Rüyada “Ateşe Tapmak” Görmek

Ateşe Tapmak
Rüyada Ateşe Putlara Tapmak ne anlama gelir? Rüyada Ateşe tapmak nasıl tabir edilir, Rüyanızın anlam ve yorumları burada detaylı olarak verilmiştir.
Rüyanın Tabiri : neye işarettir? , ne demek , manası , anlamı

ATEŞE, PUTLARA TAPMAK: Rüyâda ateşe ibâdet ettiğini gö­ren kimse, devlet yöneticisi ve hükümetin ileri gelenlerinin zulüm, ve aldatmalarına aracılık eder. Eğer taptığı ateş alevli ise, haram para arka­sından koşar. Alevli ateş zâlim devlet başkanı ile tâbir olunur.

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Bu rüyâ üç şekilde tâbir ounur. Kökü yalan olan batıl iddialar, hilekâr, düzenbaz ve münâfık bir adam, nifak çıkarıp bozgunculuk yapan hilekâr bir kadın. Yorumcu özellikle­rini dikkate alarak, Rüyada puta tapma ibâdetini veya put görmeyi bu üç çeşit­ten biri ile tâbir etmelidir.

İmâmı Nablûsi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda bir puta taptığını gö­ren kimse, kendisinin boş arzularına tâbi olarak ve Rabbin rızasını unutarak bâtıl işler ile uğraşır. Altından bir puta taptığını gören kimse, Allah’a ibâdet etmeyen bir adamla arkadaş olur ve ondan zarar görür, bir rivâyete göre malı gider ve dininde zayıflık karanlık noktalar olur.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Rüyada sanem (madenden ya­pılmış put) ve ağaç, taş ve topraktan yapılmış put görmek, bir kadının veya çocuğun aşkına tâbir edilip, yorumlanır. Diğerlerinin, beyanına göre sanem put ve diğer putları görmek, insanı ibâdetten alıkoyan ma­kam, mal, sevgili, hanım ve koca, evlât ve emsali şeylere tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yanında put olduğunu gören kimse, mezhebi değişik bir kadınla evlenir, veya sağır, dilsiz, izansız bir kadınla yasak ilişkilere gi­rer ve öyle bir evlâdı olur. Putta bir eksik veya fazlalık meydana geldi­ğini görmek, tâbirde eksik ve fazla olmasını icap eder. Eksik mal, ma­kam, mahbub, hanım, evlâtta eksikliğe ve fazlalık bunlarda fazlalığa tâ­bir edilip, yorumlanır.

İbrahim’ül Eşâs (r.a.) demiştir ki: Rüyada put ve putlar görmek, işinde kararlı ve azimli olacağına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâda bir putu kırdığını, veya onu devirip sürüklediğini gören kimse, yüksek menzillere nâil, düşmanına galip gelerek onların zararından ve şerrin­den emin olur.

Rüyâda put görmek, bir rivâyete göre güzel, endamı düzgün, akıllı, dirayetli ve varlıklı bir kadına ve diğer bir rivâyete göre de ahmak ve kibirli bir kadına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâda kıymet­li bir mâdenden ve güzel yapılmış bir put satın aldığını gören kimse, güzel bir kadınla evlenir. Eğer putun mâdeni ucuz, yapısı çirkinse, çir­kin ve ahlaksız bir kadınla ilişkiye girer.

Rüyada Ağaçtan Put Görmek

Ağaçtan bir puta ibâdet ettiğini gören kimse, rezil bir kimseye, münâfıka yakla­şır. Bir rivâyete göre birine laf taşıyıp yalan söyleyerek ve başkalarına iftira ederek yaklaşmaya çalışır. Bir kadın rüyâda gümüşten bir puta ibâdet ettiğini görse, kocasına lâyık olmadığı muamelede bulunur.

Rüyda Altından Put Görmek

Eğer put altından ise, istemediği bir işe başlar ve ondan zarar görür. Eğer bakır, demir, kurşun ve emsali bir mâdenden ise, Dünyalık ka­zanmaya gayret eder. Eğer taştan ise, kalbi katı bir kimseye yaklaşıp on­dan hayır umar. Eğer topraktan ise, fayda göremeyeceği bir kimseyle arkadaş olur. Herhâlde puta ibâdet rüyâsı iyi değildir. Bir puta bir şey verdiğini gören kimse, verdiği şeyin cinsine göre yukardaki şekilde tâ­bir olunur.

Rüyada Puta İbadet etmek

Bir puta ibâdet edip ona hitab ettiğini veya öpüp sevdiğini görmek, sohbetinde faydası olmayan ve kendinden zarar gelecek olan bir adamla dost ve arkadaş olmaya, bir takım günahlar işleyip bu yüz­den hatıra gelmeyecek zararlara uğramaya işarettir.

Rüyada Gümüşten Put görmek

Eğer tapındığı put gümüşten ise, bir kadına fesad ve hâinlik ve kalleş­likle erişmek ondan faydalanmak için dinini kötüye (üfürükçülük, bü­yü ve sihir yapar) kullanır. Put gören ve ona ibâdet etmeyen kimse, çok para ve servete kavuşur, Dünya ve âhiret mutluluğunu elde eder. Rüyada Ateş ile alakalı tabirler için “Rüyada Ateş Görmek” sayfasına bakmalısınız. Dini ve İslami diyanet rüya tabirleri için belirtilen bağlantı adresine bakın.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca