Rüyada “Düğün” Görmek

Düğün
Rüyada düğün görmek, bereket, ferah ve sevinçtir. Eğlence, içki ziyafeti ve oyunlu düğün görmek, hayırlı değildir. Rüyada düğün görmenin İslami tabiri.

Rüyada Düğün Görmek

Rüyada düğün görmek, cümbüş olmayan, sükun ve vakar içinde icra olunan bir düğün görmek, hayır, bereket, ferah ve sevinçtir. Bazı tabircilere göre rüyada düğün görmek eğer eğlence, içki ziyafeti, gürültü ve patırtı varsa, hayırlı değildir. Özellikle düğünde dansöz olursa büyük bir felakete tabir edilip, yorumlanır. Rüyada kır düğünü görmek, çayır ve çimenlikler içinde düğün yeri görmek, sevinç ve neşeli şeylerin uzun süreli güzelliklerin başlangıcına işarettir. Rüyada kırda düğün yapmak, bekar için hayırlı bir evlilik, evli biri için müjde ve sevince delalet eder.

Rüyada dini düğün yapmak, murat hasılı, arzuhal kabulü ve iyi geçime tabir edilip, yorumlanır. Rüyada dini adetlere ve örflere göre düğün görmek, erkek için büyük başarılara ve amacına ulaşmaya, kadın için eğer bekar ise sevinç, evlilik, kısmet ve güzel akıbet ile tabir edilir. Rüyada kızının düğünü görmek, sevinçtir, oğlunun düğünün görmek, torun ve evlat ile tabir edilir. Rüyada düğünde oynamak, meşakkat ve sıkıntıya düşmek, üzülmek ve acı verici bir haber duymak ile tabir edilir.

Rüyada düğün görmek, İbni Kesir (r.a.) demiştir ki: Düğün rüyası bir rivayete göre cenaze ile tabir edilir. Rüyada Kendi düğünün yapıldığını gören kimsenin kısa zamanda cenaze haberi alır veya bir yakınının cenaze merasimi icra olunur denilmiştir. Rüyada kendi düğünün görmek, kemale ermiş biri bu rüyayı görürse, bol hayra ve sadakaya sarılsın ve günahlarından tövbe etsin denilmiştir. Rüyada kendi düğünü gören kimse, iki büyük haber alır, biri vefat haberi, diğeri ise kayıp haberidir.

İslami Tabirleri; Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada düğün görmek, özellikle içkili oyunlu olan düğünler, nefret uyandıran tiksindirici şeylere maruz kalmak ile tasvir olunur. Çünkü düğünde çalıp çağırmak zorluk ve sıkıntı ile tabir olunur. Rüyada yemekli düğün görmek, iyi huylu hanım, güzel geçim, izzet ve makam, iyi ve makbul işler, yükselmek ve zafer ile tabir edilir.

Diyanet Yorumları; Dini tabirlere göre rüyada düğün görmek farklı tasvirleri olduğu için yemekli, yemeksiz, içkili ve içkisiz olmasına göre farklı rüya tabirlerine sahiptir. Rüyada içkili düğün görmek, sıkıntı ve meşakkat, dertlenmek ve üzülmek ile tabir edilirken, bunun dışındakiler hayırlı yorumlanır.

İmamı Nablusi (r.a) demiştir ki; Rüyada düğün görmek hakkında alimin tabiri, gördüğünüz düğünün sahibi tanınıyorsa, o kimse için şöyle yorumlanır, içki ve eğlenceli, oyunlu bir düğün ise büyük felakettir, sükut içinde olan dini örf ve adetlere uygun düğün görmek sevinç ve şükür edeceğiniz bir murada kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada Dini Düğün Görmek

Rüyada dini düğün görmek, özellikle içkili oyunlu düğünler görmek, nefret uyandıran tiksindirici şeyler yaşamak, zorluk ve sıkıntı ile tabir olunur. Rüyada dini kuranlı düğünler görmek, erkek ve kadın içinde arzu ettiği şeylere kısa hayır ile sürede elde edeceğinin alametidir.

Rüyada Kır Düğünü Yapmak

Rüyada kır düğünü yapmak, sükun ve vakar içinde yapılıyorsa hayır, bereket, ferah ve sevinçtir. Rüyada çalgılı çengili kır düğünü yapmak, üzülmek ve hüsrana uğramak veya mağlubiyeti kabul etmek ve kabuğuna çekilmek manasına gelir.

Rüyada Düğünle Evlendiğini Görmek

Rüyada düğünle evlendiğini görmek, izzet ve şeref kazanmak veya kaybetmek demektir. Rüyada düğün görmek, evlendiğini gelinlik veya damatlık giydiğini gören kimse, üzücü bir haber alır yada canı yanar acı çeker hüsrana uğrar denilmiştir.

Rüyada Yemekli Düğün Görmek

Rüyada yemekli düğün görmek, sessiz ve sakin gayet mütevazi bir düğün görmek, selamet ve korkulardan emin olmayı simgeler. Rüyada yemekli düğün görmek,bir rivayete göre güzel bir ev ve hayırlı ve uzun süreli çalışacağınız bir iş ile tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Düğünde Oynamak

Rüyada düğünde oynamak, hususiyetle düğünde dans olursa musibete delâlet eder. Rüyada düğün dans ettiğini görmek; düğün sahibi için musibettir. Rüyada dans etmek, dans eden kimseler için hastalık, çile ve meşakkat ile yorumlanır.

Rüyada Düğün Hazırlığı Görmek

Rüyada düğün hazırlığı görmek, Rüyasında İslam dinince sakıncalı ve yasak bir şey olmayan, sükun ve vakar içinde yapılacak bir düğün için hazırlık yaptığını görmek hayır, bereket, ferah ve sevinçtir.

Rüyada Düğüne Gitmek

Rüyada düğüne gitmek, düğün sahibi için büyük bir felakettir. Rüyada düğüne gittiğini görmek, Düğüne davetli olan için, yemek olmazsa sevinç ve bolluktur. Rüyada düğün görmek, sıkıntıdır, düğüne gitmek bir merasime katılmak ile tabir edilir.

Rüyada Düğün Salonu Görmek

Rüyada düğün salonu görmek, halkın kadınlarına göz dikerek harama meyleder. Rüyada düğün salonuna gitmek, üzüntü ve sıkıntı yaşanan bir ortamda bulunmaya ve can sıkıntısına delalet eder.

Rüyada Düğünde Halay Çekmek

Rüyada düğünde halay çekmek, belaya, işlerin zorluk, sıkıntı, zahmet ve eziyete uğramasına, ticarette darlığa, az gelire tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Düğün Davetiyesi Görmek

Rüyada düğün davetiyesi görmek, cenazeye ve cenaze evi ziyaretine delalet eder. Rüyada düğüne davetli olmak, bir düğüne davetli olup orada yemek yediğini gören kimse, ölü için pişirilen yemekten yer.

Rüyada Düğün Konvoyu Görmek

Rüyada düğün konvoyu görmek, eğer layık ise, önemli bir göreve getirilir. Rüyada düğün konvoyuna katılmak, kendine göre yüksek ve önemli bir mevkiye vasıl olur.

Rüyada Düğün Alışverişi Yapmak

Rüyada düğün alışverişi yapmak, hayırlı bir yıl ve rızkın elde edileceği yer ile tefsir edilir. Rüyada düğün alışverişine çıktığını görmek, rızık ve kısmet ile tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Müziksiz Düğün Görmek

Rüyada müziksiz düğün görmek, borcunun azalacağına ve maişet ve nafakasının artacağına delalet eder. Rüyada kuranlı ve sohbetli düğün görmek, hayır, sevinç ve sürpriz gelişmelere tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Çalgılı Düğün Görmek

Rüyada çalgılı düğün görmek, alkol ve içkili, gürültülü patırtılı bir düğün görmek; hayırlı değildir. Davetliler için, yemek olmadığı halde ferah, sevinç, neşedir. Rüyada düğün görmek, çalgılı ve çengili ise büyük sıkıntılara ve hayatında yaşayacağı sorunlara tabir edilir.

Rüyada Düğün Eğlencesi Görmek

Rüyada düğün eğlencesi görmek, özellikle, eğlenceli ve içkili oyunlu olan düğünü görmek, nefret uyandıran haller yaşamaya işarettir. Çünkü düğünde çalıp çağırmak, eğlenmek zorluk ve sıkıntı ile tabir olunur.

Rüyada Düğün Evi Görmek

Rüyada düğün evi görmek, Kirmani Rahmetullah demiştir ki: Bir hastanın evinde düğün olduğunu görmek, o hastanın vefatına tabir edilip, yorumlanır. Evde görülen düğünler sıkıntı ve üzüntüdür.

Rüyada Düğün Elbisesi Görmek

Rüyada düğün elbisesi görmek, erkek için düğünde giyilen damatlık veya takım elbise görmesi, sevin ve neşeli günler yaşanmasına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Düğün Ertelenmesi Görmek

Rüyada düğün ertelenmesi görmek, hasta biri için şifa bulmak, üzüntüsü ve kederi olan biri bunlardan halas olacağına delalet eder. Rüyada düğün görmek, bazı tabircilerin dediğine göre ertelenmiş olması düğünü görmekten daha hayırlıdır.

Rüyada Düğün Alayı Görmek

Rüyada düğün alayı görmek, bir düğünün işlerine memur olmak veya düğün alayı gören kimse, vefat eder ve cenazesinde akrabasından bazıları bulunur.

Rüyada Düğün Pastası Görmek

Rüyada düğün pastası görmek, zenginlik ve başarılı bir iş ile yorumlanır. Rüyada yemek olmazsa düğünde sevinç ve bolluk, eğer sessiz ve güzel bir ortam var ve pasta yeniliyorsa, müjdedir.

Rüyada Kızına Düğün Yapmak

Rüyada kızına düğün yapmak, kızını evlendirip düğün yaptığını ve onda çalgı vb. şeyler bulunduğunu gören, kızıyla arası açılır yada ayrı kalırlar ağlayan kişiler ile tabir edilir, bu rüya bir rivayete göre musibet ile tabir edilir.

Rüyada Oğluna Düğün Yapmak

Rüyada oğluna düğün yapmak, oğlunu evlendirip düğün yaptığını ve onda çalgı çengi çaldığını ve oyun oynayanlar olduğunu görmek, oğlunun cenaze namazında hazır olur ve ağlayanlar çok olur.

Rüyada Düğün Alışveriş Yapmak

Rüyada düğün alışverişi yapmak, hazırlanmak ve bir yere seyahat etmek ile tabir edilir. Rüyada düğün alışverişi yaptığını görmek, bildiği bir şeyin açığa çıkmasına ifşa olmasına delalet eder.

Rüyada Düğün Arabası Görmek

Rüyada düğün arabası görmek, evlilik, kısmet ve seyahat etmek ile tabir edilir. Rüyada düğün arabasına binmek, bekar için kısa sürede nasıl olduğunu anlamadığı bir evliliği olacağına tabir olunur.

Rüyada Düğün Fotoğrafı Görmek

Rüyada düğün fotoğrafı görmek, endişeli olmak ve utanç duymak veya bir musibetten dolayı sıkılmak ile tabir edilir. Rüyada düğün fotoğrafı çektirmek, üzücü bir olay yaşayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Kendi Düğününe Hazırlanmak

Rüyada kendi düğününe hazırlanmak, düğün görmek bazen cenaze ile tevil olunur; kendi düğününün yapıldığını görenin yakın zamanda cenaze namazı kılınır denilmiştir. Rüyada düğün görmek ve hazırlık yapmak üzücü şeylerin kısa süreli olarak yaşanmasının alameti olarak yorumlanır.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. ışıl dedi ki:

  Ben bekârım ama rüyamda kendi düğünümü gördüm.şuandada sevdiğim kişi ile evleniyodum .rüyamda beni almaya gelmeyi unutmuştu sonra annnemle düğün salonuna gittik orada da sürekli benden uzaktı sarhoş gibi bir hali vardı.Ha bide beyaz gelinliğin altında siyah ayakkabım vardı.Birara o ayakkabı bile kayboldu.hatırladığım kısımları bunlar yorumlarsanız sevinirim

 2. anonim dedi ki:

  Ruyamda kendi dugunumun oldugunu goruyorum fakat ben takim elbise giyemiyorum

  1. Anonim dedi ki:

   Tkendi dügünum ama takım elbise ve gelin yok ama benim dugunum

1 2
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca