Rüyada “Dükkan” Görmek

Dükkan
Rüyada dükkan görmek, İslami ilimleri ve edebi öğreten kimseye işarettir. Bir kimsenin rüyada dükkan görmesi, iyi ve makbul işlere ve hayırlara işarettir.

Rüyada Dükkan Görmek

Rüyada dükkan görmek, yedi çeşit tabir edilir. İyi huylu hanım, hayır, darlık, gelir, görev, fayda, işlerinde güzellik. Rüyada kendi dükkanını görmek, halkın işlerine hizmet eder ve bol hayıra meyleder. Rüyada büyük dükkan, Rüyada küçük dükkan görmek, Rüyada boş dükkan, Rüyada kendi dükkanının soyulduğunu görmek, zarar ve masraf yaşayacağınız bir döneme girmeye yorumlanır. Rüyada kendi dükkanının yandığını görmek, ticarette endişe eden tüccara ve gereksiz yerlere yatırım yapan kimseye delalet eder.

Rüyada dükkan görmek, İslami rüya alimlerinin görüşlerine göre rızık, kısmet, bereket ve şans anlamına gelir. Rüyada geniş dükkan görmek, rızkın ve kazancın artmasına ve maişetinin genişlemesine tabir olunur. Rüyada küçük dükkan görmek, temkinli olmaya ve hesabını bilen bir adama, harcamalara dikkat etmenizin gerektiğinin alametidir. Rüyada boş dükkan görmek, çalışma ve gayreti ile kendine göre yüksek ve önemli bir mevkiye yükselmek için gayret eden birine delalet eder.

İslami Tabirleri; Rüyada dükkan gören kimse eğer layıksa sorumluluk alacağı bir göreve, izzet, şeref, rütbe, nimet ve göreve nail olmakla tabir edilir. Rüyada dükkanda oturmak, şeref, izzet veya makam, mevki gibi şeylere kolayca erişir denilmiştir.

Diyanet Yorumları; Rüyada dükkan görmek diyanet yorumlarına göre, rüya sahibi zengin ise, malı artar. Fakir ise, zengin olur. Rüyada geniş ve büyük ferah dükkan gören kimse arzusuna kavuşur ve istediğini kısa sürede elde eder denilmiştir.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; Dükkan rüyası altı türlü tabir edilir: Hanım, güzel geçim, izzet ve makam, iyi ve makbul işler, yükselmek ve zafer. Rüyada dükkan görmek, bazı alimlerin görüşlerine göre, ihtilaflar yaşamaya veya çözemediğiniz entrikalar yaşayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Kendi Dükkanını Görmek

Rüyada kendi dükkanını görmek, eğer rüya sahibi ehil değil ise, rahat geçime, iyilik, güzellik ve berekete delalettir. Rüyada kendi dükkanında oturduğunu görmek, istediğini elde etmek ile tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Büyük Dükkan

Rüyada büyük dükkan görmek, maişet ve kısmetin genişlemesine, rızkının bollaşmasına işarettir. Rüyada ferah ve geniş dükkan görmek, fakir için zenginlik alametidir. Rüyada dükkan görmek, içine giren için zafer ve mükafat vardır, büyük bir dükkana sahip olduğunu görmek, muradına kavuşmak ile yorumlanır.

Rüyada Küçük Dükkan Görmek

Rüyada küçük dükkan görmek, mal ve eşya sahibi olmaya, ticaretinde tedbirli olmaya yorumlanır. Rüyada ufak dükkan görmek, zarardan emin olmak, tasarruflu olmak ile yorumlanır.

Rüyada Boş Dükkan Görmek

Rüyada boş dükkan görmek, işlerinin bozulmaya yüz tutacağına, ticaretinin yok denecek kadar azalacağına ve maişet ve nafakasının azalacağına delalet eder. Rüyada dükkan görmek, her haliyle hayırlı yorumlanır, ama içi boş ve viran dükkan görmek, zahmet ve sıkıntı yaşayacağınız bir dönemin habercisidir.

Rüyada Dükkan Açmak

Rüyada dükkan açmak, berekettir dükkan açmaya ehil olmayan biri bir işletme kurduğunu görmesi, sevineceği bir olayın hızla gerçekleşmesi ve istediği hayırlı şeyin kolayca olmasıdır.

Rüyada Dükkan Taşımak

Rüyada dükkan taşımak, memur kimse için iş değişikliği veya yaptığı iş kolunun değişmesine işaret eder. Rüyada dükkan taşıdığını görmek, makam ve mevkiye yükselmek demektir.

Rüyada Dükkan Kiralamak

Rüyada dükkan kiralamak, bazı tabircilere göre, başarılı olmak, bir işe atılmak ve o işte muvaffak olmak demektir. Rüyada dükkan kiraladığını görmek, murat ettiği şeye erişmektir.

Rüyada Dükkan Anahtarı Görmek

Rüyada dükkan anahtarı görmek, sürpriz haberlere ve sevineceğiniz şeylerin sizin lehinize gelişmesine delalet eder. Dükkanın anahtarını almak, ganimet ve zenginlik alametidir. Rüyada dükkan görmek, büyük hayırlara ve işlere malik kimseler ile tabir edilir, dükkanın anahtarına sahip olmak, hayırlı işlere girişmek demektir.

Rüyada Dükkan Kapatmak

Rüyada dükkan kapatmak, zarar ve ziyan etmek, şansızlığa uğramak anlamına gelir. Rüyada dükkan kapattığını görmek, bir şeyden emin olmaya ve temkinli davranmaya yorumlanır.

Rüyada Dükkan Aramak

Rüyada dükkan aramak, iş sahibi olmak, işi gücü bağlı olan kimsenin için talihinin açılmasıdır. Rüyada dükkan görmek, rızık, şans, bereket ve kısmet celbine tabir edilir.

Rüyada Dükkan Boyamak

Rüyada dükkan boyamak, iş değişikliği veya hayatınızda farklı tarzda değişikliklerin meydana gelmesidir. Rüyada dükkan boyadığını görmek, kendini yenilemek ve kararlar almaktır.

Rüyada Dükkan Devralmak

Rüyada dükkan devralmak, tüccar biri bu rüyayı görmüşse, işiyle alakalı yatırım yapmaya tabir edilir. Rüyada dükkan devraldığını görmek, erkek ve kadın için sevinç ve huzurdur.

Rüyada Dükkan Temizlemek

Rüyada dükkan temizlemek, sıkıntılardan emin olmak ve kısa sürede rahata kavuşacağınız bir döneme girmektir. Rüyada dükkan temizlediğini görmek, borçlardan kurtulmak demektir.

Rüyada Dükkan Açılışı Görmek

Rüyada dükkan açılışı görmek, ehil olmayan biri dükkan açtığını yada yeni bir açılış yaptığını görse, hayatında güzel gelişmeler olur denilmiştir. Bu rüya herkes için hayırlı yorumlanır.

Rüyada Dükkan Soyulması

Rüyada dükkan soyulması görmek, dükkanın harap olduğunu veya eşyasının çalındığını gören kimsenin, başına kötü bir iş gelip büyük zarara uğrayacağına, işarettir.

Rüyada Kiralık Dükkan Görmek

Rüyada kiralık dükkan görmek, amaç ve gayeyi simgeler, eğer kişi dükkanı kiralarsa muradına erer, kiralamaz sadece kiralık dükkan olduğunu görürse, isteği gerçekleşmez. Rüyada dükkan görmek, İslami tabirlerde hayrın ve sevincin habercisi demektir. Bu rüya dükkanı kiralayan için güzel gelişmeler olacağına işaret eder.

Rüyada Kapalı Dükkan Görmek

Rüyada kapalı dükkan görmek, rızık ve kısmetin azalmasına ve işlerin zayıflamasına, işarettir. Rüyada dükkan kapatmak, iflas ve zarar, rüyada dükkan kepengi kapatmak, pes etmektir.

Rüyada Dükkan Devretmek

Rüyada dükkan devretmek, iş değişikliğine veya bir kimseye yardım etmeye yorumlanır. Rüyada dükkanını devrettiğini görmek, biriyle ortak bir işe girişmek anlamına gelir.

Rüyada Geniş Dükkan Görmek

Rüyada geniş dükkan görmek, yüksek makam ve kazanılacak meslekle, hayırlı bir yıl ve rızkın elde edileceği yer ile tefsir edilir. Rüyada geniş dükkan gören kimse muradına kavuşur.

Rüyada Dükkan Satın Almak

Rüyada dükkan satın almak, yatırım yapmak isteyip girişimlerde bulunmaya ve hayırlı şeylere parasını yatıran kimseyle tabir edilir. Rüyada dükkan satmak, bazende zarara uğramaktır.

Rüyada Dükkan Tabelası Görmek

Rüyada dükkan tabelası görmek, uzun zamandır yapmak istediği şeyi yapmak için çaba gösteren kişiye işaret eder. Tabela ışık ve temiz ise bu kimse yapacağı işte başarılı olur.

Rüyada Eski Dükkanı Görmek

Rüyada eski dükkanı görmek, işlerini zayıflamasına ve ticaretinin azalmasına işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada eski dükkanını görmek, geçmişte yaşadığı sorunların tekrarına işarettir.

Rüyada Yıkılmış Dükkan Görmek

Rüyada yıkılmış dükkan görmek, işlerinin bozulmaya yüz tutacağına, ticaretinin yok denecek kadar azalacağına ve maişet ve nafakasının azalacağına delalet eder. Rüyada dükkan görmek, hayırlıdır, yıkılmış veya harabe dükkanlar görmek, zahmet ve meşakkat, borç, sıkıntı demektir.

Rüyada Kasap Dükkanı Görmek

Rüyada kasap dükkanı görmek,  İslami tabircilere göre bu rüyayı gören kimse şu hayırlara kolayca kavuşur, hayırlı bir haber veya maddi,manevi bir destek maddi menfaat ve yardım görür.

Rüyada Manav Dükkanı Görmek

Rüyada manav dükkanı görmek, rızık ve kısmet bolluğuna ve gayenin yerine gelmesine delalet eder. Rüyada meyve satan dükkan gören kimse, bekar ise evlenir denilmiştir.

Rüyada Bakkal Dükkanı Görmek

Rüyada bakkal dükkanı görmek, işlerinin artmasına ve çevresinin genişlemesine, arzu ettiğiniz şeylerin hayır ile sonuçlanması için gayret ederek azmet meniz gerektiğine, işarettir.

Rüyada Kuru Yemiş Dükkanı Görmek

Rüyada kuru yemiş dükkanı görmek, bir destek maddi menfaat ve yardım görmektir. Rüyada kuru yemiş dükkanı gören kimsenin çevresi genişler ve sevenleri artar denilmiştir.

Rüyada Yeni Dükkan 

Rüyada yeni dükkan görmek, izzet ve şeref sahibi kimseler ile dostluk kurmaktır. Rüyada yeni dükkan veya iş yeri almak ve satmak izzet ve şeref kazanmak veya kaybetmek demektir.

Rüyada Dükkan Süpürmek

Rüyada dükkanı süpürmek, rızkın ve kısmetin bollaşmasına ve arzu ettiği şeylerin yerine geleceğine, dükkanı süpürürken görmek, bereket ve kısmet yönünden bolluk içinde geçecek bir seneye işaret eder.

Rüyada Eşyası Bol Dükkan Görmek

Rüyada eşyası bol dükkan görmek, zafer ve mutluluk demektir. Rüyada içi büyük ve tıka basa malzeme, mal ve eşyayla dolu dükkan görmek, büyük menfaat ve hayırlı tesadüfler anlamına gelir. Rüyada dükkan görmek, hanım ve evlat ile tabir edilir, eşyalı ve bol mallarla dolu dükkan rızkının ve neslinin genişlemesine delalet eder.

Rüyada Dükkan Almak

Rüyada dükkan almak, dükkan rüyası altı türlü tabir edilir. Güzel ve büyük bir dükkan aldığını görenler bunlara malik olur. Hanım, güzel geçim, izzet ve makam, iyi ve makbul işler, yükselmek ve zafer.

Rüyada Dükkan İşletmek

Rüyada dükkan işletmek, dükkan ne kadar yüksek ise, o kadar iyidir. Rüyada dükkan veya mağaza işlettiğini görmek, hayırlı bir haber veya maddi, manevi bir destek maddi menfaat ve yardım görmek anlamına gelir. Rüyada dükkan görmek bazı yorumcuların görüşlerine göre, rızık ve kısmet büyük fayda ve yararlara işaret ettiğinden dolayı, dükkanı işlettiğini görmek ise bunlardan istifade etmek anlamına gelir.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca