Rüyada “Balık” Görmek

Balık
Rüyada Balık görmek tabiri, Balık rüyası kısmet, şans ve bereket ile tabir edilir. Rüyada balık görmek bekar için evlilik, işsiz için iş sahibi olmaya işarettir.

Rüyada Balık görmek

Rüyada balık görmek, sayısı belli az balık görmek kadın ile tabir olunur. Miktarı belli olmayan (belirsiz) olacak olursa; ganimetten elde edilecek mala delalet eder. Rüyada balık görmek kısmet ile tabir edilir. İşi olmayan için yeni bir işe de yorumlanır. Rüyada balık görmek, yüzler, tarzlar, sebepler, imkanlar, ilişkilerle işarettir.

İslami Tabiri: Rüyada Balık Görmek İslami kaynaklara göre: Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası beş türlü tabir edilir: Bakan, asker, bakire kız, ganimet, keder. Bekar için evlilik, bazende hayırlı bir kısmet ile tabir olunur.

Diyanet Tabiri: Rüyada Balık Görmek ile alakalı diyanet görüşü: Balık Rüyası Tabirinde rüya sahibinin hali, eğitimi ve şanı nazarı dikkate alınır. Kişinin durumuna göre şanı ve şöhreti ve kısmeti artar, talihi ve bahtı açılır insanlar arasında sivrilir.

İmam-ı Nablusi şöyle buyuruyor: Sahilde balık görmek; denizden çıkarmak, yemek ve paylaştırmak; ganimet malına delalet eder. Rüyada Balık görmek veya Büyük balık; hükumet erkanının yakınlarından birine delalet eder. Diri ve taze balık; bakire bir hizmetçiye delalet eder. Balığın çokluğu; çok mala mülke alamettir.

Rüyada Balık Yemek

Rüyada balık yemek; ganimete ve gelecek mirasa yada bir miktar para kolayca kazanmaya işaret eder. Rüyada çiğ balık yemek, kazancın zorlaşmasına ve geçimde zayıflık çekmeye delalet eder. Rüyada pişmiş balık yemek kişinin rızkının genişlemesine işaret eder. Canlı balık yediği­ni gören kimse; mülke nail olur. Onun erkek bir çocuğu olursa mut­lu olur.

Rüyada Kızarmış Balık görmek

Rüyada kızarmış balık görmek; balığı kızartarak yemek, ele geçecek bir ganimete ve faydalı rızka ve bol geçime işaret eder. Rüyada Balık yemek, Kızarmış balık yediğini görenin kısmeti açılır işleri hayra gider, ve hayırlı bol rızka nail olur. Kendisine gökten kızarmış balık inse; sevinç ve zafere, şanının yücelmesine delâlet eder.

Rüyada Balık Kızartmak

Rüyada balık kızarmak; Balık kızarttığını gören kimse, sünnet, doğum şenliği veya dü­ğünü gibi neşe ve huzura sebep olacak bir şeye masraf eder. Rüyada Balık Kızartmak bir topluluğa veya büyük kalabalık bir misafirlik ile tabir olunur.

Rüyada Balığın içinden değerli bir şey çıkması

Rüyada balığın içinden değerli bir şey çıktığını görmek; Bir balığın karnında inci bulduğunu gören kimse, bir evlâda kavuşur. Bir balığın karnını yarıp oradan bir yüzük veya mühür çıkardığını gören kimse, güç, servet ve yetkiye sahip olur. Rüyada balığın karnından yada ağzından bir miktar değerli ne olursa olsun şans ve rızka yorumlanır.

Rüyada Taze Balık görmek

Rüyada taze balık görmek; Bazı rüya tabiri ilimlerine göre: Taze balık rüyası eş ile tabir edilir. Taze balık gören bekarsa, evlenir. Rüyada Taze balık görmek, bereket ve bolluk genişlik ile tabir olunur. Taze balık bayat balıktan hayırlıdır.

Rüyada Balık Satmak

Rüyada balık satmak İslami rüya yorum yapan alimlere göre; İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Rüyada balık sattığını görmek, kendi ve âilesi için kazanacağı hayırlı mala ve elde edeceği iyilik, güzelliğe ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Pis Balık

Rüyada pis balık görmek; kirlenmiş bir balığı görmek, sıkıntılı ve endişeli bir döneme girmeye ve bu dönemde geçim sıkıntısı çekmeye işaret eder. Rüyada pis balık yemek hastalık ile tabir edilir. Rüyada pis balık temizlemek, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Bayat Balık

Rüyada bayat balık görmek; pis balık görmek ile aynı tabir edilir. Rüyada bayat ve kokmuş bir balık görmek, kısmetlerini geri çeviren şansını tepen bir kimse ile tabir olunur. Rüyada bayat balık şans ve kısmetin zayıflaması ile yorumlanır.

Rüyada Kokmuş Balık 

Rüyada kokmuş balık görmek; sıkıntı ve hüzün demektir. Kokmuş bir balık alıp bundan yediğini gören kimse, haram yer. Rüyada kokmuş balık görmek, Önüne konulan yemekteki balıktan başka birinin de yediğini gören kimse, hanımını ve malını iyi korumak için dikkat etmelidir, rüya kendine bir ortak çıktığına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Tuzlu Balık görmek

Rüyada Tuzlu balık görmek; İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Rüyada tuzlu balık gören kimse, sıkıntıya, tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek, ve ondan yemek ilim öğrenmek için çalışmaya ve rızık için yolculuğa veya ilim adamlarıyla yapılan faydalı sohbete, tuzlu balığı çiğ olarak yediğini görmek, tedbirde hata edip cezasını görmeye tabir edilip, yorumlanır. Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada balık yediğini görmek, iyi değildir.

Rüyada Büyük Balık görmek

Rüyada Büyük balık görmek; balıklar çalışıp kazanılacak para, servet veya kıymetli şeylerle küçük balıklar sıkıntı ve kederle, büyük ve küçük balıkları birlikte görmek, servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber para ile tabir edilir.

Rüyada Küçük Balık görmek

Rüyada küçük balık görmek; Dini ve İslami rüya tabirci İbni Kesir (r.a.) demiştir ki: Rüyada küçük bir balık tuttuğunu gören kimse, küçük bir âileye mensup zengin bir kadın ile evlenir. Rüyada ufak balık görmek, kendi halinde biriyle birlikte olmaya işaret eder.

Rüyada İnsana benzeyen balık görmek

Rüyada İnsana benzeyen balık görmek; insan gibi balık görmek, bu balık deniz içindeyse devlet dairesinde çalışmaya işarettir. Rüyada İnsan yüzüne benzeyen bir balık görmek, kendisi gibi uğurlu ve bereketli bir eşe işaret eder. Rüyada insana benzeyen balıklar şans, kariyer, makam ve mevki ile yorumlanır.

Rüyada Balıkhane Görmek

Rüyada Balıkhane görmek; Balık hali yada balık hane rüyası aynı şekilde yorumlanır. hayırlı ve bereketli ve bolluk içinde geçecek bir seneye girmeye işaret eder. İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Bir akar sudan balık tuttuğunu gören kimse, oyun ve hile ile halkın malını piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla elinden alır.

Rüyada Balık Pazarı Görmek

Rüyada balık pazarı görmek; Eğer pazardan alışveriş yapmışsa çok mala ve zenginliğe işaret eder. Rüyada balık alışverişi yapmak, hanesinde huzur ve muhabbetin bolluğuna geleninin gideninin artmasına tabir edilir. Rüyada balık pazarında balık satmak ticaretin bollaşmasına o sene mahsulün artmasına işaret eder.

Rüyada Balık Tutmak

Rüyada balık tutmak; Balık elinden kurtulup tekrar denize gitse; evliya ile birlikte olup sohbet etmeye işarettir. Rüyada Balık Tutmak tabiri, kısmetli bir kimse ile iş birliğine, hayırlı bir kısmete işaret eder. Danyâl (a.s.) demiştir ki: Susuz bir memlekette balık rüyası zahmet, meşakkat ve belaya, sulak ve deniz kıyısında bol kazançlı işlere ve rızık bolluğuna tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Balık Pişirmek

Rüyada balık pişirmek İslami tabirci Alim İbni Kesir (r.a.) demiştir ki: Bir görüşte kızartılmış taze balık görmek, yapılan münakaşada delil göstererek galip gelmeye tabir edilip, yorumlanır. Rüyada balık pişirmek, düğün veya geziye veya bir topluğun bir araya gelip kutlamaya işarettir.

Rüyada Ölü Balık Görmek

Rüyada ölü balık görmek; Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Ölü balık kısmet azlığı demektir. Rüyada Taze balık rüyası eş ile tabir edilir. Ölü balık görmek, eşiyle arasında sıkıntı yaşamaya veya kısa süreliğine dargınlık yaşamaya, bazende birikimi yemeye yorumlanır.

Rüyada Akvaryumda Balık Görmek

Rüyada Akvaryumda balık görmek; Bir havuz veya küçük bir gölde bir balığın oynadığını, dönüp dolaştığını gören kimse, kötü huylu bir adamdan güç ve zahmet çekerek hakkını alır. Ağzını açmış bir balık görmek, hapisle tabir edilir. Rüyada akvaryumda balık görmek, veya kavanozda iki balık görmek, bir işe ortak iki kimseye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Balık Temizlemek

Rüyada balık temizlemek; kısmet ve hayırlı bir iş ile tanımlanır. Rüyada pişirmek için veya yemek için balık temizlediğini görmek, hayırlı bir için adım atmaya işaret eder. Rüyada balık temizlemek helal rızka ve kazanca yorulur. Balıklar çoksa rızkı ve kısmeti de artar.

Rüyada Balık Ayıklamak

Rüyada balık ayıklamak; eğer kişi ehil ise istediği bir işte başarı ve kazanç sağlayacağına delalet eder. Rüyada Bir kimse rüyada balık ayıkladığını görse, sağlam bir yerde korunan ve zekatı verilmemiş gümüş veya altına delâlet eder. Rüyada balık ayıklamak, bekar için kısmetlerin artmasına, evli için hayırlı geçime işaret eder.

Rüyada Balık Avlamak

Rüyada balık avlamak; başarı ve büyük emekler sonucunda ele geçecek mal, para, kazanç demektir. Rüyada Bulanık suda balık avlamak; hayıra delalet etmez. Büyük bir kedere erişir. Rüyada temiz su da balık avlamak, hayırlıdır. Rüyada suda balık avladığını gören kimse, sevineceği bir öz işitir. Büyük bir balık avladığını görmek; fayda ve hayra delalet eder. Küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve faydalı durumunun ortadan kalkmasına işarettir.

Rüyada Sazan Balığı Görmek

Rüyada Sazan balığını görmek; evlenmek isteyen ve birisiyle ortaklık kurmayı düşünen kimse için hayıra işaret eder.  Rüyada sazan balığı görmek, yeni bir iş için bir araya gelmeye işaret eder. Deniz yarılsa ve rüya gören o sırada bir balık alıp yese; maksadın meydana gelmesine, ilme, işlerinde kolaylık ve menfaate işarettir.

Rüyada Balık Oltası görmek

Rüyada balık oltası görmek; ganimet ve mal sahibi olmaya, kısmet ve evliliğe yorumlanır. Balık oltası ile Bir balık avlayıp yediğini gören kimse, yaptığı çalışmalardan son derece memnun, huzurlu ve mutlu bir hayatı olacak sonuca erer, huzur veren sözler işitir. Halk içinde yenmesi mekruh kabul edilen bir balık tuttuğunu ve bunu sattığını veya satmak istediğini gören kimse, hanımının akrabaları veya damatlarıyla dava ve anlaşmazlığa düşer.

Rüyada Oltayla Balık Tutmak

Rüyada oltayla balık tutmak; İbni Kesir (r.a.) demiştir ki:  Deniz’den olta ile balık tuttuğunu gören kimse, zahmetle, ağ ve olta ile tuttuğunu gören kimse, kolayca mal kazanıp yiyecek-içecek ve bereketli rızıklara kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada Vücudundan Balık çıktığını görmek

Rüyada vücudundan balık çıkması; Cinsel organından bir balık çıktığını gören kimsenin bir kızı Dünya’ya gelir, bir rivayete göre de zînâ eder. Ağzından balık çıktığını gören kimse, büyük ve olması mümkün olmayan bir söz söyler veya yerine getiremeyeceği bir şeyi vaat eder. İbni Kesir (r.a.) demiştir ki: Bir kadının karnından balık çıktığını görmesi bir kız evladına, ağzından çıktığını görmesi eşiyle münakaşa edip üzüntüye düşmesine yorumlanır.

Rüyada Balık Yağı Görmek

Rüyada Balık yağı görmek; eğer balık yağını içerse kadın tarafından gelecek ev eşyası veya ticaret malına tabir edilip, yorumlanır. Rüyada Balık Yağı içtiğini görmek, zengin bir bayana yada durumu iyi olan bayanın malından istifade etmeye işaret eder.

Rüyada Balıkla Konuşmak

Rüyada balıkla konuşmak; İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Denizdeki balığın kendisiyle konuştuğunu gören kimse,hükumet sırlarında bilgisi ve becerisi olur. Rüyada balıkla konuştuğunu görmek, devlet ile alakalı bir yerde bağlantısının olacağına işaret eder.

Rüyada Denizden Balık çıkarmak

Rüyada denizden balık çıkarmak; Rüyada denizden balık çıkardığını görmek, bir devlet işinden faydalanmaya şansın ve kısmetin çoğalmasına, zor ve müşkül durumdayken bile başının çaresine bakan bir adama, ve bir büyük dosttan yardım görmeye işaret eder.

Rüyada Canlı Balık Görmek

Rüyada Canlı balık görmek; Bekar için evlenmeye, evli için ise bolluk ve genişlik maişetin büyümesine ve neslin çoğalmasına delalet eder. Rüyada balığı canlı görmek yakın zamanda gelecek bir miktar paraya işaret eder.

Rüyada Balık Sürüsü görmek

Rüyada balık sürüsü görmek;  kısmetli bir kimse ile tabir edilir. Rüyada balık sürüsünü izlemek, veya balık sürüsünden balık tuttuğunu görmek, zenginlik ve mal,mülk,hayırlı bol bereketli ticarete işaret eder. Rüyada balık sürüsünden balık tutmak iş sahibi olmaya ve işlerinde yükselmeye işaret eder.

Rüyada Bir Balığın Karnından ikinci Balık çıkması

Rüyada bir balığın karnından ikinci balığın çıkmasını görmek; Danyâl (a.s.) demiştir ki: Bir balığın karnında başka bir balık olduğunu gören kimse, boylu poslu, süslü ve güzel bir kadınla evlenir. Eğer iki balık bulur ise, iki hanım alır.

Rüyada Alabalık Görmek

Rüyada alabalık görmek; dert ve tasalardan emin olmak ile tabir edilir. Rüyada alabalık yemek, pişirmek, canlı görmek şifadır. Hasta ise şifa bulur dertli ise dertlerinden kurtulur.

Rüyada Hamsi Balığı Görmek

Rüyada hamsi balığı görmek; bolluk ve cömertlik ile tabir edilir. Rüyada hamsi balığı görmek, şanslı, bereketli, kariyer sahibi bir kimse tarafından desteklenmeye ve faydalı ilim ile meşgul olmaya işaret eder.

Rüyada Yunus Balığı Görmek

Rüyada yunus balığı görmek; Uyarıcı rüyalardan olmaktadır. Rüyada yunus balığıyla konuşmak ilim ehli bir kimse ile olmaya, ondan yardım ve destek görmeye işaret eder. Rüyada yunus balığı görmek faydalı bir işe girmeye veya bir ortaklığa işaret eder.

Rüyada Balıkçı Görmek

Rüyada balıkçı görmek; faydalı bir kimseye ve bir sıkıntısı için destek görmeye işaret eder. Rüyada balıkçı ile konuşmak, boş işler ile uğraşmaya, balıkçı ile balık tutmak bir işe veya hayırlı bir işte yükselmeye bazende hayırlı bir sanat ile uğraşmaya insanlara faydalı olacak bir iş ile amel etmeye işaret eder.

Önemli Not: Bu sayfamızda yer almayan rüyanızın yorumu için lütfen bize bildirin ve sizin için yorumlayalım. Kişiye Özel Rüya Yorumları için sayfamızın altında, rüyanızı yazın yorumlayalım bölümüne gördüğünüz rüyayı yazın.

Rüyada Balık Görmek ile alakalı Ayrıntılı Tabirler

 • Kuyudan balık avlamak ve çıkarmak; livataya ve yakınlarından birine livata etmek istediğine delâlet eder.
 • Cinsel organından balık çıktığını görmek hanımı hamile ise; bir kız çocuğu doğurur.
 • Kay­nak sularında görülen balık, kolay olan hayra delâlet eder.
 • Bir ba­lık avladığını gören kimsenin eline helâlinden mal geçer.
 • Beta balığı, borç veren için borcunu almakta zorlanmaya,
 • Uçan balık, kısmetlerinin değerini bilmeden geri çevirmeye işaret eder.
 • Balık olmak, şanslı ve kariyerli bir kimse olacağına ve iddaa ve kurmadan uzak durmaya işaret eder.
 • Ölü balık, nasip ve kısmetinin azalmasına yorumlanır.
 • Kaygan balık, elinde bir miktar paranın eriyip gitmesine işarettir.
 • Yüzen balıklar, gelecek bir miktar paraya ve harcama, borç ödemeye işarettir.
 • Balık kızartmak, şenlik ve eğlenceye veya düğüne delalet eder.
 • Balık Kesmek, hasta için şifa bulacak bir kimseden yardım almaya delalet eder.
 • Balık Vermek, borç vermek veya elindeki bir işi başkasına vermek ile tabir olunur.
 • Balık Yetiştirme tesisi, bolluk ve genişlik ve büyük bir iş yeri kurmaya işaret eder.
 • Kırmızı Balık, bir teklif almaya işaret eder.
 • Balıkla Konuşmak, dertli bir kimsenin derdine derman olacağına, borç isteye borç vermeye,
 • Balık Yutmak, kısa zamanda mal sahibi olacağına, miras veya mülk israfına delalet eder.
 • Ağzında Balık görmek, geçiminin kolaylaşıp işlerinin artmasına yorumlanır.
 • Taze Balık görmek, şanı yüce ve bilindik bir isim tarafından himaye edilmeye ve yardım görmeye işaret eder.
 • Rüyada balık görmek ile alakalı kapsamlı yorumları burada sizlere sunduk, İslami kaynaklara göre hazırlanmış, İslami Rüya Tabirleri sözlüğünde yer almayan, balık görmek ile alakalı rüyalarınızı sayfanın altında yorum yaparak bize bildirin ve sizin için kişisel rüyalarınızı size özel yorumlayalım. Rüyada balık görmek ile alakalı yüzlerce farklı rüya görme durumu olabilir bu sayfamızda rüyada en çok görülen ve görülmesi muhtemel olan rüyaları paylaştık.
İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. meleke dedi ki:

  ruyamda esim ben ve kizim sanki bir minubusteydik ve minubus bir ata bagliydi ve kaynim ati yonlendriyordu at arabasi gibi yani sonra at okadar hizli gidiyorduki daglardan tepelerden geciyodu atin ayaklari cok ısınmisti ve bi anda suya atliyordu tabi bizde suya giruyorduk at oturup ayaklarini serinletiyordu ve bir anda buyuk bir balik gelip ati temizliyordu onu serinletiyordu bunun tabiri nedr cevaplarsaniz sevinirm simdiden tesekkurler

 2. gul dedi ki:

  ruyamda 4 tane buyuk balık yanında baya kucuk balık vardı onları ayıklamaya başladık kız kardeşimde temizlemek istedi ve alıp evine götürmek istedi

 3. melek dedi ki:

  Ruyamda biri bana balık satmaya çalışıyordu balıklar göl balığı sazandı ama balıkların derileri şişmişti adeta sonradan giyilmiş kıyafet gibi eti derisi bir birine yapışmıyordu sanırım iki balık vardı balıklar üç dört kiloluk bir sazan gibiydi.

 4. hatice dedi ki:

  Rüyamda akvaryumda büyük bir balık daha küçük bir balığı yutuyor sonra yutulan balık geri çıkıyor ve çıktıktan sonra diğer balık sanki midesi züt doluymuş gibi öyle bir kusuyorki heryer batıyor.ben çok üzülüyorum.nasıl temizliycemi düşünüyorum

 5. SEBİHA dedi ki:

  Selamlar rüyamda bir tabakta donmuş balık balıkları çözüp pişirmek için elime alıyorum ve buzları çözülmeye başlıyor yorum içi şimdiden teşekkürler

 6. Hatice dedi ki:

  Rüyamda yesillik bir yerde bi gece vakti 5 kisiilik arkadaşlarımı ugurluyordum tanımadığım bir kimse bana bir fanusta beta baligi verdi siyah bir balık bana emanet etti bende bir hafta aç yasayanilgini söyledim ama aldim sonra uyandım manası nedir acaba tesekkurler

 7. halime dedi ki:

  rüyamda kocaman kara balik gördüm vebaligin icini temizledim baligin arasini actim

 8. Alper dedi ki:

  Ben boş bir araziden hafif patika dan aşağı yürüyerek büyük bir su kanalının yanında sandalye de oturan tanımadığım beyaz saçlı yaşlıca bir adamın yanına geliyorum adamın yüzü su kanalına doğru dönük ve önünde yüzen balık lar var ben heyecanla adama balıkları görüyormusun diyorum sonra baska balıkların dans eder gibi kuyruk ları dışarıda kafaları suyun içinde yanlamasına 3 sıra halinde dizili suyun sağdan sola doğru akmasından dolayı geçtiğini görüyorum adama yine görüyormusun diyorum hiç konuşmuyor oda sola akan suya bakıyor onun baktığı yerde de gördüğüm 3 balık gibi balıkların olduğunu görüyorum belki adamın önünden daha önceden geçmiş gibimi bakıyor yoksa hep aynı şeyler gibimi bakıyor bilmiyorum sonra adamın solunda biraz ilerisinde 2 küçük çocuk vardı s
  Ben boş bir araziden hafif patika dan aşağı yürüyerek büyük bir su kanalının yanında sandalye de oturan tanımadığım beyaz saçlı yaşlıca bir adamın yanına geliyorum adamın yüzü su kanalına doğru dönük ve önünde yüzen balık lar var ben heyecanla adama balıkları görüyormusun diyorum sonra baska balıkların dans eder gibi kuyruk ları dışarıda kafaları suyun içinde yanlamasına 3 sıra halinde dizili suyun sağdan sola doğru akmasından dolayı geçtiğini görüyorum adama yine görüyormusun diyorum hiç konuşmuyor oda sola akan suya bakıyor onun baktığı yerde de gördüğüm 3 balık gibi balıkların olduğunu görüyorum belki adamın önünden daha önceden geçmiş gibimi bakıyor yoksa hep aynı şeyler gibimi bakıyor bilmiyorum sonra adamın solunda biraz ilerisinde 2 küçük çocuk vardı sanki kız çocuğu ben onların adamın torunları olduğunu düşünüyorum sonra kanalın karşı tarafında 3 yada 5 kişinin balık tutmaya yada olta ile avlamaya çalıtıklarını görüyorum içlerinden bir genç orta yaşta olan suya girdi su beline kadar geliyordu ve
  bizim bulunduğumuz yere gelerek önümüzdeki balıklardan bitanesini zahmetsizce alıp bana uzattı balık 40 45 santim kadar büyük tü ben balığı aldım heyecanla benim mi diye söyledim oda hayır ben tutum benim dedi sonra tekrar suyun karşısına geçti bende üzülmeden fakir olacağını düşünerek ona vermek icin sağ tarafta ki köprüye 10 15 metre yürüyüp köprüden geçerek sol tarafa 10 15 metre yürüyerek balığı adama verdim ve karşıya geçmek için tekrar köprüden geçerken adamın fakir olacağını düşünüyordum ama üzgün değildim yaşlı adamın yanına geldiğimde suda bir ördek vardı ben yine heyecanlı yada mutluydum ördeğe bakıyordum ördek sudan çıkıp adamın arkasına geldi ben adamın arka tarafında ödeği yakalamak istiyordum ördek kaçmıyordu ama sonra ördek beni ıssırır diye çekiniyordum yinede ördeğin kanatlarını ellemek sevemek istiyorum heyecanlıyım ö
  Ben boş bir araziden hafif patika dan aşağı yürüyerek büyük bir su kanalının yanında sandalye de oturan tanımadığım beyaz saçlı yaşlıca bir adamın yanına geliyorum adamın yüzü su kanalına doğru dönük ve önünde yüzen balık lar var ben heyecanla adama balıkları görüyormusun diyorum sonra baska balıkların dans eder gibi kuyruk ları dışarıda kafaları suyun içinde yanlamasına 3 sıra halinde dizili suyun sağdan sola doğru akmasından dolayı geçtiğini görüyorum adama yine görüyormusun diyorum hiç konuşmuyor oda sola akan suya bakıyor onun baktığı yerde de gördüğüm 3 balık gibi balıkların olduğunu görüyorum belki adamın önünden daha önceden geçmiş gibimi bakıyor yoksa hep aynı şeyler gibimi bakıyor bilmiyorum sonra adamın solunda biraz ilerisinde 2 küçük çocuk vardı sanki kız çocuğu ben onların adamın torunları olduğunu düşünüyorum sonra kanalın karşı tarafında 3 yada 5 kişinin balık tutmaya yada olta ile avlamaya çalıtıklarını görüyorum içlerinden bir genç orta yaşta olan suya girdi su beline kadar geliyordu ve
  bizim bulunduğumuz yere gelerek önümüzdeki balıklardan bitanesini zahmetsizce alıp bana uzattı balık 40 45 santim kadar büyük tü ben balığı aldım heyecanla benim mi diye söyledim oda hayır ben tutum benim dedi sonra tekrar suyun karşısına geçti bende üzülmeden fakir olacağını düşünerek ona vermek icin sağ tarafta ki köprüye 10 15 metre yürüyüp köprüden geçerek sol tarafa 10 15 metre yürüyerek balığı adama verdim ve karşıya geçmek için tekrar köprüden geçerken adamın fakir olacağını düşünüyordum ama üzgün değildim yaşlı adamın yanına geldiğimde suda bir ördek vardı ben yine heyecanlı yada mutluydum ördeğe bakıyordum ördek sudan çıkıp adamın arkasına geldi ben adamın arka tarafında ödeği yakalamak istiyordum ördek kaçmıyordu ama sonra ördek beni ıssırır diye çekiniyordum yinede ördeğin kanatlarını ellemek sevemek istiyorum heyecanlıyım ördek beyazdı kanatlarının uçları koyu yeşildi yaşlı adam bizimle hiç ilgilenmiyordu sadece oturuyordu rüyam bukadar hayırdır inşallahrdek beyazdı kanatlarının uçları koyu yeşildi yaşlı adam bizimle hiç ilgilenmiyordu sadece oturuyordu rüyam bukadar hayırdır inşallahanki kız çocuğu ben onların adamın torunları olduğunu düşünüyorum sonra kanalın karşı tarafında 3 yada 5 kişinin balık tutmaya yada olta ile avlamaya çalıtıklarını görüyorum içlerinden bir genç orta yaşta olan suya girdi su beline kadar geliyordu ve
  bizim bulunduğumuz yere gelerek önümüzdeki balıklardan bitanesini zahmetsizce alıp bana uzattı balık 40 45 santim kadar büyük tü ben balığı aldım heyecanla benim mi diye söyledim oda hayır ben tutum benim dedi sonra tekrar suyun karşısına geçti bende üzülmeden fakir olacağını düşünerek ona vermek icin sağ tarafta ki köprüye 10 15 metre yürüyüp köprüden geçerek sol tarafa 10 15 metre yürüyerek balığı adama verdim ve karşıya geçmek için tekrar köprüden geçerken adamın fakir olacağını düşünüyordum ama üzgün değildim yaşlı adamın yanına geldiğimde suda bir ördek vardı ben yine heyecanlı yada mutluydum ördeğe bakıyordum ördek sudan çıkıp adamın arkasına geldi ben adamın arka tarafında ödeği yakalamak istiyordum ördek kaçmıyordu ama sonra ördek beni ıssırır diye çekiniyordum yinede ördeğin kanatlarını ellemek sevemek istiyorum heyecanlıyım ördek beyazdı kanatlarının uçları koyu yeşildi yaşlı adam bizimle hiç ilgilenmiyordu sadece oturuyordu rüyam bukadar hayırdır inşallah

1 17 18 19
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca