Günlerin Rüyalara Tesiri

Memleketimizde İslam aleminde Müslüman ülkelerde kullanılmakta olan Hicri, Kameri, Şemsi takvime göre günlerin Rüyaya tesiri şu şekildedir:

 

Ayın ilk günü görülen Rüya: Hayırlı habere, neşe ve sevince de­lâlet eder.

Ayın 2nci günü: Üç gün sonra vuku bulacak bir sevince işaret eder.

Ayın 3ncü günü: İyi değildir. Sadaka vermek lâzım gelir.

Ayın 4ncü günü: Mal ve nimete delâlet eder.

Ayın 5nci günü: Yolculuğa, mal ve nimete, dilek ve temennilerin meydana gelmesine işarettir.

Ayın 6ncı günü: Bir yerden bir yere göçmeye ve ölüme işarettir.

Ayın 7nci günü: Çekişme-sürtüşme ve anlaşmazlığa ve mücade­leye delâlettir.

Ayın 8nci günü: Kaybolan şeylerin tekrar zuhuruna alâmettir.

Ayın 9ncu günü: Neşe ve sevince işaret eder.

Ayın lOncu günü: Sevinç ve sürura.

Ayın llnci günü: Ne hayıra ve ne de şerre delâlet eder.

Ayın 12nci günü: Saadete, mal ve nimete.

Ayın 13ncü günü: İyi değildir. Sadaka vermek icap eder.

Ayın 14ncü günü: Hayırlı haber alarak sevinmeye delâlet eder.

Ayın 15nci günü: Bu günde de görülen Rüyâ için hayırlı haber alınacağına ve sevinileceğine.

Ayın 16ncı günü: Dost ve ahbablardan birinin vefatına veya üzüntü ve kedere.

Ayın 17nci günü: İstirahat ve saadete.

Ayın 18nci günü: Müjde ve sevince.

Ayın 19ncu günü: İyi değildir. Sadaka vermek icab eder.

Ayın 20nci günü: Büyük bir adamla dostluğa.

Ayın 21nci günü: Şeref ve vakara.

Ayın 22nci günü: Sevince.

Ayın 23ncü günü: Korku ve ızdıraba. Şüpheli şeylerden sakınmaya.

Ayın 24ncü günü: Usanma ve sıkıntıya.

Ayın 25nci günü: Büyük sevince.

Ayın 26ncı günü: Değerli ve kutsallığa

Ayın 27nci günü: Ansızın bir sevince.

Ayın 28nci günü: Güler yüzlülüğe ve sevince.

Ayın 29ncu günü: İyi değildir. Sakınmak icab eder.

Ayın 30ncu günü: Dost, ahbab ve yârenlerden birini görmekten doğan sevince.

 

Dini Rüya Yorumları Google Plus’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca