Rüyada “At” Görmek

At
Rüyada At görmek ne demektir? Rüyada At ile alakalı tabirler. Rüyada at beş şekilde tabir olunur. İzzet, Mertebe, Hükümdarlık, Büyüklük, Murat ile yorumlanır.
Rüyanın Tabiri : neye işarettir? , ne demek , manası , anlamı ne demektir? ne demektir?

Rüyada At görmek

Rüyada at görmek, güç, izzet, şeref ve para kazanmaya tabir edilip, yorumlanır. Rüyada görülen at takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Tam ve güzel bir at murat demektir. Rüyada ata binmek, Rüya tabiri ulemalarının görüşlerine göre; ata binmek ve at rüyası, katır, beygir ve tay gibi hayvanlar kısmet ve murat, güç, şan ve şöhret ile tabir edilip, yorumlanır. Rüyada at arabası görmek, istediği işte başarı için çaba ve gayret gösteren kimseye ve azimli olan kişinin gayretine delalet eder.

Rüyada ata binip gezmek, güzel bir hal ve hasta için şifa bulmaya, dertli bir kimse rüyasında ata binip gezdiğini görmek, amacına ulaşmak ve arzu ettiği şeylere kavuşmak anlamına gelir. Rüyada at sürmek, makam ve mevki, şan ve şöhret sahibi adam, güçlü kimseden yardım görmek ve her istediğinin kolayca yerine gelmesi demektir.

Rüyada beyaz at görmek, bekar kimse rüyasında beyaz ata bindiğini görmüşse en yakın zamanda beğendiği ve murat ettiği kişiyle evlilik olacağına,  işaret eder. Rüyada kahverengi at görmek, sağdık eş, iyi niyetli dost ve hoş sohbet yapacağınız bir topluluğa girmeye delalet eder. Rüyada siyah at görmek, güç, sır saklamak ve gizemli bir kadın ile birliktelik veya dostluk, sır tutmak ve insanlara faydalı bir konuda hizmet etmek demektir.

Ruyada At İslami: Danyâl (a.s.) demiştir ki: Rüyada at görmek, Atının kuyruğu uzamış ve kılları çoğalmış görmek, taraftar ve hizmetçilerinin artmasına, kuyruğunun kısa ve kıllarının azlığı yardımcı ve işçilerinin azalmasına, atın azasındaki eksiklik güç ve şerefine gelen zararı gösterir.

Rüyada At Diyanet: Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyada eğerli ve gem’i takılmış güzel bir ata binip aheste aheste gittiğini gören kimsenin, insanlar arasında değeri yükselir. Takımı eksik bir ata binip sonra eksiklerini tamamlandığını gören kimsenin hali giderek düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu gören kimsenin halk içinde saygınlığı daha az olur. Ahırda birçok atı olduğunu gören kimse, kendine ve Allah’a düşman olanları perişan ve rezil eder. Bir atla münakaşa ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler ve başına büyük bir bela açar.

Nablusi Rüya Tabirleri: Rüyada At görmek ve Rüyada çıplak bir ata binip attan düştüğünü görmek, hayat şartlarının kötüye gitmesine, eğer devlet hizmetinde görevli ise, görevinden alınacağına veya sürgüne gönderileceğine, rencide edilmeye, hanımının ahlaksızlığı nedeniyle ayrılmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ata binip Uçmak

Kanatlı bir ata binip havada uçtuğunu görmek, dünyevi ve dini şerefe, bir rivayete göre yolculuğa işarettir. Rüyada ata binip uçtuğunu görmek bir halden başka güzel bir hale geçmek demektir.

Rüyada Eğersiz ve Gemsiz Ata binmek

Rüyada eğersiz ve gemsiz ata binmek; Eğersiz ve gemsiz bir erkek taya bindiğini gören kimse, şeref ve güç sahibi olarak alabildiğine yükselir. At üzerinde atın girmeyeceği bir yerde, meselâ bir minare üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinen çirkin görülen yüksek bir mevki elde eder veya büyük bir günah işler.

Rüyada Attan inmek veya Düşmek

Rüyada attan inmek yada düşmek; Attan indiğini, düştüğünü veya atın üzerinde bayıldığını gören kimsenin mevki ve memurluğu elinden gider. Bir rivayete göre eşi vefat eder. Eğer çarşı içinde, halkın arasında attan düşerse, makamını ve gücünü kaybettiği halk arasında duyulur.

Rüyada Attan düşmek

Rüyada attan düşmek; Bir rivayete göre elindeki malını son kuruşuna kadar harcar. Diğer bir görüşe göre istediği iş olmaz. Bir attan inip başka ata bindiğini gören kimsenin görevi ve makamı değişir.

Elinde Silahla Ata bindiğini görmek

Rüyada Elinde silahla ata binmek; At üzerinde elinde silâhla halka hücum ettiğini gören kimse, hal­kın canını sıkacak şekilde ısrar edip zorlayarak bağış ister. Atının ça­lındığını, öldüğünü veya kaybolduğunu gören kimsenin evindeki hastası vefât eder.

Rüyada Kör at görmek

Rüyada kör at görmek; Bir gözü kör veya görmesi az bir atı rüyada görmek, işlerinin kötü gitmesine ve gelir darlığına düşüp sonra kurtulmaya, atın kendisiyle konuştuğunu görmek, hayret edeceği bir işe gireceğine işarettir.

Rüyada At Satın almak

Rüyâda bir at satın aldığını veya başkasının verdiğini gören kimse, güç, kuvvet, şeref ve para, altın, sermaye veya ticaret malı sâhi­bi olur. Atını ucuz bir fıata satan isteyerek yaptığı işi bırakır. Atını kesen, yaptığı işler ve söylediği sözlerle gücünü ve malını kaybeder.

Rüyada At Eti yemek veya At kesmek

Rüyada at eti yemek, At eti yediğini görmek; Ün yapmaya ve yüksek nama delalet eder. Atını kesip etinden yediğini gören kimsenin ününü, şânını herkes du­yar. Bir rivâyete göre eline para, altın veya kıymetli bir şey geçer.

Rüyada Evinde At görmek

Rüyada evinde at görmek; Bir atın evine girdiğini görmek, büyük bir kimsenin geleceğine, atın bir yerden çıktığını görmek, oradan kıymetli bir kimsenin çıkıp gideceği­ne, bir takım atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, orada sel ve­ya kuvvetli yağmur olacağına, birkaç atı olduğunu görmek, fayda göre­ceği bir işe kavuşmaya işarettir.

Rüyada At Sürenin Arkasına binmek

Rüyada at sürenin arkasına binmek; Rüyada bir kimsenin terkisine bindiğini gören kimse, o adamdan yardım alıp amacına erer veya o adama yar­dımcı veya ortak olur veya onun bıraktığı işi kendisi devam eder. Eğer terkisine bindiği kişiyi tanımıyorsa o bir zararı ve kötülüğü dokunacak bir kimsedir. Adarın üzerine gelip kendini çiğnediklerini gören kimse, çalıştığı işten atılır, serbest çalışıyorsa yaptığı işten zarar görür.

Rüyada At Arabası görmek

Rüyada at arabası görmek; Arabaya koşulmuş at, yani rüyada at arabası görmek, rüya sahibi için muvaffakiyetle sonuçlanacak bir işe teşebbüs etmeye delâlet eder. At arabasına binmek veya at arabası sürmek ise bir işin ucundan tutacağına ve o işle büyük yükselişlere, bol kazanç ve hayırlı ticarete yorumlanır.

Rüyada Koşan At görmek

Rüyada koşan at görmek; Bir atın koştuğunu görmek; iyi zaman, arzu ve temeni hat­ta muvaffakiyetle yorumlanır. Rüyada Beyaz ve siyah at görmek ve atların koştuğunu ve rüya sahibinin de bunu görmesi muradının yaklaştığına ve arzularının kolayca gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyada At Görmek ile alakalı kapsamlı yorumlar

 •  Kendisini bir atın teptiğini veya ısırdığı­nı gören kimse, âilesinden bir darbe yer.
 • Atının çalındığını gören kimse, hanımını boşar, âilesi dağılır.
 • Bir at satın almak istediğini gören kimse, bir kadınla evlenmek ister.
 • Kuyruksuz bir at satın aldı­ğını gören kimse, aslı bozuk bir kadınla evlenir.
 • At üzerinde uçup bir daha inmediğini gören kimse, vefât eder.
 • Rüyâda havadan atsız ola­rak indiğini gören kimse, hasta olur ve şifâ bulur.
 • Rüyada Atı alıp üzerine binerse, bir kadınla evlenir.
 • Rüyada Attan düşerse, Bir rivâyete göre âilesinden ve işinden ayrılır.
 • Uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya,
 • Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefât eder.
 • Atın kuyruğu uzun ise dost ve yakınlardan yardım görmeye,
 • Atın kuyruğu kesilmiş ise; dostlar tarafından terk edilmeye,
 • At sakat olur veya topallarsa; güçlükle karşılaşı­lacağına delâlet eder.
 • Rüyada bir at almak veya bir ata binmek; iyi işlere ve istifadeli bir evliliğe,
 • Sakat at görmek de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine,
 • Görülen at siyah ise; zengin fakat düşük ahlâk sahibi bir kadına sahip olmaya,
 • Kirli bir at görmek, ke­der ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe,
 • Be­yaz veya gri At ise; güzel, faziletli, güzel ahlâk sahibi bir hanıma sahip olmaya,
 • Cesurca ata binmek pek çabuk ilerle­mekle yorumlanır.
 • Nallanan at görmek; hastalığa de­lâlet eder.
 • Birtakım adamların refakatiyle at ile gitmek; saade­te delâlet eder.
 • Kadınların refakatiyle at ile gitmek; ihanet ve musibete delâlet eder.
 •  Ölmüş at görmek; akraba ve dosttan birinin ölüme delâlet eder.
 • Rüyada At­la vurmak, dövmek; hapse işarettir.
 • Rüyâda kır bir ata bindiğini gören kimse,halk içinde hayır veya şer ile meşhur olur.
 • Rüyada anasının ata bindiğini gören, bir ev sahibi olur,
 • Rüyada babasını ata bindiğini gören nesli hayırlı bereketli olur,
 • Arkadaşını veya bir tanıdığını ata binerken gören, ummadık bir hayra işaret eder.
 • Rüyada at ile konuştuğunu görmek, büyük arzulara nail olmaya, akıbetin hayrına,
 • Rüyada ata binip uçtuğunu görmek, bir mevkiden bir mevkiye yükselmeye işarettir.

 

Ulema Görüşlerine göre: İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: rüyada Rahvan veya yorga gider bir ata bindiğini gören kimse, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Kendisi istemediği halde birisinin terkisine bindiğini gören kimsenin işini ve mülkünü o kimse almaya çalışır.

Cabir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyada at görmek, kendisine hoş gelen şeylerle tabir edilir. Eğer at huysuz, aksi, dik kafalıysa kendisi de huysuz, aksi, dik kafalıdır. Eğer at yumuşak başlı, iyi huyluysa kendisi de iyidir. Bazı rüya tabiri âlimlerine göre: Rüyada at görmek, hayırlı iş ve bereketli kazanç ile tâbir edilir. Bindiği atın kanter içinde kalıncaya kadar koştuğunu görmek, kendisine gücü yetmeyip günah işleyeceği­ne ve kolayca para, altın, sermaye veya ticaret malı kazanmaya işarettir.

Rüyada bir atı yedeğine alıp götürmek bir büyük kimsenin hizmetine gireceğine, iki kanatlı bir ata binmiş olduğunu görmek (Pegassus), büyük bir makam elde edip her mura­dına ermeye, bir ata bindiğini ve sonra indiğini görmek, başladığı bir işe pişman olmaya, sâhip olduğu kısrağın doğurduğunu görmek, güç, şeref, huzur ve malının artmasına, bir rivayete göre evlâdı olma­ya, eğer bekârsa evlenmeye veya bir iş veya bir sanat sahibi olmaya işa­rettir.

İstemediğiniz halde birinin atınıza bindiğini görmek; karınızın sizi aldatacağına ve dostuyla beraber yakalayacağınıza işarettir. Genç bir kısrağın iyi eğerlenmiş olarak evinize girdiğini görmek; genç, güzel ve zengin bir kızla rüyâ görenin evleneceğine işa­rettir.

Rüyada Kısrak eğersiz olursa; evliliğe mukabil genç, güzel bir kız veya kadın ile âşık maşuk gibi bir arada geçinmeye delâlet eder. Bazende zevke ve haz almaya, mirasa, evliliğe, neşe ve sevince, iffete ve istikamet doğruluğuna delâlet eder. Eğer at bir başkasına ait ise; başka­sının hanımı ile yapacağı gayri meşru zevk ve eğlenceye delâlet eder. Güzel yapılı, cesur, fevkalâde denecek kadar süslü munta­zam eğerli at görmek; zengin bir müesseseye sevinç ve saadete işaret­tir.

RÜYADA AT VE BEYGİRLERİN RENKLERİNE GÖRE YORUMU 

Ulemaların Görüşleri; Tabirciler at, katır, beygir ve tay gibi hayvanların rengi hakkında ittifak etmişlerdir.

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda Ablak, yâni kır at görmek, şöhret ile tâbir edilir. Rüyada beyaz at görmek, Kır ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, bir büyük kimsenin işlerine müda­hale edeceğine, kır bir atı olup bunu boyadığını ve başka bir renge so­ktuğunu görmek, yapacağı işten faydalanmaya işarettir.

Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki: Kır at ve beygir görmek, ve binmek diğer renklerden aşağıdır. Çünkü kıymette diğer renklerden daha ucuz ve îtibârsızdır. Kır ata binmiş olduğunu gören kimse, her işinde itiraza uğrasa da; kır at çok mal, hayırlı iş ve hatırının sayılması­dır. Dişi tay yüzü ve ahlâkı güzel eş ile tâbir edilir. Yağız, yâni siyah at kuvvet, makam para-altın-mal-mülk ve servettir

Ebû Sâid’ülVaâz’m beyanına göre: yağız ata binmek yolculuğa ve kazançlı işlere ve bu seferinden sonra gücünün ve malının artması­na işarettir. Kirmâni’ye göre; Rüyada siyah at görmek veya siyah ata bindiğini gören kimse, üzün­tüden kurtulur, devlet başkanı veya hükümet tarafından verilecek iş­lerle gücü, malı ve huzuru artar. Siyah – kızıl arası bir renkteki at kuv­vet, bolluk, makam paraaltınmal-mülk ve servettir

Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki: Rüyâda bu renkteki bir ata bilhassa daha koyu bir renkteki ata binmek çok servet, sermâye, kıy­metli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber para kazanmakla tâbir edilir, bu renkteki bir ata bindiğini görmek, kuvvetin çok fazla olaca­ğına tâbir edilip, yorumlanır. Al at dinine bağlılığa ve devlet başkanının işlerini yaparak güç ve îtibâr kazanmaya yorumlanıp tâbir edilir..

Câferi sâdık (r.a.) diyor ki: Rüyâda al ata bindiğini gören kimse­nin gücü azalır, şerefi sarsılır, kedere uğrar. Kızıl ile gri arası bir ren­kteki at hastalık ile tâbir edilip, yorumlanır. Bu renkteki bir ata bindi­ğini gören kimse, hasta olur. Eğer bindiği dişi taysa hastalıklı ve yaratı­lıştan üzülmeye meraklı duygusal, nârin bir kadınla evlenir. Rüyada At görmek ile alakalı en geniş ve en iyi, kapsamlı büyük rüya tabirleri ve Rüyalarınızın İslami Rüya Tabirleri ile tüm manalarını, anlamlarını İslami kaynaklardan, Diyanet ve dini yorumlarıyla en güvenilir doğru şekilde öğrenin.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Mehmet EFE dedi ki:

  bu gece gördüğüm enteresan bir rüyaydı bir at ve yavrusu tay gördüm ancak atın sahibi olan adam ve yardımcısı atı tutuyorlar, tay da atın altına girmeye çalışarak emmeye çalışıyordu işte rüya ya ancak tay atın vajinasına doğru kafasına sokmaya çalışıyor annesi olan at ise çocuk acı bir şekilde bağırıyordu bu rüyanın anlamını çok merak ediyorum.

 2. Ramazan dedi ki:

  Rüyamda at gordum atın ustundeydim at once yavaş hareket ediyordu sonra at istedigim gibi kosustu at komutları ma uydu

 3. Ramazan dedi ki:

  Bu ara borcum yok ama alacaklarim var onlarla ildilimidir

 4. ahmet dedi ki:

  Slm Ruyamda ruyamda cok sayida yari ati gordum birinintutum elimi dislemeye calisti hepside cokk heybetli sonrada arkadasim birine biniyor cok hizli bir sekilde suruyor hepsi bukadar tsk

 5. Emine dedi ki:

  Rüyamda yokuş olan bir yolun ortasında çok güzel bir beyaz at arabasında tek at bağlı yolu kapatmış arabayı durdurup yoldan at arabasını cekmesi icin eşime diyorum bak bahcede obeyaz atın eşi var sen ipi çöz o dişi ata sevdiğinin yanına gider yolda açılmış olur ipi cözüyiryz sahibi gelip bahceye aliyor at arabasını ama atlar çok güzel boyle parlak bir beyaz ışıl ışıl dı cok merak ettim yorumlarsanız sevinirim..

 6. Rümeysa dedi ki:

  Rüyamda sevdiğim kişinin başkasıyla evlendiği ni ve düğününde beyaz gösterişli bir at oldugunu gördüm

 7. Elif dedi ki:

  Merhaba ben rüyamda bir at gordum uzerinde yuk var yokus cikiyo sahibiyle bi an at duser gibi oluyo ben yardim ediyorum ve sahibine kiziyorum atin basini severken at mavi gozlu bi adama donusuyor sonra bizim evde bir kalabalik adamin ailesi istemeye gelmisler cocuk karsi komsumuzun kapisinda bana bakiyo yorumlarsaniz cok sevinirim

 8. azat dedi ki:

  bence çok değişik bir şey

  1. REMZİ dedi ki:

   Rüyamda atla birlikte uyuduğumu gördüm her saat başı bize bir köpek bakıp gidiyordu. Rüyamı yorumlardan sevinirim.

 9. REMZİ dedi ki:

  Rüyamda atla birlikte uyuduğumu gördüm her saat başı bize bir köpek bakıp gidiyordu rüyamı yorumlardan sevinirm

 10. Fatihh dedi ki:

  Rüyamda siyah bir attan beyaz bir at tay doğurttum fazla zorlanmadan çektiğimde hemen çıktı(yorumunu söylerseniz sevinirim)

1 3 4 5
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca