Rüyada “Ağaçlar” Görmek

Ağaçlar
Rüyada ağaçlar görmek' ne demek ne anlama gelir manası nedir, İnsanlar için makbul olan her ağaç itibar ve şerefli bir kimse ile tabir edilir.
Rüyanın Tabiri :

AĞAÇLAR: Rüyada ağaçlar görmek, ağacın cinsine, insanlara vermiş olduğu faydasına ve mensup olduğu kimseye göre tabir olunur. Dallar evlat ve akraba, yapraklar ise, para ile tabir edilir.

Kirmâni rahmetullah demiştir ki: Rüyada üzerlerinde meyvele­ri olan birçok ağaçlar görmek, eline mal geçmeye, ağaçların yaprakla­rını toplamak aynı şekilde mal, eşya, para ve altın biriktirmeye, bir rivayete göre bazı ağacın yaprağı helal ve haram ayırımı yapılmadan ka­zanılmış paraya tabir edilip, yorumlanır. Kendi oturduğu hâlde ağaç­lardan yaprak veya meyve topladığını gören kimse, zahmetsiz ve ke­dersiz rızka erer. Ağaçların köklerindeki sürgünleri veya dökülmüş yaprak veya meyveleri topladığını gören kimse, biri ile düşmanlık ederek ona galip gelir. Uzun bir ağacın üzerinde olduğunu gören kimse, halk içinde makam, mevkii ve itibar sâhibi olur. Kariyer, ma­kam ve mevki ile büyük bir kimseye uyarak, korktuğundan kurtu­lur. Bekâr ise, evlenir. Bir ağaçtan indiğini veya düştüğünü gören kimse, kendisi ile mensup olduğu kimse arasındaki sıkı bağların kop­masına ve işlerin görülmez olmasına yorumlanıp tabir edilir.. Bir ağaç­tan düşerek sakat olduğunu veya vefat ettiğini gören kimse, büyük bir kimsenin veya zalim bir devlet başkanının eliyle çok zarar görür. Eğer ağaç da kırılıp beraber düşer ise, o büyük kimse da vefat eder. Eğer kı­rılan bir dal ise, cemaat ileri gelenlerinden biri veya o büyük kimsenin oğlu ölür. Birtakım ağaçlara sâhip olduğunu gören kimse, eğer eğitimi yeterliyse, sorumluluk alabilecek bir kimse ise bir cemaatin reisliğine, idareciliğine, Allâhü Tealâ’nın sevgili kulu olmasına işarettir. Ne ağacı olduğu bilinmeyen bulunan bir ağacı yapraksız görmek, üzüntü, hü­zün ve kederdir.

Tamamıyla kurumuş, artık suyu kalmamış bir ağaç görmek, hayırsızdır. Diğer bir rivayete göre cimrilere tabir edilip, yo­rumlanır. Evinin avlusunda veya mahallesinde bir ağacın bazı tarafları­nı kurumuş görmek, yanında hasta var ise, vefatına, gurbette adamı var ise, onun ölümüne tabir edilip, yorumlanır. Evinde bitmiş bir ağacı ye­şil görmek, feyiz ve berekete, bu ağacın rüzgâr estikçe sallanıp uzadı­ğını görmek, kadrinin âli ve şöhretinin büyük olacağına tabir edilip, yorumlanır. Kendisinin bir meyveli ağacı olup bunu yapraksız gören kimsenin ahlakı bozuk ve dininin emir ve yasaklarını yaşaması eksik veya ibadeti az olur. Bir ağacı yerinden söktüğünü veya kestiğini veya ağacın kuruduğunu gören kimse, şiddetli bir hastalığa tutulup vefat eder ve insanlar arasında ismi unutulur. Diğer bir rivayete göre akra­basından biri ölür. Eğer ağaç başkasının malı ise, onun akrabasından biri vefat eder. Diğer bir rivayete göre bir adamı geçiminden, maka­mından, işinden düşürür. Bazıları dediler ki; meyveli ağacı kesmek cö­mert bir adam ile veya cömert bir kadın ile aralarındaki ilişkiyi kesme­ye tabir edilip, yorumlanır. Ağaç bitmesi mümkün olmayan bir yerde bitmiş ağaç görmek, o mekâna akrabalık, şirket veya bu gibi bir şeyle girmiş bir kimseye tabir edilip, yorumlanır. Evinin içinde veya dışında değişik ağaçların bitmiş olduğunu ve beraberlerinde bazı çiçekler bu­lunduğunu görmek ise, o mekân veya evde bir hastalık veya büyük bir felâket olup kadınların ağlamak için toplanacaklarına işarettir. Rüyada bir ağaç diktiğini gören kimse, şerefe erer veya şerefli bir adam ile dost olur. Bir ağaç diktiğini fakat onun yetişmediğini rüyada gören kimse, üzüntü, keder ve hüzne uğrar. Kâh büyük ve kâh küçülür bir ağaç gör­mek, rüya sâhibinin bazı dost ve Sadık olan ve bazende da hiddetlenip gücenen bir adam ile dostluğuna işarettir.

Ibni Şirin (r.a.) demiştir ki: Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya tabir edilip, yorumlanır. Bir ağacın dallarının çoğaldığını gö­ren kimsenin ailesi ve akrabası çoğalır. Bir ağacın dallarının azaldığını görmek, âile ve akrabasının çeşitli sebeplerle azalacağını gösterir. Baş­kasının malı olan bir ağaçtan bir dal kestiğini gören kimse, ailesinden birini yanından uzaklaştırır. Bir ağacın bir dalının kuruduğunu gör­mek, akrabasından birinin mahvü perişan olmasına, eğer bu ağaç baş­kasının malı ise, onun akrabasından birinin vefatına kendisine bir dal verildiğini görmek, evlâdı olmaya, o daldan bir şey yediğini görmek, oğlunun malından yemeye tabir edilip, yorumlanır.

Dânyal (a.s.) demiştir ki: İnsanlar için makbul olan her ağaç itibar ve şerefli bir kimse ile, insanlara göre kısa ve zayıf sayılan her ağaç hakir bir adamla,üzerinde meyve olan mesela Rüyada Turunç görmek, yada turunç ağacı dallarında meyveler görmek, her ağaç zengin bir adamla, meyve olmayan ağaç fakirle, her ağaç kendinin bulunduğu iklimin eh­li ile tabir olunur. Bir bağ, bahçe ve tarlada ağaçlar görmek, bağ, bahçe ve tarla sâhibinin eline mal geçmesine, bir ağacı kökünden çıkardığını görmek, rüyayı gören kimseyi makam ve nimetinden mahrum etme­ye tabir edilip, yorumlanır.

İbni Siritı (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen Hurma ağacı dalı, yakın çevresinden veya memleketin ileri gelenlerine ve büyüklerine tabir edilir. Bunda iyi ve kötü görülen her bir hâdise, onlara nispet olu­nur.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Rüyada bir ağaç görmek, ka­dınlar ile tabir edilir. Yeşil fakat dalsız büyük bir ağaç yakın çevresi ve­ya kendi milletinin rezilleridir. Yetişmesi gerekmeyen bir yerde yetiş­miş dikenli büyük bir ağaç görmek, ahlâkı bozuk birtakım adamların bir arada toplanmalarına uygun olmayan, kötü, ayıp ve yasak olan işle­rin konuşmalarını veya bizzat işlerin kendisini yapmak için bir yerde toplanıp o işi yapmalarına (meselâ kumar oynamak gibi ) tabir edilip, yorumlanır.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimleri demişlerdir ki: Ağacın köklerini ve püsküllerini görmek, sâhibinin diyanetine, bunların kuvvetli ve tama­mıyla iyi yetişmiş olduğunu görmek, zekâtını tam vermeye, kökleri ve püsküllerini kısa ve zayıf görmek, zekâtını vermemeye, ağacın kabuğu­nu görmek, oruca, dalları evlat ve akrabaya, yaprakları mizaca, meyve­si dine tabir edilip, yorumlanır.

Câbir’ulMağribi (r.a.) demiştir ki: Meyvesinin lezzeti güzel ve kokusu iyi olan ağacı rüyâdı görmek, genellikle dinde samimiyete, meyvesinin yemesi kötü ve kokusu güzel olmayan ağaç görmek ise, dinde fesada tabir edilip, yorumlanır. Sâhibi bilinen bir ağacın bir yer­den diğer yere naklolduğunu görmek, o kimsenin gurbete düşece­ğine, eğer bu ağacın sâhibi bilinmiyor ise, rüya sâhibinin gurbete gide­ceğine, evinde bir ağaç diktiğini ve ağacın üzerinde meyve bittiğini görmek, o meyveye nispet olunan bir kimseden damat olmaya, sağlam ve yüksek bir ağaca çıktığını ve orada rahat olduğunu görmek, şanının yükselmesine ve muradının gerçekleşmesine tabir edilip, yorumlanır.

İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Ağacın altından yaprak topladı­ğını görmek, her ne sürede olursa olsun muradını elde etme para altın ve mal-mülk ve servettir Ağaçtan meyve topladığını görmek, de evlâda, türlü türlü meyveleri olan birçok ağaçlara sahip olduğunu görmek, gü­zel bir hayata, derecesinin artmasına, ömrün uzunluğuna, düşmanlara karşı zafere tabir edilip, yorumlanır.

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada ağaçlar görmek, on şekilde tabir olunur: Devlet başkanı, evin hanımı, çalışkan ve dürüst tüccar, ağız kavgası yapmak, ilmiyle amel eden değerli bir âlim, mümin, kâfir, yardımcılar, düşmanlık ve ikiyüzlülük. Bazı rüya tabiri âlimlerine göre: Güzel, boylu, çiçekli ağaç gör­mek, iyi sözlere, aksini görmek, de kötü sözlere, iftira atmaya tabir edi­lip, yorumlanır.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Selçuk Afacan dedi ki:

  Ruyamda kurban bayramı için kurban alıyorum..Fakat kurban bayramı geçiyor ve ben vakit bulamadıgımdan kurbanı kestiremiyorum..Daha sonra kurban bayramı geçmesine ragmen,kurbanı aldıgım yere bir kaç gün sonra kesebiirmiyiz işlerim var diyorum..fakat onlar kabul etmiyorlar.Bende kestirmeye karar veriyorum.daha sonra çınar agaçlarıyla kaplı bol yeşil yapraklı b ir koruluk görüyorum..Ne kadar güzel agaçlar yemyeşil yapraklar diyorum fakat birde bakıyorumki agaçların kökleri dışarıda ve simsiyah yumrular halinde..çok iğrenç görünüyor…korunun içine girmek istiyorum ama o kara siyah yumrular beni engelliyor ayagımla basıyorum onlara fakat korunun içine giremiyorum..geri çekiliyorum..yumru kökler çok ürkütücü görünümde ama agaçlar yemyeşil yapraklı..Hayırdır inşallah

 2. Döndü bezenk dedi ki:

  Rüyamda ağaç evi gördüm. Dalında oturuyorum. Sonra bir arkadaşımın kucağına atlıyorum onunla geziyoruz ve tertemiz durgun su içinde bir balık benimle konuşuyor.sonra ben balığın konuşmasına gülüyorum.balık bize el sallayıp gözden kayboluyor.

 3. Birol tahta dedi ki:

  Rüyamda yerde bir küçük torbanın içinde bir tane Pelit buldum torbadan çıkardım sol elimde tutarken yeşerip süğmeye başladı yorumlaya bilirseniz çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ederim

 4. elvan dedi ki:

  Ben rüyamda bizim evin kuru ağaçların yeşerdiğini gördüm hep yeşil ve çok uzun olduklarını gördüm babama diyordum bunlar koruydu ne zaman böyle yemyeşil oldular babam diyordu birden bire olmuş dedi eyer sen hemen sulamazsan koruyacaklar benim elimde de bi su hortumu vardı bende elimdeki hortumla sulladım bu rüyanın anlamı ne

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca