıkmak ve inmek, rüya sahibinin düşmanlarına karşı galip geleceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyada merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünü tamamladığına işaret eder. rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye, görevini kaybetmeye işaret eder. Rüyada merdivenden düşmek üzere iken tutunmak ve kurtulmak, itibarının geri iade edilmesine ve geriye dönmesine işaret eder.

Rüyada Merdiven İnip Çıkmak

Rüyada merdiven inip çıkmak, rüya sahibinin aile hayatında inişli çıkışlı bir evlilik yaşadığına, bu evlilikten sebep ailedeki bireylerin birbirine karşı sert tutumlu olmasına, çok yakın zaman içinde daha sert tartışmalara yol açacağına işaret eder. Rüyada yüksek merdiven inip çıkmak, Rüya sahibi zor bir işi tam başardım derken, bir anda istenmeyen durumla karşılaşacağına ve iş hayatında  gerileyeceğine işaret eder.

Rüyada Merdivenden Yukarı Çıkmak

Rüyada merdivenden yukarı çıkmak, Rüya sahibi için hayırlı şeylere işaret eder. Rüyada merdivenden yukarı çıktığını gören rüya sahibi en yüksek makamlara çıkacağına saygınlık ve itibar kazanacağına işaret eder.

Rüyada Merdiven İnmek

Rüyada merdiven inmek, Rüya sahibi için işlerin yarardan çok zararlar getireceğine, büyük kazanç beklediği işlerin aksilikler yüzünden elinden kayıp gideceğine, maddı ve manevi kayıplar yaşamasına ve kısmetinin kapanacağına işaret eder. Rüyada merdivenden indiğini gören bir kimse,

Rüyada Merdivenden Düşmek

Rüyada merdivenden düşmek, Rüya sahibinin iş hayatında büyük sıkıntılar yaşamaya ve bulunduğu mevkiyi kaybetmeye yorumlanır. rüyada merdivenden düştüğünü görmek, zor günler geçirmeye, maddi sıkıntıların artmasına işaret eder. Rüyada kızının merdivenden düştüğünü görmek, dert ve keder, sıkıntı, stres, üzüntü yaşamaya yorumlanır, Rüyada bebeğin merdivenden düşmesi, aile içerisindeki ufak sorunlara işaret eder.

Rüyada Demir Merdiven Görmek

Rüyada demir merdiven görmek, Rüya sahibinin iş hayatında yükselmesine, başa geçme, toplumda saygınlığa ve itibara, hayır, menfaat, kazanç ve yüceliğe işaret eder. Rüyada merdiven aradığını ve bulduğunu görmek,rüya sahibinin arzu ve dileklerinin yerine gelmesine işaret eder.

Rüyada Demir Merdivenden Düşmek

Rüyada demir merdivenden düşmek, Rüya sahibinin özel hayatında umutsuzluğa kapılmasına ve aradığı gönül eşini bulamaması ile rivayet edilir. Rüyada demir merdivenden düştüğünü görmek, rüya sahibinin hanesindeki insanlar ile sorunlar yaşayacağına, ve sıkıntılı günler geçireceğine delalet eder.

Rüyada Tahta Merdiven Görmek

Rüyada ahşap merdiven görmek, iş hayatındaki şansızlığı yüzünden ailesi ile çatışma içinde olmaya iş ve özel hayatında huzursuz olmaya ve dindeki zayıflığına işaret eder.

Rüyada Tahta Merdivenden Düşmek

Rüyada tahta merdivenden düşmek, rüya sahibinin başarısızlık ile sonuçlanan işlerinden sonra iflas edeceğine yorumlanmaktadır. Rüyada tahta merdivenden düştüğünü görmek, iş hayatındaki şansızlığı ve kısmetinin kapanması yüzünden ailesi ile çatışma içinde olacağına, ve hanedeki huzursuzluğa nail olmaya rivayet edilir.

Rüyada Beton Taş Merdiven Görmek

Rüyada beton taş merdiven görmek, Rüya sahibinin kalbinin katılığına, acımasızlığına, ve merhametsizliğine işaret eder.  Rüyada taş merdiven inmek, işlerinde yaşanacak büyük sorunlar yüzünden, işlerini kaybedeceğine, hataların tekrarlanması durumunda rakiplerine karşı yenilmesine, maddi yönden çok büyük zarara uğrayacağına işaret eder.

Rüyada Mermer Merdiven Görmek

Rüyada mermer merdiven görmek, sert, agrasif, çatık kaşlı ve sinirli ve ne söylenirse söylensin zerre kadar kalbi yumuşamayacak bir insana işaret eder.

Rüyada Eski Merdiven Görmek

Rüyada eski merdiven görmek, hayırlara işaret eder. Rüyada eski merdiven gören bir kimse, işlerinde artış olacağına, yüksek kazançlar elde edeceğine işaret eder.

Rüyada Yeni Merdiven Görmek

Rüyada yeni merdiven görmek, kişinin kalp gözünün açılmasına, dini inanç, güç ve duygularının ilerlemesine ve bundan dolayı da iç huzurunu yakalayacağına işaret eder.

Rüyada Merdivenin Kırılması

Rüyada merdivenin kırılması iyi değildir. Rüya sahibi merdivenin üzerinde iken ve basamakları çıkarken merdiven kırılırsa eğer,  bu rüya sahibi için hayır olarak görülmez. Rüya sahibinin büyük bir hezimete uğrayacağına ve maddi kayıplar yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Merdiven Süpürmek

Rüya sahibinin, uzun zamandan beri gerek iş hayatında gerek aile hayatında karşılaştığı sorunlardan ve problemlerden en kısa zamanda kurtulacağına, üzüntülerinin ve endişelerinin sona ereceğine ve yaptığı işlerde her zaman bolluk ve bereketin artacağına tabir edilir. Rüyada merdiven süpürdüğünü gören bir kimse, hanesinden veya yakın akrabalarından biriyle hizmet sektörü tarzında bir işe gireceklerine ve bu işte bol kazanç elde edeceklerine işaret eder. rüyada merdiven süpürdüğünü gören bir kimse, insanların hayır dualarını alacağına, daha iyi iş imkanlarına sahip olmak için yeni iş girişimlerinde bulunacağına işaret eder. Rüyada kirli merdiven süpürmek, Rüya sahibinin üst üste gelen sorunlar karşısında psikolojik olarak etkileneceğine, sabırlı ve azimli olur ise eğer her zorluğun üstesinden geleceğine işaret eder.

Rüyada Merdiven Yıkamak

Rüyada merdiven yıkamak, Rüyayı gören kişinin çalışma hayatını daha renkli ve dikkat çekici bir hale getirmek için, hem de daha fazla kazanç sağlamak için bazı yenilikler yapacağına işaret eder. Rüyada merdiven yıkamak ve tekrar kirlenmesi, bu kişinin, iş hayatında yaptığı bütün çalışmaların boşa gitmesine, yapılmak istenen şeylerle ortaya çıkan şeylerin birbirinden alakasız olmasına, yaptığı bütün planların alt üst olmasına, ve kazandığı maddi kazançlarının zayi olmasına işaret eder.

Rüyada Merdiven Silmek

Rüyada merdiven silmek, Rüya sahibinin aile ve eğitim hayatında karşılaşacağı sorunların üstesinden geleceğine ve bu süreçte ona yardım eli uzatan insanlara vakti geldiğinde yardım edeceğine işaret eder. Rüyada merdiven sildiğini gören bir kimse, iş hayatında başarılı olacağına, uzun zamandır hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştireceğine işaret eder. Rüyada annesinin merdiven sildiğini görmek, iş ve özel hayatında önüne geçemediği sorunları ensesinde hissetmesine, ve bu sorunların üstesinden gelmek için haneden bir kişinin yardımına koşacağına işaret eder.

Rüyada Merdiven Basamaklarının Yok Olması

Rüyada merdiven basamaklarının yok olması, Rüya sahibinin hayatında her şey yolunda giderken bir anda her şeyin ters döneceğine, durma noktasına geleceğine, deyim yerinde ise bıçak gibi kesileceğine işaret eder. Rüyada merdiven basamaklarını çıktıktan sonra basamakların yok olduğunu görmek, Rüya sahibinin yaşadığı talihsiz olayların, akraba ve yakın dostlarının yardımıyla çözüleceğine, uzun zamandan beri canını sıkan durumların ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüyada Merdiven Yapmak

Rüyada merdiven yapmak, Rüya sahibinin kendi kafasına göre iş bulamaması, yıllardır emir altında çalışmaktan sıkılması ve kendi işini kurmak vaktinin geldiği düşüncesi içine gireceği için girişimde bulunacağına yorumlanır. Rüyada merdiven yaptığını görmek, Rüya sahibinin kendi işini kurmasına, yaptığı birikimler sayesinde kurduğu işte yükseleceğine, bol kazançlar elde edeceğine işaret eder. Rüyada merdiven yapan birini görmek, rüya sahibinin iş amaçlı gideceği bir seyahatte, yakın arkadaşı tarafından gelecek bir iş teklifini değerlendirmesine işaret eder.

Rüyada Karlı Merdiven Çıkmak

Rüyada karlı merdiven çıkmak, Rüya sahibinin riskli işlere gireceğine fakat kısa süre içinde bu işin altından kalkacağına ve işi zamanında bitireceğine yorumlanır. Rüyada karlı merdiven çıkarken kayıp düşmek, katı kalpli bir kişi ile bir iş ortaklığına girmeye, ve zor günler yaşayacağına maddi manevi zarara uğrayacağına işaret eder. Rüyada karlı merdiven çıkmak ve düşmek, rüya sahibinin duyacağı kötü sözler ve iftiralar yüzünden kalbinin kırılacağına, üzüntü ve kedere uğrayacağına işaret eder.

Rüyada Kırık Merdiven Çıkmak

Rüyada kırık merdiven görmek, Rüya sahibinin kendisini çok iyi hissettiği güzel bir döneme giriş yapacağına fakat gireceği bir işte beklenmedik bir sorun yaşayacağına işaret eder. Rüyada kırık merdivenden çıktığını gören kimse, İş hayatında aksilikler ile karşılaşacağına, sorunların diz boyunu aşacağına fakat bu kişinin, sabır ve azmi ile her şeyin üstesinden geleceğine işaret eder. Rüyada kırık merdiven onarmak, Rüya sahibine aile bireylerinden gelecek destek ile sorunlarının çözüm bulacağına, eskisinden daha iyi işler yapacağına, yaşanan tatsız olayların geçmişte kalmasına işaret eder.

Rüyada Yürüyen Merdiven Görmek

Rüyada yürüyen merdiven görmek, zorlu ve meşakkatli olacak bir işte başarıya kavuşmaya işaret eder. Rüyada yürüyen merdiven gören bir kimse,  geçim sıkıntısından kurtulmaya ve güzel bir hayat yaşamak ile yorumlanır. Rüyada yürüyen merdivene binmek, işlerin göründüğünden daha kolay ilerlemesine, geçmişte yapılan hataların telafi edileceğine, sağlık sorunları yaşayan bir akrabasından gelecek olan güzel ve hayırlı haberlere, rahat ve ferah dolu bir hayat kapısının kapılarının açılacağına işaret eder.

Rüyada Merdiven Boyamak

Rüyada merdiven boyamak, Rutin hayattan sıkılan rüya sahibi yaşamını daha eğlenceli hale getirmek için çaba sarfedeceğine, mevcut yaşam şartlarını daha iyi hale getirmek için mücadele edeceğine işaret eder. Rüyada merdiven boyadığını görmek, Bu kişinin hem kız, hem de erkek çocukları olacağına tabir edilir.

Rüyada Merdiven Tırmanmak

Çok hayırlı rüyalardan biridir ve özellikle iş hayatındaki kimseler için çıkacak fırsatlar nedeni ile kariyer yapma olanağı bulacaklarına yorumlanır. Merdiven tırmanmak iş konusunda yükselmek ve hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmak anlamlarına gelir. Rüya sahibi kısmetli biridir ve karşısına kendisini geliştireceği, her zaman maddi olarak rahat edeceği iş fırsatları çıkacağı şeklinde de tabir edilir.

Rüyada Merdiven Boşluğuna Düşmek

Rüyada merdiven boşluğuna düşmek, Rüya sahibinin aile içinde yaşanan bazı sorunlarından dolayı kafasının çok karışık olmasına tabir edilir. Rüyada merdiven boşluğuna düştüğünü görmek, sıkıntılarının devam etmesi ile işinde başarısız olmaya veya işinden olmaya yorumlanmaktadır.

Rüyada Merdivenden Düşen Birini Görmek

Rüyada merdiven düşen birini görmek, Rüyayı gören kişinin bir akrabasının yada sevdiği kişinin maddi olarak sıkıntıda olmasına ve ona destek olacağı anlamına gelir. Rüyada merdivenden düşen birini görmek, zor durumda olan arkadaşına yardım ederek onu sorunlarından kurtarmaya ferah ve esenliğe çıkmasına tabir edilir.

Rüyada Uzun Merdiven Görmek

Rüyada uzun merdiven görmek, Rüya sahibinin elde ettiği başarıyı ve zenginliği bir anda kaybetmesine ve dara düşeceğine yorumlanır. Rüyada uzun merdivenden düştüğünü görmek, eşi ile iş konusu yüzünden tartışacağına ve sıkıntılı bir döneme gireceğine işaret eder.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca