Günlerin Rüyalara Tesiri

Memleketimizde İslam aleminde Müslüman ülkelerde kullanılmakta olan Hicri, Kameri, Şemsi takvime göre günlerin Rüyaya tesiri şu şekildedir:

 

Ayın ilk günü görülen Rüya: Hayırlı habere, neşe ve sevince de­lâlet eder.

Ayın 2nci günü: Üç gün sonra vuku bulacak bir sevince işaret eder.

Ayın 3ncü günü: İyi değildir. Sadaka vermek lâzım gelir.

Ayın 4ncü günü: Mal ve nimete delâlet eder.

Ayın 5nci günü: Yolculuğa, mal ve nimete, dilek ve temennilerin meydana gelmesine işarettir.

Ayın 6ncı günü: Bir yerden bir yere göçmeye ve ölüme işarettir.

Ayın 7nci günü: Çekişme-sürtüşme ve anlaşmazlığa ve mücade­leye delâlettir.

Ayın 8nci günü: Kaybolan şeylerin tekrar zuhuruna alâmettir.

Ayın 9ncu günü: Neşe ve sevince işaret eder.

Ayın lOncu günü: Sevinç ve sürura.

Ayın llnci günü: Ne hayıra ve ne de şerre delâlet eder.

Ayın 12nci günü: Saadete, mal ve nimete.

Ayın 13ncü günü: İyi değildir. Sadaka vermek icap eder.

Ayın 14ncü günü: Hayırlı haber alarak sevinmeye delâlet eder.

Ayın 15nci günü: Bu günde de görülen Rüyâ için hayırlı haber alınacağına ve sevinileceğine.

Ayın 16ncı günü: Dost ve ahbablardan birinin vefatına veya üzüntü ve kedere.

Ayın 17nci günü: İstirahat ve saadete.

Ayın 18nci günü: Müjde ve sevince.

Ayın 19ncu günü: İyi değildir. Sadaka vermek icab eder.

Ayın 20nci günü: Büyük bir adamla dostluğa.

Ayın 21nci günü: Şeref ve vakara.

Ayın 22nci günü: Sevince.

Ayın 23ncü günü: Korku ve ızdıraba. Şüpheli şeylerden sakınmaya.

Ayın 24ncü günü: Usanma ve sıkıntıya.

Ayın 25nci günü: Büyük sevince.

Ayın 26ncı günü: Değerli ve kutsallığa

Ayın 27nci günü: Ansızın bir sevince.

Ayın 28nci günü: Güler yüzlülüğe ve sevince.

Ayın 29ncu günü: İyi değildir. Sakınmak icab eder.

Ayın 30ncu günü: Dost, ahbab ve yârenlerden birini görmekten doğan sevince.

 

Dini Rüya Yorumları Google Plus’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.