Rüyada “Diş” Görmek

Diş
Rüyada Diş görmek ile alakalı tabirler, Rüyada diş görmek ne anlama gelir? Diş rüyası tabiri, Rüyada diş görmenin tüm manaları ve yorumları burada!

RÜYADA DİŞ: Rüyada dişler görmek, âile ve akraba ile, üst kat dişleri erkek, alt kat dişleri kadın ve azı dişleri âilenin reisleri olmak üzere ak­rabalarla tâbir olunmuştur. Rüyada üst dişler baba tarafı, Alt dişler ana tarafı ile tabir edilir.

İslami Tabiri: Rüyada Diş görmek, Alim ve Ulama görüşlerine göre; Üst sıranın yan tarafındaki kesici dişlerin yanındaki azı dişlerinin sağ tarafındaki baba ile veya onun makamına sâhip olan erkek evlatları ile, soldakiler ise, amcaya, ikinci erkek evlada, onların yanlarındaki azı dişleri sırasıyla âilenin ileri gelenlerine, alt sıradakiler de bu tertip ile anne, kız, hala, teyze, ön dişler de diğer akrabaya işarettir.

Diyanet Yorumu: İbni Kesir (r.a.) diyor ki: Rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik ile ve büyüklüğü müjde ile tabir olunur. Rüyada diş görmek, üst dişler baba tarafı, alt dişler ana tarafı ile yorumlanır, çürümesi ve dökülmesi veya ağrıması, kırılması ne mana içeriyorsa ona göre tabir olunur.

İmam-ı Nablusi Şöyle buyuruyor: Câferi Sâdık (r.a.) buyurmuştur: Rüyada diş görmek, altı şey ile tabir olunur: Akraba ve âile, servet, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma, üzüntü ve keder, akrabadan ayrılık, zarar ve hasar. Rüyada bir dişinin ağrıyarak düştüğünü görmek, yakın ve sevdiği akrabasından birinin vefâtına, ağrı durmayarak dişinin düşmesi uzak akrabadan birinin ölümüne işarettir.

Rüyada Dişlerin Düşmesi

Bütün dişlerinin döküldüğünü görmek, üç şekilde tâbir olu­nur. Kendinin veya akrabasının vefâtı, elinden bütün parasının çıkma­sı, kötü ve dar bir geçim. Bir kimse bütün dişlerinin döküldüğünü görse bütün akrabası bir kaza, zehirlenme veya doğal âfet neticesi top­lu olarak vefât eder. Servet sâhibi ise, tüm serveti giderek kötü ve dar bir geçime düşer.

Dişinin Düştüğünü Görmek

El-Sâlimi (r.a.) demiştir ki: Dişlerinden birinin kucağına, elbise­sinin eteğine veya eline düştüğünü görmek, iki sûrede tâbir olunur: Hâmile kadının çocuğunu düşürmesine, eline mal geçip istifade olunması, dolayısıyla bu rüyâ sâhibinin hanımı hâmile ise, selâmet ve ko­laylıkla çocuğunu Dünya’ya getirmesine işarettir.

Düşen dişi üst sıra­dan ise, doğacak olan çocuk erkek, alt sıradan ise, kızdır. Rüyâ sâhibi bekâr veya hanımı hâmile değil ise, eline bir miktar para geçer ve fay­dalanır. Bir kimse Rüyâda dişlerinin birinin yere düşerek kaybolduğu­nu görse akrabasından biri vefât eder.

Bir Dişinin olmadığını görmek

Rüyada alt taraftan bir dişinin olmadığını görmek, anne tarafından akrabalardan birinin vefatına, üst dişlerinden birinin olmadığını görmek, baba tarafından bir yakının vefat haberine veyahut hastalık haberine işarettir.

Dişinin kısaldığını görmek

Rüyada Dişlerinden birinin veya birkaçının kısaldığını görmek, akrabası ve âilesinin servet, sermeye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber bereketlerinin azalmasına işarettir.

Diş çekmek

Rüyada Diş çekmek, hangi dişi olursa olsun dişini çektiğini yada çektirdiğini görmek, iki şekilde tabir olunur. Rüyada üst dişlerden birini çekmek baba tarafıyla arası açılır, alt dişlerden birini çekmek ana tarafıyla arası açılır, Rüyada üst veya alt dişlerden birini çektirdiğini görmek, birilerinin de katkılarıyla ana yada baba tarafından akrabalarıyla arası açılır.

Diş Ağrısı görmek

Alim Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyada ağrımakta olan dişine ilaç yaptığını veya çektirdiğini görmek, hayırlı bir haber almaya işarettir. Rüyada Diş ağrısı çekmek, maddi, manevi bir destek göreceğine, Rüyada diş ağrısı görmek üzüntü ve kederden kurtulmaya, işarettir.

Dişinde Misvak Kullanmak

Rüyada misvak kullanmak akraba arasındaki çekişme va münakaşayı bertaraf etmeye Allâlıü Tealâ’nın yardımı ile istediğini elde edeceğine, dişleri arasında seyrek ve açık yerler görmek, âile ve akrabası arasında çirkin bir hâlin olacağına işarettir.

Seyrek Diş Görmek

Rüyada Seyrek Diş görmek, İnsanlar içinde büyük ve seyrek diş iyi bulunup beğenildiğinden dişlerin seyrek ve aralık olduğunu görmek, Rüya sâhibinin halk arasında takdir edilip sevilmesine, bir rivayete göre, Rüyada Ayrık diş görmek, evi hakkında güzel bir övgüye, ve zenginliğe işarettir.

Diş Çıkarmak

Rüyada Diş Çıkarmak, Diğer tabircilerin görüşüne göre: dişler rüya sahibinin veya akrabası­nın ömrünün seneleriyle tâbir olunmuştur. Rüyada herhangi bir dişinin yanında fazla bir diş çıktığını görmek, o dişin nispet olunduğu akrabadan hayırlı bir haber veya maddi-manevi bir destek maddi menfa­at ve yardım görmeye işarettir.

Ağaç ve Madenden Diş görmek

Rüyada dişlerini maden veya ağaçtan olduğunu gören kimse hakkında Ebû Sâid’ül Vaaz demiştir: Rüyada dişlerinin maden veya ağaçtan olduğunu gören kimse, vefat eder.

Diş Yutmak

Rüyada Diş yutmak hakkında, El-Sâlimi (r.a.) demiştir ki: Dişlerinin tamamını veya bir kısmını yuttuğunu görmek, gerek kendinin gerek başkasının malından haram yemeye işarettir.

Tek Diş Görmek

Halid’ül İsfahani (r.a.) demiştir ki: Ağzında bir tek dişi olduğunu görmek, hayatının bir sene kaldığına tabir edilip, yorumlanır. Ağzında bulunan her bir diş bir senelik hayatı ifade eder. Ondan, fazla dişlerin her biri iki seneye işarettir. Ağzının dışında lâyık olmayan bir yerinde diş bittiğini görmek, kendine hayırlı olmayacak bir işle meşgul olacağına,

Dişinde Kötü bir şey görmek

Rüyada çirkin olan bir şeyin, leke, tel, apse, kan gibi vs. şeylerin dişlerinde olduğunu görmek, üç türlü işarettir: Üzüntü ve hüzün, iflâs ve malların kaybedilmesi, hastalık ve sö­zünde durmamak. Dişlerinde böyle bir ayıp olduğunu gören kimse, üzüntüye düşer, veya elinden sermayesi giderek iflâs eder. Hasta olup zayıflar.

Diş Sallanması

Rüya aleminin Meşhur yorumcusu, Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyada diş sallanması, akrabalarından birinin hastalığına işarettir. Dişlerinin döküldüğünü ve yerine yeniden aynı dişlerin çıktığını görmek, akrabasından kendisine karşı hasıl olan ayrılma hissinin ortadan kalkacağına işarettir.

Dişini Düşürüp Kaybetmek

İbni Şirin rahmetullah demiştir ki: Bir kimse Rüyâda bir dişi­nin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğunu görse vefât eden ev­ladının yerine diğer bir evladı Dünya’ya gelir. Düşen dişi arayıp bula­maz ise, akrabasından biri vefât eder.

Dişlerinin Olmadığını görmek

Rüya Aleminin ilmi yorumcusu, Ebû Sâid’ül Vaaz demiştir ki: Ağzında hiç diş olmayıp sonradan çıktıklarını görmek, üç türlü tabir olunur. İşlerin değişmesi veya değiştirilmesi, uzun bir ömür, faydalı işlerde güzel tedbir.

Diş Dökülmesi 

Dişleri dökülmüş ve yemek yiyebilmesi eziyetli ve imkânsız bir hâle gelmiş olduğunu görmek, fakirliğe, geçim sıkıntısı, fakirlik ve ihtiyaca düşmeye, bir fırça ile dişlerini temizlediğini görmek, hayır ve selâmetin uzaklaşmasına işarettir. Dökülen dişlerinin kucağına veya eline düştüğünü görmek, on şey ile tâbir olunur: Çok mal sâhibi olur, çok evlat sahibi olur, akrabasının bir mekânda toplanması, borçların ödenmesi, elden giden malın geri gelmesi, hayatının otuz iki sene olması, para cezası ve iftira ile mesuliyetten kurtulmak, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıt­ması yüzünden parasının azalması, çalıştırdığı işçilerden kendinin de­ğil başkasının istifadesi, vefât eden evlât ve akrabası yerine yenilerinin doğması.

Diş Uzaması

Dişlerinin her yeri çifte olduğunu gören kimse, akrabasından hayırlı bir haber veya maddi, manevi bir destek, ve yardım görür. Rüyada Diş uzaması şöyle tabir olunur, Dişlerinden birinin veya bir kaçının uzadığını görmek, akraba ve âilesinin nimet ve mal sâhibi olacaklarına işaret­tir.

Yirmi Yaş Dişleri görmek

Yirmilik dişlerinin çıktığını görmek, yeni bir başlangıç için adım atmaya işarettir. Rüyada yirmilik dişlerinin çürümesi, başladığı bir işi yarım bırakacağına delalet eder. Rüyada yirmilik dişlerin dökülmesi, kırılması yeni bir işe girip fazla durmadan çıkacağına veya bir eksiğini tamamlama fırsatını kaybedeceğine işarettir.

Parlak Diş Görmek

Rüyada parlak ve ışıl ışıl tertemiz dişler görmek, beden sıhhatine uzun ömre ve iç güdüsel olarak sezgilerin kuvvetlenmesine ve her hangi bir konuda başarıya erişmeye işarettir.

Diş Doktoru

Rüyada Diş doktoru görmek, bir konuda tereddüt duymaya ne yapacağınızı bilmediğiniz bir durum ile kar karşıya kalmaya işarettir. Rüyada Diş doktoruna muayene olduğunu görmek, hayatında bir takım kişilerin varlığının kendini göstermesine ve bir konuda beklediği bir teklife, habere, söze ve itibar sahibi kimselerden destek görmeye işarettir.

Takma Diş Görmek 

Rüyada takma diş takmak makam ve mevki sahibi bir kimseye veya yeni bir ortaklığa yada akrabalardan destek görmeye işarettir. Rüyada bir başkasının takma diş taktığını görmek, riyakar ve hilekar bir kimseye ve o kimseyle münakaşa etmeye tabir edilir.

Dolgu Yaptırmak

Rüyada Dolgu Yaptırmak, işlerin ters gitmesine ve bir konu hakkında uzman bir kimseden yardım almaya ve bazen bir ihtiyacı karşılayacak bir kimseden destek talep etmeye işarettir.

Diş Kararması

Maddi bir konunun canınızı sıkmasına ve üzülmeye işarettir. Rüyada Dişlerinin kararması, üzüntülü bir döneme girmeye işarettir.

Diş Kamaşması

Rüyada dişlerinin kamaştığını görmek, zor bir zamanda dost bildiği kimselerin kendisini yalnız bırakmasına, bazen ihtiyaç duyduğun anda destek bulamayacağına işarettir.

Gümüş Diş Görmek

Rüyada gümüş diş görmek, rüya sahibinin maddi konuda dedikodu yapılmasına ve eleştirilmeye işarettir. Rüyada gümüş dişler görmek, bazı tabircilere göre, rüya sahibini eleştiren kişilerin olduğuna yorumlanır.

Altın Diş Görmek

Rüyada altın dişi olduğunu görmek, halk arasında kendisine haset eden kimselerin olduğuna ve bazen kıskanılan bir kişi olduğuna işaret edilir. Rüyada altın diş görmek, fakir için zenginliğe, zengin için huzurlu bir hayat ile devam etmeye işarettir.

Yeni Çıkan Diş görmek

Rüyada ağzında bir diş çıktığını görmek şu şekilde tabir edilir; Ağzının alt bölümünde yeni bir dişin çıktığını görmek, kız evladı olacağına, Üst tarafta bir dişin çıktığını görmek erkek bir evladı olacağına tabir olunur.

Ön Dişleri Görmek

Rüyada ön dişleri görmek, diğer dişler ile aynı farklılık ile tabir olunur, Rüyada ön dişlerini temiz görmek, mal ve çoluk çocuğunun selametine ve esenliğine işarettir. Rüyada ön dişin çıkması malından yada bir paradan eksikliğe yada çocuğu olmasına ve bazende doğuma işarettir.

Diş Hekimi ve Diş Hastanesi

Rüyada diş hekimi görmek, diş hekimine muayene olmak, işleri için önlem alacağı bir atılım yapmaya işarettir. Rüyada diş hekimi olmak, büyük bir iş kurmaya çalışan için mevkisinin yükselmesine, bekar için evlenmeye, kadın için iyi bir kısmete tabir olunur. Rüyada diş hastanesi görmek, sağlıklı düşünen ve işlerinde doğru kararlar alan kişiye tabir olunur.

Diş Kanaması görmek

Rüyada Dişlerinin kanadığını görmek, kadın kişi için ailesinden ayrılacağına ve biriyle evleneceğine, evliyse ailesinden ayrı düşecek bir uzaklık yaşamaya, erkek için gurbete gideceğine işarettir.

Diş Koparmak

Rüyada diş koparmak, hayatında olan bir kişi hayatından çıkaracağına ve bazende birinden ayrılmaya işarettir. Rüyada Diş koparmak ayrılık ve seyahat ile tabir olunur.

Diş Şişmesi Görmek

Rüyada dişlerinin şiştiğini görmek, çevresinin kendisi hakkında dedikodu yaptığına ve eleştirilmeye, kıskanılmaya tabir edilir. Rüyada diş şişmesi görmek, kısa bir süre maddi sıkıntı çekmeye işarettir.

Diş Fırçalamak

Rüyada diş fırçalamak, şansın ve kısmetin açılmasına akraba ve çevresinin kendisine ilgi alakasının artmasına ve bazen sevilen kıskanılan biri olmaya işarettir. Rüyada dişlerini fırçalarken görmek, hasta için şifa bulmaya, eğer kişi hasta değilse, ayrıysa ayrıldığı kişiye kavuşmaya yorumlanır.

Diş Macunu Görmek

Rüyada diş macunu görmek, rüya sahibinin bir malının üzerine bir mal daha eklemesi için çaba göstermesine, malın artmasına bekar içinde yeni biriyle tanışmaya veya varsa sevdiği kolayca evlenmesine tabir edilir.

Diş Fırçası Görmek

Rüyada diş fırçası görmek, çevresinde ve akrabaları arasında sevilmeye yorumlanır. Rüyada diş fırçasını temiz görmek, çevresinin genişlemesine ve sevenlerinin artmasına tabir edilir.

Bebeğin Diş Çıkarması

Rüyada bebeğin diş çıkardığını görmek, büyük zahmet ve emeklerden sonra umduğuna kavuşmaya, asker bekleyen için askerin sağ salim gelmesine, gurbet yolu bekleyin için beklediğine kavuşmaya tabir edilir. Rüyada bebeğin diş çıkarması zor durumda olan için sıkıntılarını atlatmasına tabir edilir.

Kişiye Özel Rüya Tabiri Analizi Yaptır

İslami Kaynaklar ve Diyanet yorumlarıyla, Rüyada diş görmenin bir çok şeklini ve olası durumunu burada detaylı ve kapsamlı olarak ulema ve alimlerin görüşleriyle yorumladık. İslami Rüya Tabirleri sözlüğünde yer alan rüyalar dışında farklı diş rüyası gördüyseniz rüyanızı bu sayfanın alt bölümünde detaylı olarak anlatın aynı gün içinde rüyanızı size özel yorumlayalım.

Rüyada Diş görmek ile alakalı detaylı Tabirler

 • Rüyada dişlerinin sallandığını görmek, kendisinin yorgunluk ve bitkinlik hissetmesine,
 • Rüyada dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet, makam ve mertebesinin yükselmesine,
 • Rüyada henüz doğmuş bir çocuğun dişlerinin çıktığını görmek, akrabasının çoğalmasına,
 • Rüyada ağrı hissederek yeniden diş çıkardığını görmek, akrabası yüzünden felakete uğramaya,
 • Rüyada dişten ip çıkması, bir yola gitmeye ve bu yolda umduğu gibi bir karşılama görmeye,
 • Rüyada dişten saç çıkarmak, ailesinin genişlemesine ve ummadık bir yerden gelecek mala,
 • Rüyada dişinden iltihap akması, elem ve sıkıntı duyacağı bir zamana girmeye işarettir.
 • Rüyada dişini tutup çıkardığını görmek, akrabasına yapmış olduğu iyiliği keseceğine veya onlara gönülsüz yardım edeceğine işarettir.
 • Rüyada dişlerinin temiz ve güzel olduğunu görmek, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya, ihtiyaç sahiplerine bol bol yardım edip övgü almaya işarettir.
İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. çiğdem dedi ki:

  merhabalar dişim de herhangi bir ağrı ve çürüme yokken üst dişimi (arka öğütücü) sallanıyor mu diye kontrol ederken sallandığını gördüm ve hemen uğraşmayı bıraktım yani kopmasın diye uğraşmadım

1 15 16 17
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca