Rüyada “Ev” Görmek

Ev
Rüyada Ev görmek ile alakalı tabirler, Rüyada Ev taşımak veya Ev almak yada Ev temizlemek ve Ev Toplamak ne anlama gelir? Rüyanızın İslami yorumu.
Rüyanın Tabiri : neye işarettir? , ne demek , manası , anlamı ne demektir? ne demektir?

RUYADA EV: Danyal (a.s.) buyurmuştur ki: Rüyada bilinmeyen bir eve girip orada birtakım ölüler görmek, Ahirete yorumlanır. Orada oturanın eceli yaklaşmıştır. Öyle bir evden çıktığını gören kimse, şiddetli bir hastalığa uğrar ve sonra şifa bulur. Kagir ve sahibi belli, tanınmış bir eve giren kimse helalden rızık talep eder.

İslami Tabiri: Câbir’ül Mağribi Rahmetullah demiştir ki: Rüyada Ev görmek ve Kendi mülkü olan bir eve girdiğini gören kimsenin evlat, torun ve neslinin sayısı artar. Evin geniş ve yeni olması rızık ve servetinin artmasına tabir edilip, yorumlanır.

Diyanet Yorumu: Rüyada  büyük ve geniş, Temiz Güzel bir ev görmek, ana ve babasının sıhhat ve selametine ve uzun ömrüne, bir rivayete göre, Bekar ise güzel ve muvafık bir kadın ile evliliğe, korku ve şiddetten güvene. Yoksul için zenginliğe, memur için büyük bir makama işarettir.

İmam-ı Nablusi şöyle buyuruyor: Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Ev görmek, sekiz çeşit tabir olunur: Eş, zenginlik, emniyet ve güven, geniş bir geçim, ticaret malı, para ve altın , büyük memuriyet. Diğer evlere bitişik bilinen bir evi görmek, şansın gülmesine, eğer ev kâgir ise, helal, kireçle badanalı ev görmek, hastanın vefatına, harap ev üzüntü ve kedere tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ahşap Ev Görmek

Ahşap veya kerpiçten bilinen bir eve giren haram mal arkasına düşer. Öyle bir evden çıktığını gören kimse, harama tövbe eder. Rüyada ahşap ev görmek, ahşap ve kerpiç ise, haram mal,mülk,para,altın gibi kıymetli şeylere işaret etmektedir.

Rüyada Ev Avlusu Görmek

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Evinin ortasındaki avlu kız evlada ve kız kardeşe, evin sofası ana ve babaya tabir edilip, yorumlanır. Onları güzel, mamûr ve temiz görmek, bunların hayır ve selametiyle, pis, harab ve dar görmek, bunların sıkıntı, felaket ve geçim sıkıntısı ve fakirlik ile tabir olunur.

Rüyada Evin Tavan ve Duvarın Yıkılması

İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir evin tavan, dam veya duvarının yıkıldığını veya yandığını görmek, evinde maddi veya manevi yanıp yakınacak büyük bir olay olacağına ve üzüleceğinize rüyanız tabir olunur.

Rüyada Büyük Ev Görmek

Rüyada büyük ev görmek, İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Rüyada evinin genişleyip büyüdüğünü görmek, çok nimet elde etmeye. Rüyada Küçük Ev görmek, Evinin küçülüp daraldığını görmek, elindeki nimet ve malının yok olmasına. Eski bir evin yeniye dönüştüğünü görmek, rızkının artmasına, ona hayır kapılarının açılmasına, huzur ve bolluk olmasına, işarettir.

Rüyada Geniş Ev Görmek

Geniş ve donatılmış bir ev gören kimsenin hâli güzel olur, veya Dünyanın geçici zevk ve eğlencesini terk eder. Rüyada geniş ev görmek, Bilinen evin genişliği iyi bir gelire tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yeni Ev Görmek

Rüyada yeni bir eve girdiğini görmek, zengin ise, malının artmasına, fakir ise, geçim rahatlığına, sıkıntısının dağılacağına tabir edilip, yorumlanır. Rüyada yeni ev görmek, şans ve kısmetin açılmasına ve bazende yeni bir bir dostluğa işarettir.

Rüyada Yabancı Ev Görmek

Sâhibi bilinmeyen bir binâ görmek, diğer evlere bitişik değil ise, Ahiretteki yurdunu görmektir. Rüyada Yabancı ev görmek, Bunda rüyâ sâhibinin hâli ve rüyânın şekli dikkate alınır. Öyle bir eve girip orada kaldığını gören kimse, ve­fat eder, girip çıktığını gören kimse, ölmek derecesinde hasta olup son­ra şifâ bulur.

Evin içinde Yeni yapılmış bir şey görmek

Evin içinde yeni yapılmış bir şey görmek, veya ev kapılarında bir yaşlı adam görmek, kadınlar arasında bir hadise, olanacağına yorumlanır. Rüyada Evin içinde yeni bir şeyin yapıldığını yada yaptığını görmek, hayatının renklenmesine ve hoş sohbetli bir döneme girmeye işarettir.

Rüyada Saraya Girmek

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir kasra, küçük saraya giren veya onu temaşa eden, Bekâr ise güzel bir kadın ile evle­nir. Kendi evinin diğer evlere benzemediğini görmek, herkesin gıpta edeceği derecede servete.

Rüyada Ev Taşımak

İmâmı Nablûsi (r.a.) diyor ki: Ev insanın Dünyası ile tabir olunur. Rüyada her yönü ile mükemmel yeni bir evi olduğunu gören kimse, fakirse zengin olur, sıkıntıda ise, genişliğe erişir, sanatkarsa itibar ve şöhret kazanır, Rüyada ev taşımak zengin ise, malı artar, Rüyada görünen mükemmel ve muhteşem her ev herkes için hayırdır.

Rüyada Ev Temizlemek

Rüyada Ev temizlemek, Geniş ve ikâmete lâyık ev insanın maddi durumu, selâmeti, ilmi, sanatı ve kurtuluşudur. Dar ev darlık ve sıkıntıdır. Yeni ev işinin iyiliği ve yeniliği, Rüyada ev temizlemek ve evin içindekilerinin huzuru, metâneti, tedbiri ile tâbir olunur.

Rüyada Eski Ev görmek

İmâmı Nablûsi (r.a.) diyor ki:  Öyle bir eve girip sonradan çıkan, ölüm derecesinde hasta olur ve sonra kurtulur. Rüyada Ev Toplamak o evde bulunanların bütün hepsinin bir düzene girmesi ile tabir edilir ve yorumlanır.

Rüyada Boş Ev görmek

Rüyada Boş ev görmek, bekar için evlenmeye evliler için evini taşımaya yorumlanır. Rüyada boş ev görmek işlerinin terk gitmesine de yorumlanır. Rüyada boş ve güzel bir ev görmek kısmet ve şansa yorumlanır.

Rüyada Ev Almak

Rüyâda bir ev sâhibi olan boşta ise, iş bulur, elinden çıkmış bir şey varsa tekrar eline girer. Rüyada inşaatta kullanılması uygun olmayan şeylerle bir ev yapan haramla bina yapar. Bir kimsenin evi bedenine, kendisine, kişiliğine, şerefine, şöhret ve adının iyi anılmasına yorumlanır. Rüyada Ev almak, kolay geçime ve borçlardan kurtulmayla birlikte âilesini himâye sine tâbir edilip, yo­rumlanır.

Rüyada Ev Satmak

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Rüyâda bir ev yapıp ta­mamlayan kimsenin akrabasından biri vefât eder, Rüyada Ev satmak, Rüya sahibi evini satarsa eşini boşar. Güzel, geniş bir evi olduğunu gören kimsenin âmeli sâlih olur, eğer dar ve yapısı çirkin ise, âmeli kötü olur.

Rüyada Evinin Yıkıldığını Görmek

Evinin yıkıldığını gören kimse, ev sâhibinin vefâtına, yeni bir evi yıktığını görmek, üzüntü, keder ve şer sâhibi ol­maya. Bir ev yaptığını veya satın aldığını görmek, büyük hayra. Evini haddinden fazla büyümüş ve genişlemiş görmek, rızkında ve malında genişliğe.

Rüyada Evine Birinin geldiğini Görmek

İmâmı Nablûsi (r.a.) diyor ki: Evine tanıdığı bir kimsenin girdiğini görmek, o kimsenin sırrına bilgisine ve becerisine sahip olacağına, eğer giren günahkâr, haram ve helale dikkat etmeyen zevk ve eğlencesine düşkün birisi ise, rüyâ sâhi­binin eşiyle ilişkisine veya sermayesi serveti ve parasınına zarar verece­ğine işarettir.

Rüyada Ev Boyamak

Rüyada evini boyadığını görmek, huzurlu ve bereketli bir ömre delalet eder. Rüyada ev boyadığını görmek, çalışkan, temiz ve işinde başarılı bir kimse ile tabir olunur.

Rüyada Ev Değiştirmek

Rüyada Başka bir ev ile kendi evini değiştirdiğini görmek, izzet ve kerem sahibi bir kimse ile tabir edilir. Rüyada Ev değiştirmek yeni bir evlilik ile yorumlanabilir.

Rüyada Bilmediği bir Eve girmek

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Bir eve girdiğini görmek, her ne sûretle olursa olsun emniyet ve güvene tâbir edilip, yorumlanır. Evinde bir pınar olduğunu veya yağmur yağmadan oluktan su aktığını görmek, âileden birinin vefâtından dolayı gözyaşı dökmeye, hüzün ve esefe. Bir evde süprüntü ve artık şeyler görmek, tasa, üzüntü ve kede­re. Evini herkesin gelip geçtiği yol olmuş görmek, korkunç bir olay olacağına yorumlanır.

Rüyada Ev Anahtarı Görmek

Rüyada elinde anahtar görmek, ev almaya ve bazende taşınmaya tabir edilir. Rüyada Ev anahtarı görmek, işsiz için iş bulmaya, bekar için evlenmeye, evli kimse için eğer ev sahibi değilse ev almaya yorumlanır.

Rüyada Ev Süpürmek

Rüyada Evini süpürdüğünü gören kimse, üzüntü ve kedere düşer veya aniden vefat eder. Diğer bir görüşe göre Rüyada ev süpürmek sıkıntılarının bitmesi ve zor işlerinin kolaylaşmasını hayatının düzene girmesine yorumlanır.

Rüyada Ev Dağınıklığı görmek

Demirden ev sahibinin ömrü uzun ve geleceği sağlamdır. Bilinmeyen bir eve girip orada ölüler görmek, Ahiret yurduyla tâbir olunur. Rüyada dağınık ev görmek,  kafa karışıklığına yorumlanır. Eğer o ev sıvalı, mükemmel ve müzeyyen ise, rüyâ sâhibinin Ahirette hâlinin güzelliğine, de­lik deşik, sıvaları dökülmüş ise, Ahirette hâlinin kötülüğüne tâbir edi­lip, yorumlanır.

Rüyada Evde Necaset yada Pislik Görmek

Evin dahilinde veya kapısında necaset görmek, kadınların ahlâksızlığına. Hasta olan bir kimsenin evden sessiz sedasız çıktığını görmesi ölümüne yorumlanır. Rüyada Evde pislik görmek sıkıntı ve musibet ile yorumlanır.

Rüyada Ev Hediyesi Görmek

Rüyada ev rüyâsı İslâm memleketlerinden bir beldedir. Rüyada ev hediyesi almak, sürpriz ve misafirlik ile tabir edilir.  O evin harap olduğunu görmek, müslüman memleketle­rinden bir şehrin felâkete uğrayacağına tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ev Kiralamak

Rüyada Ev tutmak ve yeni bir ev kiralamak, bekar için evlenmeye ve evliler için ev sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada Ev kiralamak yeni bir iş ve hayırlı bir kısmet ile tabir edilir.

Rüyada Ev Toplamak

Rüyada dağınık bir evi topladığını ve düzenlediğini görmek, eksik işlerinin tamamlanmasına ve hayatının yola girmesine tabir edilir. Rüyada ev toplamak evde bereketin ve gelirin artmasına ve aile içi düzene işarettir.

Rüyada Evin Yandığını Görmek

Rüyada yanan ev görmek, sıkıntılı bir zamana girmeye maksadının dışında bir durumla karşılaşacağına tabir olunur. Rüyada kendi evinin yandığını görmek, hastalık ve üzüntü ile tabir edilir.

Rüyada Bir Evin bina yapıldığını görmek

Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a.) demiştir ki: Bir yeni evin binâ edilmek­te olduğunu görmek, akrabasından birinin vefâtına, bir evin genişledi­ğini görmek, kedere, evini yıktığını görmek, müslüman memleketin­deki karışıklığa tâbir edilip, yorumlanır. Her ne sûrede olursa olsun bir yapıyı yıkmak iyi değildir.

Rüyada Ev Yapmak

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kendi için bir ev yaptığını görmek, Dünya’dan faydalanmaya. Eğer rüya sahibi hasta ise, vefatına tabir edilip, yorumlanır. Bir evden çıktığını ve kimse ile konuşmadığını gören kimse, vefât eder.

Rüyada Uzakta Bir Ev görmek

Uzaktan bir evi gören kimse, kendisine uzak gördüğü huzurlu ve mutlu bir hayatı yaşamaya vasıl olur. Yeni yapılmış bir eve giren eğer zengin ise, malı artar, fakir ise, zengin olur. Sâhip oldu­ğu eski bir evin kendi üzerine yıkıldığını gören kimse, yakın akrabasın­dan miras alır.

 Rüyada Ev Görmek ile Alakalı ve Ayrıntılı tabirler

 • Evinden öfkeli olarak çıkan tutuklanır, hapise girip mahkûm olur.
 • Bildiği veya bilmediği bir yerde ev yaptığını gören kimse, bekârsa evlenir, evli ise, bir daha alır.
 • Rüyada betondan ev görmek, yeni bir işe ile tabir edilir.
 • Rüyada Tahta ev görmek, yolculuğa ve tatile işarettir.
 • Rüyada Tek katlı ev görmek, uzak bir yere taşınmaya işarettir.
 • Rüyada Ev görmek ile alakalı İslami Rüya Tabirleri sitemizde mevcut tüm rüyaları bu sayfamızda bulacaksınız.
İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Nur dedi ki:

  Ruyamda çok odası olan yabanci bir evde kendimi hurma yerken gördüm acaba neye dalettir

 2. aydın dedi ki:

  Merhaba ben rüyamda en basindan anlatayim önce karamanda uyanıyorum ve oturma odasındayım camdan dısarı bakıyorum 2 kuzenimi görüyorum 1 i bana bakıyor ama diyeri beni görmüyor sonra ben gene uyuyorum rüyamda vve birdaha öbür oturma odasında uyanıyorum önümde bilgisayar 60 lı 70 li yıllardan çok eski bir atari oyunu var önümde bir fare var ilk bölümde hiçbirsey yapmadan özgürce hareket ederek bölümü tamamlıyorum sonra ekranda daha dogrusu benim gozumun dibinde sanki icindeymisim gibi tren oyunu var fare benim o sırada sanırım ama kendime bakıyorum ellerim ayni ben bi fark yok sonra hareketsiz kalıyorum bunların hepsini yüzükoyun yatarken oluyor ve ben rayların üstünde kaymaya baslıyorum ama tekerlek falan yok tünellerden geçiyorum cok yukseklerden assagi ucuyorum ve bu sirada annemide goruyorum oda benim gibi arkamda kayıyor raylarin ustunde ve sonuna geldik 4 metre yüksege gidiyor raylar ve tekrar assagi inmiyor duz gidiyor ve orada bitiyor assagisi 4 metre dusersem biryerlerim kirilir ve bunlar olurken eski bir disko vb bi cocuk sarkisi gibi bir muzik caliyor heryerde hoperlor raylar bitti ve ben tam assagiya duserken ucuyorum ve alcaliyorum yukseliyorum ve alcaliyorum ve bu olurken kendimi hem gozumden hemde baska biri gibi baska acilardan kendimi görüyorum ve bir sungerin ustune tam düsecekken bitiyor gördüğúm en uzun ve en karmasık rüyya buydu 2 rüyya bir arada gördüm ne anlama gelir bu yazarsanız ve okuduysanız mutlu olurum benim icin cok onemli lutfen bakıp geçmeyin

 3. Aleyna dedi ki:

  Merhabalar
  Ruyamda kendi evimde canim cok sıkıliyor ve annemi arayip canimin cok skildigini biraz daha ilerideki evlerde havuz oldugunu vs soyluyorum Sonra birden bire kkendi gucumle o evi havuzu olan yere goturmusum Havuzda yuzuyorum ve kene batmis bana fakat hic ayrinti gormeden keneyi cikarmislar ve o sekilde duyuyorum tek bildigim sey havuzda yuzerken canimin acimasiydi ve sonra kendimi operasyondan sonra hatirliyorum

 4. leyla dedi ki:

  Merabalar ruyamda eşimin tek katli eski ev tuttunu gordum

 5. Cumali dedi ki:

  Rüyada yeni evin içinde olduğunu görmek ve tanımadığım insanlarıda gördüm tanıdığım insan yoktu.Sadece 2 tane adam 1 tane kadın hizmetçi gördüm, bukadar hatırlıyorum.

 6. hanim dedi ki:

  dalında ne vara merak ediyorum birini seviyorum

 7. rukiye dedi ki:

  Ruyada tanimadigim bir eve girdim orda tanimadigim insanlari gormek ne anlama gelir acaba bide korkuyordum

 8. FATMA dedi ki:

  RÜYAMDA YENİ BİR EVİM OLMUŞTU VE DUVARLARINI BOYUYORDUK. KIRMIZIMSI BİR RENK İLE BOYADIK.

1 2
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca