Rüyada “Aylar” Görmek

Aylar
Rüyada Aylar Görmek ne demektir. Rüyada Arabi aylar görmek, Rüyada Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan, Aylarını görmek nasıl tabir edilir yorumu.

RUYADA AYLAR: Rüyada aylar görmek nasıl tabir olunur? Rüyada görülen aylar bu bölümden tüm ayrıntılarıyla yorumlanmıştır. Rüyada ayların her hangi birini görmek genel olarak şu şekilde tabir olunur. Eğer bu rüyaları gören yücelik ve şeref arzusunda bulunuyorsa bu arzusuna ulaşır.

Rüyada MUHARREM AY’ı: Rüya bu ayda görülürse bu rüyâ hatasız, sâlih bir rüyâdır. Rüyada Muharrem ayını görmek, sıkıntıdan, hapislikten kurtulmaya ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Eğer bu rüyâyı gören yakınlarından ayrılmış veya gurbete Çıkmışsa, yakın­larına ve memleketine döner rüyâ sahibi günahkârsa tevbe eder ve töv­besi kabul edilir.

Çünkü Adem (a.s.)’in tövbesi bu ayda kabul edildi. Eğer bu rüyâyı gören yücelik ve şeref arzusunda bulunuyorsa bu arzu­suna ulaşır. Zira Allah Teâlâ İdris (a.s) bu ayda yüceltti. Eğer rüyâ sa­hibi çocuğunun olmasını istiyorsa, iyi bir çocuğu olur. Zira İbrahim ve İsa (a.s.) bu ayda Dünyaya geldiler. Rüyayı gören sıkıntıda ise, bundan kurtulur veya düşmanından emin olur. Eğer rüyâ sahibi memuriyetten ayrılmışsa, tekrar ona döner. Zira bu ayda Allah Teâlâ Sül Eyman (a.s.)’ın mülkünü kendisine iade etti.

Rüyada SAFER AY’ı: Safer ayında görülen rüyâ, makbul değildir. Keder ve üzüntüde olan bir kimsenin rüyâda Safer ayı görmesinde bir zarar yoktur.

Rüyada REBİ’ül EVVEL AY’ı: Eğer rüyâ bu ayda görülürse, rüyâyı gören ticaretinde kâr eder, neşe ve sevinç içerisine olur. Rüyada Rebi’ül Evvel ayım gören kimse­nin iyi bir evlâdı olur. Eğer insanlar sıkıntı içinde iseler bu sıkıntıları kaybolur. Eğer mazlum iseler; düşmanlarından intikam alırlar.

Rüyada REBFÜLAHIR AY’ı: Bu ayda görülen rüyâ, lıayıra delâlet ederse, rüyâ- nın hükmü gecikir. Eğer şerre delâlet ederse; çabuk çıkar. Bir kimse rüyâda Rebi’iilahir ayını görse; düşmanına galip gelir, âlim veya cesur ve yiğit bir oğlu olur. Hz. Ali (r.a.) bu ayda doğdu.

Rüyada CEMAZrYELÛLA AY’ı: Bu ayda rüyâ gören kimsenin işinde durgunluk olur ve alış veriş yapma arzusu olur. Rüyada Cemaziyelûlâ ayını gören kimse kızı­nı veya hanımını kaybeder. Zira Hz. Fatımatü’zZehra (ra.) bu ayda ve­fat etmişti.

Rüyada CEMAZİYELAHİR AY’ı : Bu ayda görülen rüyâ hayra delâlet ederse, o rüyânın hükmü gecikir. Zira bu ay cimri bir aydır. 7

Rüyada RECEB AY’ı: Bu ayda görülen rüyâ kuvvetli olur. Hayır kapıları açı­lır ve şer hayıra dönüşür. Bir kimse Receb ayında görülen rüyâyı ha­yırla tabir etse, aksi çıkmaz. Bir kimse rüyada Receb ayını görse şeref ve meziyete işaret eder.

Rüyada ŞABAN AY’ı: Bu ayda görülen rüyâ hayra delâlet ederse, ayıptan uzak olur. Hayrı çoğalır. Eğer şer olursa gecikir ve doğru çıkmaz.

Rüyada RAMAZAN AY’ı: Bu ayda güçlük, cimrilik ve kötülük kapılan kapanır. Rüyada Ramazan ayı görmek, Görülen hayırlı rüyâ çabuk çıkar. Ramazanda görülen kötü rüyâ sıhhatli değildir. Görülen hayırlı rüyânın hükmü ise gecikmez, Kötü rüyanın ise hükmü gecikir ve tâbir de edilmez. Zira bu ayda görülen kötü rüyâ saçma sapan bir şeydir. Bir kimse rüyâda Ra­mazan ayını görse, bu bereket, hayır, iyilikle emredip kötülükten uzak­laştırmaya delâlet eder.

Rüyada ŞEVVAL AY’ı: Bu ayda görülen r.üyâ, har­be delâlet ederse harp mümkün olmaz. Bir kimse rüyâda Şevval ayını görse, üzüntül Erden kurtulmaya, neşe ve sevince delâlet eder.

Rüyada ZİLKADE AY’ı: Bu ayda yolculuğa delâlet eden bir rüyâ görmek, rü­yâ sahibinin rüyâsı neşesizliğe delâlet eder ve yolculuğa çıkmasın.

Rüyada ZİLHİCCE AY’ı: Bu ayda eğer yolculukla ilgili rüyâ görse; yolculu­ğa çıksın ve işlerini genişletsin. Çünkü o ay mübarek bir aydır ve bu ayda bayram vardır. Rüyada ayları görmek bu şekilde yorumlanır. Rüyada görülen aylar Arabi yada miladi olsa da aynı şekilde yorumlanmaktadır.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca